Pokuty za diaľničné známky sú často neoprávnené. Vodičom dochádza trpezlivosť

Za obdobie od 1.1.2017 do 1.5.2020 bolo vydaných 200 063 rozkazov za porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky. Proti nim bolo podaných až 6 758 odporov. Pokuty však často prichádzali s veľkým časovým oneskorením, čo komplikovalo vodičom možnosť obrany.

30.03.2021 18:00
debata (14)
Používanie elektronických známok je... Foto: NDS
eznamka Používanie elektronických známok je kontrolované, pokuty však chodia neskoro a občas aj niekomu úplne inému, než by mali.

Len sedem mesiacov, s účinnosťou od 21.7.2020, platila na Slovensku novela zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, podľa ktorej okresné úrady museli o uložení pokuty za používanie diaľnic bez úhrady diaľničnej známky rozhodnúť do 60 dní od spáchania priestupku. Po jej uplynutí bol priestupok premlčaný.

Hra o čas, hra s časom

To sa však štátnym úradníkom nepáčilo, pretože neboli schopní temer v žiadnom prípade túto lehotu dodržať.

Naša spotrebiteľská organizácia v posledných rokoch zachytila viacero sťažností spotrebiteľov, v zmysle ktorých boli pokutovaní za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky aj napriek tomu, že preukázateľne v čase jazdy po diaľnici zaplatenú diaľničnú známku mali.
Renáta Dolanská,SOS spotrebiteľov

Preto koncom februára, ako inak, v zrýchlenom konaní, Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorou sa lehoty na uloženie pokuty za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky opäť predlžujú. A až na maximálne dva roky odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, a najneskôr tri roky odo dňa, keď k takejto jazde po diaľnici došlo. To sa pre zmenu nepáčilo prezidentke, ktorá zákon o diaľničnej známke nepodpísala a vrátila Národnej rade SR s návrhom, aby ho prerokovala v riadnom konaní.

Vrátenú novelu poslanci následne neschválili. Občianske združenie SOS spotrebiteľov pri tej príležitosti upozornilo aj na pomerne vysokú chybovosť spojenú s evidenciou údajov v elektronickom systéme výberu a úhrady diaľničnej známky. V novele by sa podľa občianskeho združenia SIS spotrebiteľov mala riešiť nielen doba ukladania pokút, ale aj spôsob evidencie a presnosť záznamov. Pri nich prichádza totiž k značnej chybovosti.

Len pre zaujímavosť: Za obdobie od 1.1.2017 do 1.5.2020 bolo vydaných 200 063 rozkazov za porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky. Proti nim bolo podaných až 6 758 odporov. Navyše v mnohých prípadoch vodiči odpor nepodali, lebo pokuty prichádzajú rádovo s viacročným oneskorením, čo im znemožňovalo efektívne sa brániť.

Nerovnaký meter?

„Naša spotrebiteľská organizácia v posledných rokoch zachytila viacero sťažností spotrebiteľov, v zmysle ktorých boli spotrebitelia pokutovaní miestne príslušnými okresnými úradmi za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky aj napriek tomu, že preukázateľne v čase jazdy po diaľnici zaplatenú diaľničnú známku mali," píše v článku, v ktorom na webe organizácie SOS spotrebiteľov oznamuje spustenie akcie nazvanej Bráňme sa spoločne – Za férový predaj diaľničných známok, jej koordinátorka Renáta Dolanská.

Dopĺňa, že dôvody, pre ktoré systém vyhodnotil niektoré prípady ako jazdu bez diaľničnej známky boli rôzne, najčastejšie to bol „preklep“ pri zadávaní údajov do elektronického systému úhrady a evidencie diaľničných známok, zlyhanie systému pri platbe alebo zmena EČV počas roka.

„Mimoriadne citlivo pritom spotrebitelia vnímali práve značný časový odstup pri ukladaní pokút, často aj po viac ako dvoch rokoch od kontroly diaľničnej známky stacionárnym či mobilným elektronickým zariadením, čo na strane spotrebiteľov výrazne znižuje možnosti účinne sa proti uloženej pokute brániť,“ vysvetlila Dolanská.

AJ preto sa táto organizácia rozhodla zbierať a analyzovať problémy spotrebiteľov súvisiace s kúpou a evidenciou úhrady diaľničných známok, ich kontrolou či sankcionovaním. Získané dáta poslúžia ako podklad k rokovaniam o spotrebiteľsky orientovaných legislatívnych zmenách a zjednotenie postupov správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za správny delikt nezaplatenia diaľničnej známky. V súčasnosti sa totiž stáva, že v podobných prípadoch niektoré okresné úrady pokuty ukladajú a iné konanie zastavia bez uloženie sankcie.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľničná známka #e-známka #pokuty za diaľničné známky #SOS spotrebiteľov
Články podľa značiek