Najvyťaženejšie diaľnice, križovatky a časy. Pozrite sa, kde a koľko sme jazdili

Intenzita dopravy klesla v minulom roku približne o 20 percent. Najvyššia bola vlani 21. a 28. augusta a 23. októbra. Najvyššia maximálna intenzita dopravy za deň bola nameraná na Prístavnom moste v Bratislave.

20.04.2021 14:00
debata (5)
Na rýchlostnej ceste R1 bol zaznamenaný... Foto: Robert Hüttner, Pravda
R1, rýchlostná cesta, diaľnica, smerová tabuľa Na rýchlostnej ceste R1 bol zaznamenaný medziročný pokles dopravy v priemere o 15 percent.

Obmedzenie mobility za účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Dáta z ich automatických sčítačov dopravy ukázali, že dopravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 percent z hodnôt nameraných v roku 2019.

Najväčší pokles priemerných denných intenzít NDS eviduje na diaľnici D2 a to o 8 500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %.

Uvoľnenie opatrení počas leta sa okamžite premietlo do zvýšenej mobility a stúpajúcich dopravných intenzít, ktoré v roku 2020 rástli najviac v auguste. K trom dopravou najzaťaženejším dňom počas roka 2020 totiž patrili hneď dva augustové – 21. a 28, august, tretím bol 23. október. Najvyššia maximálna intenzita dopravy bola v minulom roku nameraná na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 121 175 vozidiel za 24 hodín.

Takto vyzerá medziročné (2019 – 2020) porovnanie dopravy na hlavných diaľničných ťahoch:

Diaľnica D1

Na diaľnici D1 NDS eviduje medziročný pokles intenzity dopravy v priemere o 20 % oproti roku 2019, resp. o 5 600 vozidiel za 24 hodín. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 85 556 vozidiel za 24 hodín. Naopak najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy 5 050 vozidiel za 24 hodín NDS namerala na úseku D1 križovatka Košice, Sever – križovatka Košické Oľšany.

Diaľnica D2

Medziročný pokles intenzity dopravy na diaľnici D2 bol oproti roku 2019 v priemere o 21 %. Najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 74 653 vozidiel za 24 hodín NDS evidovala na bratislavskom úseku D2 križovatka Pečňa – križovatka Mlynská dolina (Most Lafranconi). Tu bola zároveň nameraná aj maximálna intenzita dopravy 105 949 vozidiel za 24 hodín. Najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy NDS zaznamenala na úseku D2 štátna hranica SR/Maďarsko – križovatka Jarovce a to 12 919 vozidiel za 24 hodín.

Diaľnica D3

V priemere o 20 % oproti roku 2019 medziročne poklesla intenzita dopravy aj na diaľnici D3. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy 24 349 vozidiel za 24 hodín bola zaznamenaná na úseku D3 križovatka Hričovské Podhradie – križovatka Žilina, Západ. Aj maximálna intenzita dopravy 40 250 vozidiel za 24 hodín bola nameraná práve na tomto úseku D3. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy predstavovala 1 769 vozidiel za 24 hodín a zaznamenali ju na úseku D3 Svrčinovec – štátna hranica SR/Poľsko (tunel Svrčinovec).

Diaľnica D4

Diaľničným úsekom D4 križovatka štátna hranica SR/Rakúsko – križovatka Jarovce prešlo v priemere denne 11 832 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola dosiahnutá 21. februára 2020, kedy daným úsekom prešlo 21 741 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R1

Na rýchlostnej ceste R1 NDS namerala medziročný pokles intenzity dopravy oproti roku 2019 v priemere o 15 %. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola zaznamenaná na úseku R1 križovatka Trnava – križovatka Vlčkovce, Sever a to 44 547 vozidiel za 24 hodín. Išlo zároveň aj o miesto s nameraným najväčším prejazdom vozidiel, ktorý sme zaznamenali 11. septembra 2020 v počte 66 952 vozidiel za 24 hodín. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy v rámci meraných úsekov R1 bola nameraná na úseku R1 križovatka Budča – križovatka Zvolen, Stráže a predstavovala 14 506 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R2

V priemere o 13 % vlani medziročne poklesla intenzita dopravy na rýchlostnej ceste R2. Na úseku R2 križovatka Košice, Šaca – križovatka Ludvíkov dvor NDS evidovala najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 20 242 vozidiel za 24 hodín ako aj maximálnu nameranú intenzitu dopravy 28 226 vozidiel za 24 hodín (18. septembra 2020). Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy bola na úseku R2 križovatka Žiar nad Hronom – križovatka Lovčica/Trubín a to vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R4

Na rýchlostnej ceste R4 sme mali v roku 2020 meraný úsek križovatka Svidník, Juh – križovatka Svidník, Sever. Tam bola priemerná denná intenzita dopravy 3 405 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola na tomto úseku nameraná 31. augusta 2020, konkrétne 5 389 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R6

Najvyššia priemernú dennú intenzitu dopravy na rýchlostnej ceste R6 NDS namerala na úseku R6 križovatka I/61 – križovatka Dolné Kočkovce. Predstavovala 8 050 vozidiel za 24 hodín. Na tomto úseku evidujeme aj najväčší prejazd vozidiel, ktorý dosiahol 13 262 vozidiel za 24 hodín.

Ako sa vyvíja situácia v tomto roku

Národná diaľničná spoločnosť tiež porovnala intenzity dopravy v Bratislave na diaľnici D1 a D2 za mesiace január a február v roku 2020 s tými tohtoročnými, teda obdobia pred pandémiou s obdobím striktného zákazu vychádzania. Namerané dáta ukázali, že tohtoročné intenzity dopravy na D1 sú nižšie v priemere o 25 %, čo predstavuje celkový pokles približne o 13 200 vozidiel za deň oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou.

Na diaľnici D2 bola počas prvých dvoch mesiacov tohto roka banerabá dopravná intenzita nižšia v priemere o 30 %, čo je pokles o približne 13 500 vozidiel za deň v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Ako sme jazdili počas Veľkej noci

Na našich diaľniciach a rýchlostných cestách sa počas veľkonočných sviatkov pohybovalo pomerne veľké množstvo vozidiel. NDS porovnala priemerné denné intenzity dopravy v mesiaci marec 2021 počas pracovných dní s dopravnými intenzitami pred a po veľkonočných sviatkoch.

Počas celého týždňa pred Veľkou nocou bola zaznamená mierne zvýšená intenzita dopravy, ktorá dosiahla svoje maximum vo štvrtok 1. apríla 2021. V tento deň na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na východ Slovenska bol nárast dennej intenzity v priemere o 35 %. Po D1 sa tak v uvedenom smere pohybovalo približne o 4 700 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 od štátnej hranice SR/ČR v smere do Bratislavy bol nárast dennej intenzity v priemere o 32 %, resp. o 2 300 vozidiel oproti marcovému priemeru.

Doprava na rýchlostnej ceste R1 vzrástla ešte výraznejšie. V úseku R1 v smere z Trnavy na Banskú Bystricu bol nárast dennej intenzity až o 36 % a teda o 5 500 vozidiel. Na rýchlostnej ceste R2 v smere od Zvolena na Lučenec a Košice pribudlo 1350 vozidiel, dopravná intenzita tu stúpla v priemere o 22 %.

Aj po sviatkoch to bolo podobné. Najvýraznejšie doprava vzrástla v utorok 6. apríla. Na diaľnici D1 v smere od východu Slovenska na západ predstavoval nárast dennej intenzity v priemere približne 36 %. Po D1 sa tak v daný deň pohybovalo o 4 900 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy na štátnu hranicu SR/ČR bol zaznamenaný dokonca až 41 % nárast dennej intenzity (o 2 500 vozi­diel viac).

Denná intenzita vyššia o 31 %, resp. o 4 500 vozidiel bola na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice po Trnavu. Rýchlostná cesta R2 v smere z Košíc na Zvolen mala intenzitu vyššiu v priemere o 15 %, čo predstavovalo nárast približne o 660 vozidiel.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #Národná diaľničná spoločnosť #slovenské diaľnice #intenzita dopravy
Články podľa značiek