Paranoja? Autá si vás nahrávajú, s dátami sa obchoduje. Obavy sú na mieste

Údaje z online pripojených áut nie sú dobre chránené a nikto presne nevie, na čo všetko ich automobilky využívajú.

11.01.2021 05:00
Car-data-is-increasingly-being-used-by-law-enfo...
Dáta, získané z prepojených áut by mali byť už v najbližších rokoch pre automobilky významným zdrojom príjmov.
debata (1)

Zvyknete si kvôli ochrane súkromia prelepovať kameru na notebooku a na internete používate dlhé a komplikované heslá len preto, aby si nikto neprečítal vaše emaily? Nie je vám to nič platné, pretože akonáhle si sadnete za volant svojho auta, to začne zbierať neuveriteľné množstvo dát nielen o vašej jazde, ale aj o vašom správaní. A dokonca si vás môže aj nahrávať.

Vraha usvedčilo auto. Nahralo si jeho hlas

Niekedy to nemusí byť na škodu. Napríklad v polovici roku 2017 v americkom meste Kalamazoo, ktoré leží v juhozápadnom Michigane, prišlo k mimoriadne brutálnej vražde. Starého automechanika spútali oceľovým drôtom, ktorý mu omotali okoo celého tela. Potom ho na ňom ťahali za jeho vlastným pickupom Chevrolet Silverado tak, že časť tela a hlavy mu doslova zodreli.

Vraha sa viac ako dva roky nedarilo vypátrať. Až napokon sa miestni detektívi rozhodli vyskúšať novú vyšetrovaciu metódu – digitálne forenzné preverenie auta. Pri ňom nehľadali žiadne otlačky, DNA a ani iné fyzické stopy. Zamerali sa na analýzu dát z palubných systémov auta, vyrobeného v roku 2016. A tento postup ich napokon skutočne doviedol k usvedčeniu vraha.

Z auta sa dajú "vytiahnuť" aj... Foto: ADAC
diagnostika Z auta sa dajú "vytiahnuť" aj naozaj zaujímavé dáta.

Zistili totiž, že presne v čase, keď k vražde malo prísť, niekto využil hlasovové hands-free ovládanie infotainmentu na to, aby si nechal prehrať skladbu od Eminema.

Tento hlasový povel zostal nahratý a príbuzní obete cez hlas napokon identifikovali vraha, mimochodom dobrého známeho obete. Na základe toho sa opätovne zamerali na pohyb podozrivého v deň vraždy. A napokon získali dostatok nepriamych dôkazov na to, aby bol usvedčený, napokon skončil na psychiatrii.

Zóna temer bez pravidiel

Ak vás zarazilo, že auto vás nielen počúva, ale si vašu konverzáciu aj ukladá a dokonca posiela ďalej, tak tento prípad predstavuje iba vrchol ľadovca. V skutočnosti si automobily zaznamenávajú obrovské množstvo dát, posielajú ich následne ďalej a nikto presne nevie, čo sa s nimi potom deje.

Legislatíva, ktorá by upravila nakladanie s nimi, sa totiž začala v Európe tvoriť len v minulom roku. Základný návrh predložila organizácia EDPB (European Data Protection Board ), zaoberajúca sa ochranou dát v EÚ.

V ňom sa okrem iného hovorí, že väčšina dát, ktoré o nás autá zbierajú, by mali byť považované za súkromné a malo by sa s nimi nakladať v duchu pravidiel GDPR, rovnako ako s inými citlivými osobnými dátami.

Prieskum: Majitelia áut nechcú, aby sa s ich dátami obchodovalo

  • Osemdesiattri percent majiteľov sa domnieva, že automobilky a technologické spoločnosti by nemali byť schopné zhromažďovať údaje a predávať ich reklamným spoločnostiam, alebo tretej strane.
  • Sedemdesiat percent respondentov uviedlo, že sa domnieva, že majitelia vozidiel by mali mať pod kontrolou (a vlastniť) údaje, ktoré ich vozidlo generuje.
  • Väčšina spotrebiteľov (53 percent) má pocit, že zákonodarcovia nerobia dosť v oblasti ochrany údajov o vozidle alebo o tomto probléme vôbec nevedeli.

Prieskum realizovala spoločnosť Autolist v júni 2019 na vzorke 1 440 ľudí.

Napríklad akékoľvek biometrické dáta, vrátane odtlačkov prstov, slúžiacich na diaľkové ovládanie áut, by mali byť uložené priamo v autách a nie v nejakej centrálnej databáze automobilky. Dáta, ktoré z auta odchádzajú, by mali byť v maximálne možnej mierne anonymizované a nemali by byť – s výnimkou presne popísaných situácií – poskytované tretej strane.

Dáta slúžiace na odhalenie kriminálnej aktivity, teda napríklad geolokačné dáta a rýchlosť auta, by mali byť poskytované iba vo výnimočných prípadoch a po súdnom rozhodnutí.

Navyše automobilky by mali jednoznačne majiteľov nových áut informovať o tom, koľko a aké dáta si ich auto nahráva, ukladá a následne posiela ďalej – a mať s tým ich súhlas, potvrdený podpisom. Majiteľ by následne mohol niektoré z týchto dát odmietnuť zdieľať.

To je však problém, pretože automobilky vidia do budúcnosti dáta z online pripojených áut ako jeden zo svojich ťažiskových zdrojov zisku. Značky ako Ford, General Motors a ďalšie už zhromažďujú a predávajú anonymizované údaje o autách a ich majiteľoch.

Podľa správy spoločnosti KPMG z roku 2017 viac ako 80 percent top manažérov v automobilovom priemysle vidí v budúcnosti údaje ako jeden z dôležitých zdrojov príjmov. Kompletnú štúdiu v angličtine nájdete na tomto odkaze a špeciálne zameranú na prepojené autá nájdete tu. Len pre zaujímavosť, hodnota dát, získavaných z áut by v roku 2030 mala dosiahnuť 450 až 750 miliárd dolárov.

Praktická skúsenosť

Ak s vám to zdá pritiahnuté za vlasy, tak tu je malý výpočet vecí, ktoré si auto pamätá, nahráva a dáta posiela ďalej. Nemecký automotoklub to na prelome rokov 2019 a 2020 zisťoval na niekoľkých vozidlách.

Čo o vás zisťuje Mercedes-Benz B

– Poloha na základe GPS a aktuálny stav vozidla sú do databázy Mercedesu-Benz zasielané každé dve minúty.
– Ukladá sa počet prejdených kilometrov, spotreba paliva, tankovanie, tlak v pneumatikách, hladina chladiacej alebo brzdovej kvapaliny.
– Senzory napínačov bezpečnostných pásov počítajú počet zásahov, z čoho je možné vyvodiť závery o agresívnom štýle jazdy.
– Záznamy o poruchách sú ukladané spolu s informáciami o nadmerných otáčkach a teplote motora. Aj to umožňuje vyvodiť závery o jazdných návykoch vodiča.
– Elektronika presne zaznamenáva počet najazdených kilometrov v meste, na vidieckych cestách a na diaľniciach. Tie slúžia na vytvorenie profilu užívateľa.
– Zaznamenáva sa aj využívanie reflektorov, kde a kedy boli použité stretávacie, diaľkové či núdzové svetlá.
– Posledných 100 záznamov o nabíjacích a vybíjacích cykloch autobatérie sa ukladá s časom a dátumom ako aj počtom kilometrov. Z toho možno vyvodiť, kedy auto jazdilo a kedy stálo s naštartovaným motorom.

Čo o vás zisťuje Renault Zoe

– Renault môže zabrániť na diaľku nabíjaniu batérií. Najmä v prípadoch, ak má batérie zákazník prenajaté a za ich prenájom neplatí podľa uzavretej zmluvy.
– Automobilka môže mať k dispozícii všetky údaje dátovej zbernice CAN prostredníctvom mobilného prepojenia RemDiag. Táto diagnostika je síce v základnom nastavení vypnutá, ale výrobca ju môže kedykoľvek aktivovať.
– Pri každej jazde, najmenej však každých 30 minút, vozidlo vyšle výrobcovi dátový paket, ktorý obsahuje minimálne dátum, čas, polohu podľa GPS, teplotu či stav nabitia vysokonapäťovej batérie. Tieto údaje si môže následne zákazník vyžiadať od spoločnosti Renault.
– Okrem naprogramovaných funkcií komunikácie medzi automobilkou a Renaultom Zoe je možné tieto funkcie rozšíriť o ďalšie pripojením mobilného telefónu.

Čo o vás zisťuje BMW 320d (2015)

– Sledovanie maximálnych otáčok motora s príslušným počtom najazdených kilometrov umožňuje vyvodiť závery o štýle jazdy.
– Sledovanie frekvencií trás v dĺžke od 0 do 5, od 5 do 20, od 20 do 100 km a nad 100 km umožňuje vytvoriť profil užívateľa.
– Sledovanie času jazdy v rôznych režimoch automatickej prevodovky (normal, sport, manual) umožňuje vyvodiť závery o štýle jazdy.
– Systém sleduje čas používania jednotlivých druhov svetiel.
– Sledovanie počtu vložených nosičov CD a DVD informuje automobilku o intenzite používania tohto modulu.
– Sledovanie počtu úprav pozície sedadla umožňuje vyvodiť závery o počte užívateľov daného vozidla.
– Sledovanie počtu zásahov napínačov bezpečnostných pásov umožňuje vyvodiť závery o štýle jazdy vodiča.

Čo o vás zisťuje BMW i3 (2015)

– Pri každom vypnutí auta pošle vozidlo na server BMW obsah pamäte porúch a údaje o stave akumulátora.
– Pri každom vypnutí auta pošle vozidlo na server BMW frekvenciu použitia jazdných režimov ECO, Ecoplus a Sport.
– Pri každom vypnutí auta pošle vozidlo na server BMW informácie o nabíjaní. Či išlo o rýchlonabíjanie, pomalé nabíjanie alebo bol vyžitý spaľovací generátor REX.
– Ukladajú sa aj údaje, kde bolo vozidlo nabíjané, ako často bolo pripojené k nabíjačke a ako dlho nabíjanie trvalo.
– Ukladajú sa aj údaje o polohe šestnástich posledných využitých nabíjacích staníc a približne 100 posledných polôh parkovania. Tieto sa však dajú odčítať iba pripojením k riadiacej jednotke.

Dáta ako tovar

Okrem týchto dát väčšina nových áut zaznamenáva aj dáta o rýchlosti a akcelerácii, otvorených a zatvorených dverách, hlasové pokyny pre infotainment a navigáciu. Začali dokonca vznikať spoločnosti, špecializujúce sa na získavanie dát z automobilov, ktoré ich ponúkajú, respektíve predávajú aj tretím stranám.

Možnosť ovládať auto na diaľku zvyšuje komfort,...
online autá Možnosť ovládať auto na diaľku zvyšuje komfort, ale aj riziko zneužitia dát.

K takým patrí napríklad aj Berla Corp. Jej zakladateľ Ben Lemera hovorí: „Ľudia si požičiavajú autá, používajú ich a vôbec neuvažujú nad tým, čo všetko ich automobil nahráva. Väčšina z nich nerobí nič zlé, ale občas takto nájdete napríklad správy, pomocou ktorých si objednávajú napríklad prostitútky."

Berla Corp. sa na extrahovanie dát z automobilov špecializuje. V roku 2013 pritom firma mala vo svojich začiatkoch prístup do 80 modelov, teraz sa ale dokáže dostať k dátama z viac než 14 000 modelov. Okrem predaja softvéru, umožňujúceho získavať niektoré dáta o autách, sú ďalším z jej obchodných artiklov aj kurzy forenznej digitálnej analýzy áut.

Práve prístup takýchto spoločností k cudzím dátam vzbudzuje oprávnené obavy. Informácia takto môže získať nielen polícia, ale prakticky ktokoľvek, kto ich môže rôznymi spôsobmi zneužiť. Polícia alebo ktokoľvek iná sa navyše k takýmto dáta zatiaľ vie kvôli ich nedostatočnej ochrane a nevhodnej legislatíve dostať pomerne jednoducho a takmer bez kontroly, čo tiež môže vzbudzovať obavy z ich zneužitia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ochrana súkromia #internet vecí #GDPR #prepojené autá
Články podľa značiek