Čo robiť pri dopravnej nehode v zahraničí

Dopravná nehoda je pre každého motoristu nočnou morou. Čo pri nej robiť? Ako reagovať?

18.07.2011 06:20
Nehoda Foto:
Po nehode netreba strácať hlavu a zachovať správny postup.
debata

Týka sa to aj vodičov, ktorí jazdia opatrne a dodržujú predpisy. Veď chybu môže urobiť aj hocikto iný. Zvlášť nepríjemné je mať haváriu v zahraničí.

Ako postupovať pri nehode v zahraničí

  1. Najskôr sa presvedčite, či niekto nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc. Jej neposkytnutie môže mať nielen trestnoprávne následky, ale v niektorých štátoch aj priamy vplyv na rozsah náhrady škody. Ak sa nik vážne nezranil, nezabudnite okamžite zabezpečiť miesto nehody výstražným trojuholníkom a použiť reflexnú vestu. Obliecť si ju musia všetci, ktorí vystúpia z vozidla.
  2. Pri nehode v zahraničí vždy privolajte políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd. A to aj vtedy, ak to legislatíva danej krajiny nevyžaduje, prípadne je privolanie polície spoplatnené. Pri viditeľnom poškodení vozidla budete totiž potrebovať pri prechode cez hranice potvrdenie polície, aby nevzniklo podozrenie, že ste v zahraničí spôsobili ujmu na zdraví alebo majetku a chcete z krajiny ujsť. Potvrdenie o nehode vám tiež zjednoduší priebeh likvidácie škody poisťovňou.
  3. Ak nehodu vyšetruje polícia, treba jej podrobne vysvetliť priebeh nehody. Ak nerozumiete jazyku krajiny, kde sa stala dopravná nehoda, treba pribrať tlmočníka. Pri tejto príležitosti treba zapísať ŠPZ poškodeného vozidla, meno vodiča, policajta, ktorý nehodu vyšetroval a pre rýchle vybavenie poistnej udalosti treba zapísať aj mená svedkov, názov a adresu poisťovne, v ktorej je poistený druhý účastník nehody. Zároveň je potrebné oznámiť druhému účastníkovi nehody, kde ste poistení.
  4. Ak polícia spísala protokol o nehode, pozorne si ho prečítajte, aby ste mali istotu, že odráža skutočný priebeh nehody. Myslite na to, že ak niet svedkov nehody, vyšetrovací protokol je jediným dôkazným materiálom, na základe ktorého sa likviduje škoda. Preto opäť platí zásada, nepodpisovať nič, čomu nerozumieme. Ak polícia napriek tomu trvá na podpise, ešte pred podpis treba uviesť formulu ,,Obsahu protokolu nerozumiem" alebo dopísať vlastnú verziu nehody.
  5. Ak polícia odmietne prísť na miesto havárie či spísať o nej správu, musíte zaznamenať čo najviac údajov o priebehu nehody a urobiť fotografie fotoaparátom či mobilom. Zúčastnené strany tiež musia vyplniť a spoločne podpísať medzinárodný formulár – Správa o nehode alebo Európsky záznam o nehode. Ten proces veľmi zjednodušuje, pretože má v krajinách Európskej únie rovnakú formu a eliminuje riziká, ktoré vznikajú z jazykovej bariéry. Každý je povinný mať ho so sebou.
  6. Ak ste v pozícii poškodeného a ten, kto vám nehodu spôsobil, nemá formulár, alebo sa nehoda stane v krajine, kde legislatíva nevyžaduje mať pri sebe tento dokument, vypýtajte si meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vodiča, obchodné meno a sídlo držiteľa či vlastníka motorového vozidla, obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti. Budete tiež potrebovať číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.
  7. Zahraničné hlásenie o dopravnej nehode podpisujte len vtedy, ak rozumieme tomu, čo je v protokole. Po návrate domov je zbytočné tvrdiť, že nehoda mala celkom iný priebeh. Ak neovládate cudzí jazyk a domnievame sa, že za nehodu nezodpovedáte, trvajte na privolaní polície, aby nehodu vyšetrila. Ak niečo podobné nastane, mali by ste v slovenčine uviesť svoj názor na vznik dopravnej nehody a až následne správu podpísať. V prípade, že vodič nezíska zápisnicu od polície, okrem doznania vinníka by mali správu podpísať aj dvaja svedkovia.
  8. Skúsenosti ukazujú, že vodič sa po havárii dostáva do fyzického aj psychického stresu a často zabudne aj na základné kroky, ktoré sú na vyriešenie poistnej udalosti nevyhnutné. Preto je dobré kontaktovať poisťovňu. Poisťovňa vodičovi nielen poradí, ale zabezpečí aj buď opravu vozidla, alebo jeho odťah domov. Ak sa pre niektoré kroky rozhodnete sami, nezabúdajte, že potrebujete súhlas poisťovne. Či už ide o odtiahnutie vozidla, provizórnu opravu potrebnú na dojazd zo zahraničia či samotnú opravu vozidla v zahraničí. V každom prípade si dobre odložte všetky doklady o oprave alebo odťahu.
  9. Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni, a to v zákonnej lehote 30 dní. Zároveň treba predložiť všetky už spomínané doklady z cudziny. Týka sa to všetkých prípadov škody, aj keby ste boli presvedčení, že za škodu nezodpovedáte.
debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
Články podľa značiek