Pri výstavbe obchvatu Tvrdošína sa musí meniť technológia. Stavbu to predĺži

Zmena technológia bude mať vplyv na cenu a termín dokončenia obchvatu.

24.03.2023 20:00
tvrdosin Foto:
Zmena technológie pri výstavbe obchvatu Tvrdošína bude znamenať aj predĺženie stavby.
debata (4)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v spolupráci so zhotoviteľom obchvatu Tvrdošína aktuálne rieši úpravu technológie výstavby niektorých častí úseku R3 Tvrdošín – Nižná. NDS o tom informuje na svojom webe.

Dôvodom sú zistené zložitejšie geologické pomery horninového masívu. Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. Preto je zo stavebného hľadiska potrebné zmeniť technológiu – pri odťažovaní horniny bude potrebné použitie vrtno-trhacích prác.

Na časti úseku takisto vznikla potreba realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Preložky plynu a zmena technológie v súvislosti s tvrdšou horninou budú mať vplyv na termín ukončenia výstavby úseku – predbežne do jesene 2023, a aj na konečnú cenu diela. Tá zatiaľ zverejnená nebola.

O stavbe v číslach

  • celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)

približne 100 stavebných objektov

  • 11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)
  • najdlhší most s dĺžkou 248 m
  • viac ako 1800 m protihlukových stien

Obchvat Tvrdošína odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. V meste pomôže znížiť hluk, prašnosť a vibrácie.

Novým úsekom R3 by malo po jeho uvedení do prevádzky prechádzať 6 500 vozidiel denne. Výhľadovo sa očakáva zvýšenie dopravnej intenzity na takmer 9,5 tisíc vozidiel denne.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #Tvrdošín #Obchvat Tvrdošína #rýchlostná cesta R3
Články podľa značiek