Neautorizované servisy v teste neuspeli

Nezávislá inšpekčná spoločnosť Toptest dala motoristom po rokoch dohadov jednoznačnú odpoveď na otázku, či ponúkajú kvalitnejšie služby autorizované, alebo neautorizované autoservisy.

01.08.2011 11:45
Servis Foto:
Kľúčovými sa s prieskume stali správne pracovné postupy.
debata (48)

Súčasťou prieskumu bolo aj to, či sú ceny v neznačkových servisoch naozaj nižšie než v oficiálnej sieti. Toptest uskutočnil unikátny porovnávací test autorizovaných a neautorizovaných opravovní. Prebehol v sieti najväčšieho predajcu vozidiel Škoda, a to na vozidle Fabia. Porovnávala sa kvalita a cena pravidelnej servisnej prehliadky, odstránenie šiestich simulovaných porúch, ako aj kvalita zákazníckeho servisu. Test prebiehal v utajení a na autách reálnych majiteľov, takže servisy nemali o teste ani tušenia. Podstúpilo ho 16 autorizovaných a 16 neautorizovaných opravovní, ktoré navonok deklarovali, že poskytujú pravidelné prehliadky pre vozidlá Škoda.

Výsledky odhalili zásadné kvalitatívne rozdiely, a to už pri odovzdávaní auta do servisu. Ani jeden z neautorizovaných servisov neinformoval zákazníka o predbežnej cene písomne. V prípade autorizovaných servisov bola táto podmienka splnená na 100 %. Náhradné vozidlo ponúkli neautorizované servisy iba v 19 %, zatiaľ čo v autorizovaných servisoch až v 94 % prípadov.

Kritickým sa stalo aj prevzatie vozidla po prehliadke. V autorizovaných servisoch prebehlo hladko, vykonané práce a vyúčtovanie boli prehľadne zdokumentované. Neautorizované servisy zväčša nedodržali dohodnutý čas ukončenia prác, zoznam vykonaných úkonov bol k dispozícii iba v 19 percentách. Ochranný návlek na sedadle vodiča bol použitý iba v tretine prípadov. Predbežne oznámenej cene zodpovedala faktúra len v 56 % prípadov, zatiaľ čo autorizované servisy si túto povinnosť splnili až na 94 %. Najdôležitejšie zistenie sa týka kvality a ceny servisu. Testom bola preukázaná vysoká úspešnosť autorizovaných servisov pri odstraňovaní porúch v rámci predpísaných úkonov, kým neautorizované servisy nie vždy vykonali všetky predpísané úkony. Napríklad preto, že na to nemali dostatočné technické vybavenie. Priemerná úspešnosť v technickej časti testu bola pri autorizovaných servisoch na úrovni 80 %, pri nezávislých iba 27 %. Najväčším prekvapením však bolo, že napriek kvalitatívnym rozdielom práce autorizovaných a neautorizovaných servisov, boli rozdiely v cene prehliadky minimálne. Celková cena sa líšila len o 22 eur, čo vyvracia zažitú predstavu o lacných neautorizovaných servisoch.

Pri návšteve neautorizovaného servisu preto spoločnosť Toptest odporúča zákazníkovi väčšiu ostražitosť. Mal by trvať na vyhotovení zákazkového listu s uvedením objednaných prác a predbežnej ceny. Rozsah údržby by mal majiteľ auta poznať, lebo neautorizovaný servis má o servisnej prehliadke svoju vlastnú predstavu a často sa snaží „predať“ práce, ktoré podľa výrobcu nie sú potrebné, na úkor iných, predpísaných.

Vo väčšine prípadov sa musí pripraviť aj na zlé zdokumentovanie servisných úkonov a neprehľadnú faktúru. Nedostáva tak úplnú informáciu, čo sa s jeho autom dialo. Servisná prehliadka môže trvať dlhšie, ako bolo pôvodne prisľúbené. Naopak, výsledky testu preukázali, že autorizované servisy poskytujú majiteľom áut kvalitné služby a uplatňujú správne pracovné postupy, pričom v porovnaní s neautorizovaným servisom je rozdiel ceny minimálny.

Výsledky testu preukázali, že autorizované servisy poskytujú majiteľom áut kvalitné služby a uplatňujú správne pracovné postupy.

Ako dopadli servisy NS (%) AS (%)
Úspešnosť odstránenia porúch 27 80
Kvalita zákazníckeho servisu 51 95
Celková úspešnosť 36 86
Úspešnosť odstránenia porúch    
Porucha NS (%) AS (%)
Tlak v rezerve 13 94
Zadný ostrekovač 13 75
Nastavenie reflektorov 25 88
Skúšobná jazda 25 50
Zadné hmlové svetlo 38 75
Pamäť elektronických chýb 50 100
Odovzdávanie do servisu    
Úkon NS (%) AS (%)
Písomné oznámenie predbežnej ceny 0 100
Predstavenie osoby prijím. technika 0 100
Preberací formulár 6 88
Ponuka náhrad. Vozidla 19 94
Prítomnosť majiteľa pri preberaní 19 94
Možnosť sledovať opravu 31 44
Kópia zákazkového listu 31 100
Predbežné oznámenie prác 50 88
Prevzatie vozidla po oprave    
Služba NS (%) AS (%)
Písomné oznámenie vykonaných prác 19 94
Prítomnosť majiteľa pri odovzdaní 31 75
Použitie ochranných návlekov 31 88
Dodržanie termínu 44 100
Možnosť platby kartou 50 100
Dodržanie predbežnej ceny 56 94
Porovnanie cien    
Cena NS (€) AS (€)
Priemerná cena prehliadky 123 145  
Priemerná cena práce 45 54  
Priemerná cena dielov 26 29
Priemerná cena oleja 52 62
48 debata chyba
Články podľa značiek