Konáme transparentne! NDS reaguje na kritiku predĺženia zmluvy so SkyTollom

Predĺženie zmluvy o prevádzkovaní mýtneho systému so SkyTollom vyvolalo veľkú vlnu kritiky z rôznych strán - od politikov, odborníkov a aj mimovládnych organizácií. NDS sa rozhodla reagovať na najčastejšie argumenty.

23.12.2022 20:00
myto Foto:
Mýtny systém bude v budúcom roku aj naďalej prevádzkovať SkyToll.
debata (4)

Fakt, že Národná diaľničná spoločnosť predĺžila zmluvu o správe mýtneho systému so spoločnosťou SkyToll, ktorá sa na ňom v minulosti už poriadne „nabalila“, navyše s tým, že ju možno teoreticky predlžovať až do roku 2027 mnohých rozhorčila.

Kritika smerovala aj k tomu, že dodatok k zmluve, ktorý to umožňuje, bol zverejnený až po podpise, takže k nemu nemohla prebehnúť žiadna relevantná diskusia. Neziskové organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu tento, podľa ich názoru nie celkom transparentný, spôsob predĺženia zmluvy kritizovali v spoločnom verejnom vyhlásení. My sme sa tejto téme venovali napríklad v článku:

Sky Toll, CzechToll Čítajte viac SkyToll teoreticky môže mýto prevádzkovať až do roku 2027

NDS sa rozhodla na jednotlivé obvinenia zareagovať a vysvetliť vlastné konanie. Aké sú teda jej argumenty pri obhajobe zmluvy so SkyTollom? Pozrime sa na ne postupne.

Výhrada: NDS niečo tají, lebo nechce zverejniť úpravu zmluvy ešte pred podpisom

Reakcia NDS: Neexistuje žiadne písané ani nepísané pravidlo, prečo by sa mal dodatok k zmluve zverejňovať ešte pred podpisom. NDS napriek tomu informovala verejnosť o parametroch upravenej zmluvy ešte pred jej podpisom a to viacerými spôsobmi – pred novinármi a následne aj vo verejnej diskusii s odbornými kritikmi mýtneho systému. Dôkazom transparentnosti je aj fakt, že tento dodatok nie je utajovaný, ale od 12.12. je riadne zverejnený v Centrálnom registri zmlúv v plnom rozsahu.

Výhrada: NDS zahmlieva podrobnosti ďalšieho ročného fungovania SkyToll

Reakcia NDS: Ešte pred podpisom sme zverejnili všetkých 8 dohodnutých článkov. Vysvetlili sme každý článok po jednom, pričom najdôležitejšou „podrobnosťou“ je práve finančná stránka. Pokiaľ by sa pokračovalo v spolupráci so spoločnosťou SkyToll podľa jej cenovej ponuky vrátane valorizácie z dôvodu inflácie, zaplatili by sme za výber mýta za rok 2023 vyše 103 miliónov eur. Dohodli sme cenu 63 miliónov eur, čo znamená úsporu 40 miliónov eur. Dôležitým aspektom je však aj kompromis pri dohodnutej inflačnej valorizácii. Oproti plnému percentu inflácie stanoveným Štatistickým úradom SR sme so SkyToll vyrokovali, že si uplatnia iba polovicu z tohto percenta.

Výhrada: Nie je jasné, s akým základom porovnáva NDS čísla, na základe ktorých hovorí o úspore 40 miliónov eur

Reakcia NDS: Všetky zdroje porovnávania sú zverejnené v prílohe zmluvy č.11. Základ 103 miliónov eur je suma za službu výberu mýta za rok 2023, ktorú by si SkyToll účtoval, keby pokračoval v poskytovaní tejto služby podľa aktuálne platných podmienok. Laicky povedané, 103 miliónov eur by sme SkyToll-u zaplatili vtedy, kedy by sme pristúpili k uplatneniu opcie na prevod podniku, ku ktorému NDS vyzývalo viacero inštitúcií.

myto Čítajte viac Mýtny systém na Slovensku bude asi prevádzkovať CzechToll. Kamionisti sú proti

Výhrada: V politickom chaose a zmätku vznikajú so SkyToll obchody, ktorých parametre rozhodne nebudú pre štát výhodné

Reakcia NDS: Parametre pre štát výhodné jednoznačné budú, hovoria o tom dáta a fakty a nie domnienky, ako je to v prípade takýchto vyššie spomenutých protiargumentov. Okrem finančnej stránky je pre štát výhodou napríklad aj dohoda, že opciu môžeme uplatniť na rok a teda nemusíme predlžovať ďalšie pôsobenie SkyToll o 5 rokov, ako sa píše v pôvodnej zmluve.

Výhrada: NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta v roku 2023 bude pod 20%, teda pod 50 miliónov eur. Tieto náklady nikdy pod 20% nebudú

Reakcia NDS: Ambícia ísť pod 20% nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či potenciálne odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll.

Výhrada: NDS nekoná správne, že nerokuje o dodatku so SkyToll aj s relevantnými štátnymi inštitúciami ako sú MF spolu s ÚHP

Reakcia NDS: Upravená zmluva, na základe ktorej bude SkyToll poskytovať svoje služby v roku 2023, hovorí o cene za službu. Nie je to investícia, je to zazmluvnená služba, pričom cena je výsledkom tvrdých a ťažkých rokovaní. Pokiaľ sa rozhodneme pre nejakú investíciu, budeme postupovať podľa zaužívaných pravidiel a požiadame o posúdenie Útvar hodnoty za peniaze. Bude to realitou pri potenciálnom prevode mýtnych brán, pokiaľ sa so spoločnosťou SkyToll dohodneme na výhodných podmienkach.

Výhrada: Nikto nevidí do prípravy dodatku, neprebehla žiadna verejná kontrola, odborná diskusia.

Reakcia NDS: Verejná kontrola prebehla na úrovni vlády. Premiér aj jednotliví príslušní ministri dostali všetky informácie skôr, ako verejnosť.

Výhrada: Prečo NDS nechce zverejniť posudok o odkúpení mýtnych brán? Mohla by tým na cenu zatlačiť

Reakcia NDS: Cenu by to nezatlačilo, ale skôr vytlačilo. A tým by sme v podstate poškodili záujmy Slovenskej republiky. Máme k dispozícii zatiaľ neúplný znalecký posudok, ktorý nám určuje hornú hranicu, ktorú je NDS ochotná a schopná zaplatiť za enforcement. Pokiaľ by sme túto cenu prezradili, naša vyjednávacia pozícia by značne klesla. Ide o úplne bežný biznis prístup k možnému obchodu. Nehovoriac o tom, že počas aktu due dilligence sú strany viazané mlčanlivosťou. Akonáhle to bude možné, posudok zverejníme.

Sky Toll, CzechToll Čítajte viac Pochybný mýtny tender: Všetci aj naďalej držia 'bobríka mlčanlivosti'

Výhrada: Zmluvu so SkyToll predlžujeme, lebo sme nestihli poriadne pripraviť tender č.1

Reakcia NDS: Tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému prebieha, keďže je to živá súťaž, nemôžeme k nej prezrádzať podrobnosti. Je však známe, že v tendri padli pripomienky, ktoré sú bežnou praxou zo strany neúspešných kandidátov pri takýchto veľkých a atraktívnych zákazkách. Legislatíva to umožňuje a my to rešpektujeme. Nie je to však dôvod na predlžovanie pôsobenia SkyToll v medziach slovenského trhu. Trh by totiž dokázali pokryť aj výlučne EETS poskytovatelia. Práve ich príchod je dôvodom, prečo je potrebné ďalšie ročné fungovanie SkyToll-u ako poverenej spoločnosť na výber mýta na Slovensku. Potrebujeme pripraviť dostatočný priestor pre EETS poskytovateľov, aby boli dostatočne konkurencieschopní hneď od počiatku ich príchodu na slovenský trh.

Výhrada: NDS vraj vyrokovala výhodnejší výber mýta, je to však stále drahšie ako v Česku, kde sú náklady na úrovni 40 miliónov eur ročne

Reakcia NDS: Toto porovnanie je nekorektné. Vyrokovaných 63 miliónov eur, ktoré zaplatí štát spoločnosti SkyToll za výber mýta v roku 2023 je za komplexnú službu elektronického výberu mýta, čo pozostáva z troch súčastí (elektronický mýtny systém, služba predaja mýta, OBU jednotky a enforcement). Spomenutých 40 miliónov eur ročne ako náklady Českej republiky za mýtny systém sú poplatkom len za prvú súčasť, teda za elektronický mýtny systém, zvyšné typy nákladov v tomto čísle nie sú zarátané.

Výhrada: Slovenský mýtny systém sme mali začať pripravovať skôr, napríklad Poliaci majú nákladovosť pod 10 percent

Reakcia NDS: Nízku nákladovosť mýtneho systému v Poľsku totiž dosiahli práve vďaka zapojeniu sa do medzinárodného mýtneho systému. O to sa snažíme aj my.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #SkyToll #výber mýta #prevádzkovanie mýtneho systému
Články podľa značiek