Pozor! Obľúbenú ‘ŠPZ‘ si budete môcť nechať doživotne. Zrejme už od 2022

Novela zákona o cestnej premávke by od začiatku budúceho roku mala priniesť nový formát EČV, možnosť ponechať si "značku" doživotne, alebo by sa s ňou mohlo auto predávať aj medzi okresmi bez nutnosti opätovného prihlásenia. Jej súčasťou by malo byť aj zrušenie dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu.

21.01.2021 05:00
ŠPZ, značka, dopravný inšpektorát Foto: ,
Prenositeľnosť EČV by sa mala stať realitou od budúceho roku. (Il. foto)
debata (38)

Približne pred týždňom sme písali o tom, že skupina poslancov k zo všetkých štyroch koaličných strán plánuje na najbližšiu schôdzu Národnej rady predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Pôjde v ňom o zjednodušenie využívania, prípadne ponechania si EČV pri kúpe ale predaji vozidla. O iniciatíve vtedy pomerne stručne informoval na svojej facebookovej stránke poslanec Marián Viskupič (SaS).

Už je v parlamente

V súčasnosti už poznáme viac podrobností. Tou najdôležitejšou je, že novela zákona o cestnej premávke, ktoré všetky zmeny, vrátane možnosti si EČV ponechať do životne, prípadne môcť auto predať aj do iného okresu bez nutnosti výmeny EČV by, pokiaľ bude schválená, mala oplatiť od januára 2020.

Marián Viskupič včetra informoval, že novela je pripravená a oodvzdaná na prerokovanie v parlamente, pričom všetko vyzerá tak, že skutočne prerokovaná a schválená by mohla byť ešte pred letom. A čo všetko teda prinesie?

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) by po novom mohla byť „prenositeľná“ z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. "Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne.

Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo," vysvetľujú poslanci v dôvodovej správe.

Kupujúci by tiež mal mať fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla.

Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom v situácii, keď majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. „Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa už dá hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut v úhrne ide o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV),“ konštatujú predkladatelia.

Bez viazanosti na okres

Aktuálne je v SR zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je také, že prvé dva znaky predstavujú okres, tri znaky – arabské číslice od 001 – 999 a posledné dva znaky sú séria AA – ZZ.

Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká tabuľka s evidenčným číslom a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla.

Aj to je podľa poslancov dôvod, prečo by mal byť zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek tak, aby bolo viazané striktne na auto. "Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia.

Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV," navrhujú. Naviazanie EČV na vozidlo je podľa nich najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie.

Koaliční poslanci zároveň navrhujú v novele zákona aj zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. Účinnosť návrhu zákona navrhujú na 1. januára 2022.

38 debata chyba
Viac na túto tému: #dopravný inšpektorát #registrácia vozidiel #ŠPZ #ečv #prenositeľnosť EČV
Články podľa značiek