Výstavba R3 v úseku Tvrdošín – Nižná výrazne pokročila

V budovanom úseku je ukončená väčšina prekládok a aj zakladanie mostov.

, 13.07.2022 18:00
obchvat Tvrdosina Foto:
Obchvat Tvrdošína by mal byť dokončený v priebehu roku 2023.
debata

Výstavba R3 Tvrdošín – Nižná beží podľa informácií NDS podľa plánu v celom úseku. Zrealizované sú už prekládky inžinierskych sietí a aktuálne sa uskutočňujú zemné práce – úpravy podložia, násypy, výkopy, zaistenie svahov hlavnej trasy. Ukončené je aj zakladanie mostov a pracuje sa ďalej na spodnej stavbe a sčasti už aj na nosných konštrukciách mostov.

V najbližšej dobe sa bude pokračovať v budovaní ich spodných stavieb, pilierov a nosných konštrukcií. Ďalej budeme pokračovať výkopovými prácami, budovaním násypových telies, prekládkami objektov železníc a stavebnými úpravami súvisiacimi s napojením úseku na existujúce cesty.

Obchvat Tvrdošína - mapa. Foto: NDS
Mapa R3 Tvrdosin Nizna Obchvat Tvrdošína - mapa.

Najzložitejšími z hľadiska výstavby tvrdošínskej R3-ky sú mostné objekty. Z technického pohľadu je však pomerne náročná aj realizácia vyšších násypových telies a trasy v hlbších zárezoch. Špecifikom tejto stavby je, že sa buduje v zložitom geologickom prostredí strmých svahov.

O stavbe v číslach

  • celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)

približne 100 stavebných objektov

  • 11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)
  • najdlhší most s dĺžkou 248 m
  • viac ako 1800 m protihlukových stien

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Ukončenie predpokladáme v priebehu budúceho roka. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Novobudovaným úsekom R3 Tvrdošín – Nižná by malo po jeho uvedení do prevádzky prechádzať 6 500 vozidiel denne. Do budúcnosti sa však očakáva zvýšenie dopravnej intenzity až na takmer 9 500 vozidiel den­ne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #Obchvat Tvrdošína #rýchlostná cesta R3 #Tvrdošín – Nižná
Články podľa značiek