Pozemky pod diaľnicami bude štát vyvlastňovať naďalej!

Novela cestného zákona umožní nielen predĺženie lehoty na vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami, ale zároveň aj "uprace" cestnú terminológiu a umožní jednoduchšie odstraňovanie nebezpečných bilbordov.

03.04.2021 18:00
Kysucká diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Foto:
Budovanie diaľnic spomaľuje aj množstvo nevysporiadaných pozemkov.
debata (2)

Súčasná právna úprava umožňovala majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme len do konca minulého roku. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť o ďalších 10 rokov. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v stredu poslanci parlamentu schválili.

Vyvlastňovanie bude pokračovať

Predĺženie možnosti vyvlastniť pozemky vo verejnom záujme séce neznie veľmi dobre, ale je to praktické rozhodnutie. Len pre zaujímavosť – v Česku je priemerná doba prípravy diaľnice vrátane majetkovo-právneho vyrovnania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov. A často kvôli špekulantom s pouemkami, cez ktoré má nová diaľnica viesť.

„Celkovo ide v novom cestnom zákone o upratanie terminológie a doladenie vysporiadania majetkových vzťahov pod existujúcimi diaľnicami a cestami a aj pri ich výstavbe vo verejnom záujme,“ hovorí dopravný analytik Jozef Drahovský. Dôležité podľa neho je najmä to, že novela tiež umožňuje odstrániť prestoje, ktoré vznikajú pri zámernom blokovaní výstavby diaľnic zo strany niektorých vlastníkov pozemkov.

V Česku je priemerná doba prípravy diaľnice... Foto: Pravda, Martin Majerníček
dialnica D4, most Dunaj V Česku je priemerná doba prípravy diaľnice vrátane majetkovo-právneho vyrovnania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov.

„Ak by sa podarilo v čo najkratšej dobe zmeniť dnes nepriaznivý pomer vyvlastnených pozemkov pod cestami zo súčasných 80:20 na minimálne 20:80 v prospech vyvlastnených pozemkov, tak by mohlo dôjsť aj k urýchleniu opráv hlavne mostov a ciest, ktoré sú dnes v zlom stave,“ myslí si riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

Už vieme, čo je „cesta“

A dôležité je aj to „upratanie terminológie“. Zadefinujú sa totiž jednotlivé triedy ciest či pojem cestná sieť. S pojmom „cesta“ sa totiž v našich zákonoch narábolo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na to, že nám chýba úplne základná definícia toho, čo je cesta a čo nie. Takže po novom bude z pohľadu zákona cesta slúžiť na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami.

Návrhom sa ďalej nanovo vymedzuje cestné ochranné pásmo. Po novom už nebude viazané na dopravné značky, ale bude automaticky vznikať mimo zastavaného územia obce. Napríklad pri diaľniciach siaha až do vzdialenosti 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu.

Táto novinka by pre zmenu mala zamedziť nekontrolovateľnému osadzovaniu reklamných zariadení popri cestách prvej, druhej a tretej triedy. Dôvodom je podľa rezortu dopravy pretrvávajúci vizuálny smog najmä v extravilánoch obcí. V ochrannom pásme okolo ciest totiž reklamy (a ani žiadne iné stavby) nesmú stáť. Zároveň sa upravuje povinnosť odstrániť už umiestnenú reklamnú stavbu na cestách v lehote troch rokov od účinnosti zákona.

Jednoduchšie doručovanie

Pri líniových stavbách, akými sú napríklad diaľnice, doteraz nebolo možné oznamovať začatie kolaudačného konania a doručovať kolaudačné rozhodnutie formou verejnej vyhlášky. „V prípade líniových stavieb, keď vo väčšine prípadov vystupuje väčší počet účastníkov konania, rádovo stovky až tisíce, to spôsobuje značnú administratívnu záťaž pri kolaudácii stavby,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Po novom mal stavebný úrad oznámiť účastníkom začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Rovnakým spôsobom ako začatie kolaudačného konania by sa malo oznamovať aj kolaudačné rozhodnutie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo dopravy #cestný zákon #novela cestného zákona
Články podľa značiek