Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h

Na diaľniciach a rýchlostných cestách bude aj od apríla platiť rýchlostný limit 130 km/h. Novela zákona o cestnej premávke maximálnu povolenú rýchlosť nemení. Niektorí čitatelia sa na nás obrátili s obavami, že podľa nových pravidiel bude na rýchlostných cestách platiť maximálne povolená rýchlosť 90 km/h. Zmenou prejde len dopravné značenie.

19.02.2020 16:30
debata (12)
infograf, rýchlostné cesty, 130 km/h

„Po minimálne desiatich rokoch, keď bolo dovolené jazdiť vozidlám do 3,5 tony po ceste pre motorové vozidlá, napríklad rýchlostnej ceste R1 z Trnavy do Banskej Bystrice, rýchlosťou 130 km/h, na základe novely zákona platnej od 1. apríla 2020 v paragrafe 16 vypadla zmienka o rýchlostnej ceste. V praxi to znamená, že aj na R1 budú môcť jazdiť vodiči osobných áut iba rýchlosťou do 90 kilometrov za hodinu, tak ako na bežných cestách mimo obce, čo je nonsens!“ upozornil na nové pravidlá čitateľ František.

Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Bárdyovej dôjde len ku kozmetickej zmene dopravného značenia. Novinka má oddeliť pojmy rýchlostná cesta a cesta pre motorové vozidlá, ktoré sa často zamieňajú.

„Nie, k zníženiu rýchlosti nedôjde, dôjde k preznačeniu niektorých úsekov ciest,“ zdôrazňuje Bárdyová. Na úsekoch, kde v súčasnosti platí rýchlostný limit 130 km/h, k žiadnym zmenám maximálne povolenej rýchlosti od apríla nedôjde. Podľa Bárdyovej sa len budú „prekresľovať“ dopravné značky. Rýchlostné cesty budú mať po novom rovnaké označenie ako diaľnice. Značka znázorňujúca diaľnicu po zmenách nebude modrá, ale zelená.

Správy, ktoré tvrdia, že od apríla sa po... Foto: SHUTTERSTOCK
rychlost 130 km/h Správy, ktoré tvrdia, že od apríla sa po rýchlostných cestách bude dať jazdiť maximálnou rýchlosťou 90 km/h sú nesprávne.

Značka, ktorá v súčasnosti označuje rýchlostné cesty, bude pozmenená a budú sa ňou označovať cesty pre motorové vozidlá. Vodiči ich napríklad budú vídať pri vybraných úsekoch ciest prvej triedy.

Denisa Bárdyová dopĺňa, že od apríla dôjde k upusteniu od používania pojmu „rýchlostná cesta“ v pravidlách cestnej premávky, ktoré je podľa nej zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona. „V dôsledku toho v praxi opakovane dochádza k nežiaducemu zamieňaniu týchto pojmov a často k ich nesprávnemu chápaniu ako pojmov ekvivalentných. Preto sa pristúpilo k jednotnému značeniu, nakoľko z pohľadu pravidiel cestnej premávky sú tieto cesty rovnocenné,“ dodáva Bárdyová.

Podľa jej slov sa rýchlostná cesta vymedzila len v cestnom zákone ako stavebnotechnická kategória diaľnic, ktorá je odlišná svojimi návrhovými prvkami, nie základným vymedzením. „V zákone o cestnej premávke sa znovu zaviedla „cesta pre motorové vozidlá“, ktorá je v zmysle medzinárodných dohovorov cesta s obmedzeným prístupom – len pre motorové vozidlá, obmedzeným pripojením – je vylúčená dopravná obsluha priľahlých nehnuteľností a označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená však cestu s nejakými určenými technickými parametrami tak, ako je to vnímané v kontexte „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona,“ vysvetľuje Bárdyová.

Maximálnu rýchlosť na ceste pre motorové vozidlá určí značka alebo všeobecné pravidlá. Ak značka nepovie inak, mimo mesta teda na nej bude platiť rýchlosť 90 km/h. Dopravnou značkou označujúcou cestu pre motorové vozidlá bude obdoba súčasnej značky, ktorú vodiči poznajú z rýchlostných ciest, teda biely symbol motorového vozidla na modrom pozadí.

V praxi sa pre vodičov takmer nič nezmení. Na rýchlostných cestách bude platiť rovnaký rýchlostný limit ako doteraz. Taktiež od apríla bude ich používanie spoplatnené. Jazdiť po nich budú môcť len automobily s platnou diaľničnou známkou. Zmena má zosúladiť slovenské značenie so značením v európskych krajinách.

Na cesty označené pozmenenou značkou, ktorú dnes poznáme z rýchlostných ciest budú môcť vstúpiť vozidlá aj bez platnej elektronickej diaľničnej známky. Vo väčšine prípadov navyše nepôjde o štvorprúdovky s oddelenými jazdnými pásmi.

Rozdiel medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou ostáva aj naďalej zachovaný. Diaľnice majú iné technické parametre ako rýchlostné cesty. Na diaľniciach nájdete širšie jazdné a najmä odstavné pruhy. Navyše, na diaľniciach sú zákruty s menšími polomermi a miernejšie stúpania.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #značky #legislatíva #rýchlostné cesty
Články podľa značiek