Nový cestný zákon začne platiť neskôr

Vládna koalícia plánovala od septembra zmeniť aj pravidlá na cestách. Hoci parlament cestný zákon schválil, prezident Ivan Gašparovič ho nepodpísal a poslanci tak budú musieť o novele rozhodovať znovu.

02.09.2011 05:00
Doprava Foto:
Polícia bude môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole.
debata (1)

Prezidentovi sa nepáčilo, že podľa novely cestného zákona by malo na vyradenie vozidla z evidencie stačiť len čestné vyhlásenie o tom, že vozidlo bolo zošrotované. Túto zmenu kritizovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Predstavitelia samospráv sa obávali, že ľudia, ktorí by chceli vyradiť auto z evidencie, by ho v skutočnosti nezošrotovali, ale nechali by ho stáť na ulici. Mestá a obce by sa tak podľa nich mohli zmeniť na vrakoviská.

Novela cestného zákona mala okrem iného zaviesť aj vodičské preukazy už pre 17-ročných. Po získaní vodičského preukazu by však minimálne tri mesiace nemohli šoférovať sami, ale pod dohľadom skúseného vodiča, ktorý má vodičský preukaz minimálne desať rokov. Tento spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz a zároveň nesmie byť pod vplyvom alkoholu.

Po zmene cestného zákona budú musieť chodci na priechodoch pre chodcov dávať prednosť električkám. Stratia tak absolútnu prednosť. Podľa ministerstva vnútra, ktoré túto zmenu navrhlo, majú električky prednosť pred chodcami aj v okolitých krajinách.

Motoristi zase budú môcť zastaviť na priechode pre chodcov len vtedy, ak to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. Nemalo by sa tak stávať, že pri zápche stoja autá aj na priechodoch. Chodci tak nebudú musieť pri prechádzaní cez cestu obchádzať autá. Na priechodoch by mal zároveň platiť zákaz predbiehania.

Po novom by mali byť prísnejšie potrestaní tí vodiči, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu. Ak niekto trikrát v priebehu piatich rokov spôsobí dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu alebo dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky, príde o vodičský preukaz. Ak ho bude chcieť vinník znovu získať, bude musieť absolvovať kurz v autoškole.

Zároveň by súdy mali prísnejšie trestať tých ľudí, ktorí pod vplyvom alkoholu spôsobia trestný čin. Ak niekto pod vplyvom alkoholu autom usmrtí človeka alebo ak spácha trikrát trestný čin ohrozenia, príde o vodičský preukaz na doživotie.

Aj keď prezident poslancom navrhol, aby zákon opätovne schválili s tým, že z neho vypustia zmeny v odhlasovaní vozidiel, závisí len od poslancov, ako sa k tomuto jeho návrhu postavia. Na prelomenie prezidentovho veta musí za zmenu zákona zahlasovať minimálne 76 poslancov Národnej rady. Keďže poslanci v lete nerokovali, budú sa vráteným zákonom zaoberať až na septembrovej schôdzi. Nové pravidlá na cestách by tak mohli začať platiť najskôr v októbri.

Ako sa zmenia pravidlá na cestách

 • Vodičské preukazy budú môcť získať aj 17-roční.
 • Vodiči električiek nebudú musieť dávať prednosť chodcom na priechode.
 • Chodci budú musieť električke umožniť plynulý prejazd.
 • Vodiči nebudú môcť zastaviť na priechode pre chodcov, ak to nebude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky.
 • Vodiči už nebudú musieť pri parkovaní pri krajnici dbať na to, aby neprekážali chodcom a cyklistom.
 • Na priechodoch pre chodcov a cyklistov a bezprostredne pred nimi bude platiť zákaz predchádzania.
 • Pri odbočovaní vpravo alebo vľavo nebude môcť vodič ohroziť cyklistu.
 • Závažným porušením pravidiel cestnej premávky bude ohrozenie chodca alebo cyklistu na priechode a tiež ohrozenie chodca pri odbočovaní mimo cesty, pri vchádzaní na cestu či pri otáčaní alebo cúvaní.
 • Na diaľniciach a rýchlostných cestách budú musieť vodiči dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, ktorá bude minimálne taká, akú vozidlo prejde za dve sekundy, v prípade niektorých typov vozidiel až za tri sekundy.
 • V zime budú musieť vodiči pred jazdou odstrániť z auta ľad a sneh.
 • V historických centrách miest už nebude možné zastaviť a stáť na chodníkoch ani vtedy, ak chodcom zostane 1,5 metra.
 • Inšpektori práce, ktorí kontrolujú dodržiavanie pracovného času u vodičov, budú môcť odstaviť vozidlo až do zaplatenia blokovej pokuty.
 • O výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu bude možné požiadať aj na konzulárnych úradoch v zahraničí.
 • Ak sa vodič odmietne podrobiť testu na alkohol alebo inú návykovú látku, bude sa za dopravnú nehodu považovať aj taká, pri ktorej vznikla škoda nižšia ako 3 990 eur.
 • Polícia bude môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole. Fiktívne zadržaný preukaz bude potrebné do siedmich dní odovzdať na polícii.
 • Ak uchádzač o vodičský preukaz neuspeje na cvičisku, nebude môcť pokračovať skúškou v premávke.
 • Kto sa počas 12 mesiacov dopustí troch závažných priestupkov, pri ktorých dostane pokutu aspoň 60 eur, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole.
 • Vodiči, ktorí budú dôvodne podozriví z požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, sa budú musieť podrobiť vyšetreniu u psychiatra. Ak zistí, že sú závislí, budú musieť absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa.
 • Ak niekto počas troch rokov trikrát spôsobí nehodu pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, alebo dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, príde o vodičský preukaz. Ak ho bude chcieť získať späť, bude musieť znovu chodiť do autoškoly.
 • Ak súd bude súdiť páchateľa za trestný čin, ktorého sa už raz dopustil ako vodič pod vplyvom návykovej látky, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici sadzby. Kto pod vplyvom návykovej látky usmrtí iného alebo kto tretíkrát spácha trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, príde o vodičský preukaz na doživotie.
 • Znovu sa zavedie možnosť posúdiť niektoré priestupky aj mimo blokového konania. Pri správnom konaní totiž môžu vodiči dostať vyššiu pokutu.

Zdroj: Ministerstvo vnútra

1 debata chyba
Flowers
Články podľa značiek