Vodičské preukazy sa budú vymieňať

Novela cestného zákona upravuje aj podmienky vydávania vodičských preukazov. Ministerstvo vnútra ju vypracovalo na základe potreby úplného prebratia európskej smernice o vodičských preukazoch.

vodičské preukazy, vodičák, policajt, kontrola
Od roku 2013 by mali mať vodičské preukazy obmedzenú platnosť.
Autor: Robert Hüttner

Novela zavádza obmedzenú platnosť vodičských preukazov pre skupiny jednotlivých vodičských oprávnení. Poplatky za ich výmenu prinesú do štátnej pokladnice viac peňazí.

K 30. júnu 2010 malo vodičský preukaz 3 057 618 ľudí. Podľa novely zákona sú vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 platné do 31. decembra 2023 a tie, ktoré boli vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032. To znamená, že do roku 2032 bude potrebné vymeniť viac ako tri milióny vodičských. Podľa súčasnej výšky správneho poplatku 6,50 eura by predstavoval príjem štátneho rozpočtu sumu 19 874 517 eur. Vzhľadom na termín platnosti súčasných vodičských preukazov do roku 2023, resp. až do roku 2032, sa predpokladá, že vodiči nebudú v najbližších rokoch žiadať o výmenu.

Počet prvýkrát vydaných vodičských preukazov a vymenených vodičských preukazov v rokoch 2006 až 2009
Rok počet prvýkrát vydaných VP počet vymenených VP celkom
2006 104 541 151 102 255 643
2007 119 880 100 734 220 614
2008 131 929 119 250 251 179
2009 88 784 140 224 229 008
2013 (predpoklad) 110 000 140 000 250 000

Čo sa zmení od 1. mája

 • vodičské preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T budú platiť 15 rokov
 • vodičské preukazy skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú platiť 5 rokov
 • vodičské preukazy držiteľov nad 65 rokov budú platiť 2 roky
 • novo sa vymedzuje okruh vodičov, ktorí budú pri vedení vozidla povinní mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Pôjde už prevažne len o vodičov vozidiel skupiny B, ktorí ich používajú na špecifické účely (autá s právom prednostnej jazdy, pošta, zásielkové služby a pod.)
 • ostatní vodiči, ktorí túto povinnosť majú v súčasnosti, budú mať údaje o platnosti dokladov týkajúcich sa zdravotnej a psychickej spôsobilosti premietnuté v platnosti vodičského preukazu na skupiny C, D a iné
 • stanovujú sa podmienky na výmenu platných vodičských preukazov: u držiteľov skupín C a D bude podmienená preukázaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti; vodiči starší ako 65 rokov budú musieť preukázať zdravotnú spôsobilosť
 • zostáva tak zachovaný súčasný princíp, podľa ktorého zákon nenúti podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam všetkých držiteľov týchto skupín
 • všetky vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sa budú musieť vymeniť do roku 2023
 • za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi sa správne poplatky vyberať nebudú
 • ľudia starší ako 65 rokov nebudú platiť správne poplatky za vydávanie vodičských preukazov
 • zavádza sa však nový poplatok za doručenie osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 na adresu určenú držiteľom vozidla (3 eurá) a vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicykla (16,50 eura)
 • za vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu zaplatíte 6,50 eura
 • za vydanie vodičského preukazu z dôvodu jeho výmeny sa budú platiť 3 eurá
 • od poplatku sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na dva roky, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.
Čo ešte čaká na vodičov v tomto roku
– do platnosti vstúpil nový sadzobník pokút za dopravné priestupky. Zruší rozmedzie, v ktorom sa má policajt pri určovaní konečnej výšky pokuty pohybovať. Po novom zodpovedá každému priestupku presná výška sankcie. Zmenila sa aj výška pokút za jednotlivé priestupky.
– začiatkom roka dostane dopravná polícia k dispozícii prvé platobné terminály, prostredníctvom ktorých budú môcť vodiči platiť pokutu.
– zripravuje sa novela zákona o Policajnom zbore. Jej súčasťou má byť aj zavedenie stacionárnych radarov, ktoré budú autá fotografovať. Pri porušení dopravných predpisov sa bude uplatňovať tzv. objektívna zodpovednosť – pri neznámom vodičovi bude po novom sankcionovaný majiteľ auta.
– značku bude môcť mať od mája aj nosič na bicykle. Ak ste zvyknutý na to, že prehadzujete značku na bicyklový nosič, od mája tak už budete mať jednoduchší život. Novela cestného zákona totiž dovoľuje vydať tretiu „ešpézetku" na nosič bicyklov.
– nebudú sa vyberať poplatky za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi
– v súčasnosti možno vodičovi zadržať vodičský preukaz, ak vedie motorové vozidlo napr. skupiny C alebo D bez platných dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Keďže od roku 2013 už nebudú nosiť tieto doklady so sebou, upraví sa oprávnenie policajta na zadržanie vodičského preukazu, ak jeho držiteľ vedie motorové vozidlo skupiny, na ktorú je tento už neplatný.
– skracuje sa lehota na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti zo súčasných 60 na 30 kalendárnych dní odo dňa prihlásenia na skúšku, aby bol menší časový odstup medzi ukončením výcviku žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a skúškou z odbornej spôsobilosti.
– upravuje sa povinnosť starších ľudí podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam, na ktoré bude nadväzovať obnovovanie vodičského preukazu
– od 1. apríla majú dopravné inšpektoráty robiť niektoré ďalšie úkony týkajúce sa technických preukazov aj elektronicky. Napríklad prepísanie auta do zahraničia či prihlásenie do evidencie, alebo dopísanie do osvedčenia ďalší schválený rozmer pneumatík. Týkať by sa to malo aj straty alebo poškodenia technického preukazu alebo tabuliek s evidenčným číslom. Podmienkou je však zaručený elektronický podpis.
– za dopravný priestupok by mal byť spoluzodpovedný aj majiteľ auta. Vodiči na výhovorky, že auto, ktorým bol spáchaný priestupok, budú musieť zrejme už tento rok zabudnúť. Slovensko sa v priestupkovom práve chystá zaviesť inštitút objektívnej zodpovednosti. Minister vnútra Daniel Lipšic vyhlásil, že skúsenosti z Maďarska môžu byť inšpirujúce. Maďarský minister vnútra Sándor Pintér vysvetlil, že tento krok pomohol „značne znížiť pokles priestupkov“. Vraj až o 40 percent. Zavedenie stacionárnych radarov, ktoré je jedným z projektov v rámci tejto zmeny, je však závislé nielen od financií, ale aj techniky.
– cestné kontroly by po novom mali byť rozsiahlejšie a objektívnejšie. Naďalej budú fungovať klasické hliadky, no zároveň by mali vyrásť stacionárne radary. Zároveň bude za vozidlo niesť zodpovednosť jeho vlastník, kým sa nepreukáže, že mu ho ukradli, vysvetlil Lipšic.

.

Súvisiace články:

Alfa Romeo 4C Spider - 2015

Alfa Romeo 4C Spider: 'Baby Ferrari' prišlo o strechu

22.01.2015 06:00

Nádherné kupé Alfa Romeo 4C sa po roku a pol od premiéry opäť vrátilo na scénu. Tento raz bez strechy a s prívlastkom Spider.

Nemecko - spoplatnenie diaľnic

Nemecko schválilo diaľničné mýto. Najviac platiť budú staré autá

19.12.2014 05:00

Nemecko, posledná európska bašta bezplatných diaľnic sa v roku 2016 zaradí ku krajinám, ktoré vyberajú za jazdu po rýchlostných komunikáciách poplatky. Ich výška sa bude odvíjať od objemu motora a emisnej normy.

Scania Van Hool Exqui.City - mestský autobus

Van Hool Exqui.City: 'Električka' bez koľajníc jazdí na zemný plyn

26.11.2014 12:50

Scania a Van Hool spojili svoje sily a postavili moderný mestský autobus s minimálnym dosahom na životné prostredie. Jeho motor spaľuje buď zemný plyn. Najväčším prekvapením je však električkový dizajn.

Plyn, energie, vykurovanie, bývanie

Británia prikázala ruskému miliardárovi predať plynové polia

21.04.2015 06:29

Britská vláda nariadila ruskému miliardárovi Michailovi Fridmanovi, aby počas šiestich mesiacov predal plynové polia v Severnom mori.

atóm, fyzika

Brusel schválil dohodu Maďarska a Ruska o jadrovom palive

21.04.2015 06:00

Európska komisia schválila dohodu Maďarska a Ruska o dodávkach rádioaktívneho paliva pre jadrovú elektráreň pri meste Paks.

Moslimské bratstvo, Egypt, trest smrti

V Egypte odsúdili na smrť 22 členov Moslimského bratstva

20.04.2015 22:15

Egyptský súd odsúdil na smrť 22 členov zakázaného Moslimského bratstva v súvislosti s útokom z roku 2013 na policajnú stanicu v dedine Kirdása.

migranti, utečenci, loď, afričania,

Tusk zvolal na štvrtok mimoriadny summit EÚ o migrantoch

20.04.2015 20:18

Stály predseda Európskej rady Donald Tusk zvolal mimoriadny summit EÚ v reakcii na víkendovú smrť stoviek migrantov vo vodách Stredozemného mora.