Urýchli novela zákona výstavbu škandalóznej križovatky D1/D4?

Výstavba j križovatky diaľnic D1 a D4 by sa mohla predĺžiť aj na viac bnež 5 rokov kvôli byrokracii pri schvaľovacích procesoch a možným obštrukciám. Nový zákon to má zmeniť.

25.11.2021 20:30
krizovatka D1 a D4 Foto:
Jedna z vizualizácií prepojenia diaľnic D1 a D4.
debata (5)

Procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme by sa mali optimalizovať a akcelerovať. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Právnu normu v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.

Právnu normu Doležal pred časom označil ako „lex D1/D4“. Zmena zákona súvisí s tým, že bude treba prestavať privádzače, ktoré postavil koncesionár, na obchádzkové trasy, pričom sú tam niektoré miesta, kde pravdepodobne bude ešte treba zmenu stavebného povolenia, územného rozhodnutia, prípadne posudzovanie vplyvov.

A aj kvôli ich časovej náročnosti sa výstavba problematickej diaľničnej križovatky môže predĺžiť aj na päť, prípadne viac rokov. Naopak, odstránením niektorých administratívnych pravidiel by sa jej výstavba dala urýchliť tak, že by nemusela trvať ani celé tri roky.

Diaľnica Čítajte viac Križovatka D1/D4: Ja za to nemôžem, to ty!

Novelou zákona sa má napríklad ustanoviť, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť. Rovnako by sa malo upraviť právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic.

Zároveň sa má ustanoviť, že spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením sa uskutoční vždy, ak sa skutočným realizovaním podstatne nemení charakter a cieľ realizovanej stavby a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu.

Upraviť by sa mala aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe a lehota na začatie stavebných prác v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe. Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona by sa mali dokončiť podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach nastali pred účinnosťou tohto zákona, majú zostať zachované.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #výstavba diaľnic #diaľničná križovatka #križovatka D1/D4
Články podľa značiek