Technici STK pri kontrolách až príliš 'privierajú' oči

Podľa anonymných kontrol technici STK nezistili alebo prehliadli vyše polovicu chýb.

11.07.2022 14:00
STK Foto:
Na staniciach STK sa ešte stále až príliš často "prehliadajú" rôzne nedostatky. (Ilustračné foto)
debata (10)

Ešte v marci tohto roku sme písali, odvolávajúc sa na dáta od spoločnosti Testek, kontrolujúcej stanice STK, že v roku 2021 kontrolóri nedopadli najlepšie. Konkrétne to znamená, že vopred neohlásené inšpekcie prebehli celkovo na 63 staniciach technickej kontroly, čo bolo o tri viac ako v roku 2020.

To je takmer tretina všetkých STK na Slovensku. S využitím zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sa pod lupu Testeku dostalo 352 technikov, čo je opäť asi tretina takýchto zamestnancov. Manipulácie sa dopustilo 55 z nich, teda 16 %. Zvyšných 297 bolo „čistých“.

Väčšina zistených porušení predpisov (61 %) sa týkala zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 19 % odhalených porušení súviselo s osvetlením vozidla a 14 % s účinkom parkovacej brzdy. Viac sa o tejto téme môžete dočítať v článku:

stk Čítajte viac Na STK stále podvádzame. Klame sa na každej tretej

Kontrola staníc STK ministerstvom dopravy dopadla ešte horšie. Technici staníc technickej kontroly (STK) pri hodnotení technického stavu motorových vozidiel na základe anonymných kontrol nezistili celkovo 53 % chýb, alebo ich nesprávne vyhodnotili. Vlani vykonaných pätnásť štátnych odborných dozorov odhalilo porušenie povinností oprávnených osôb v nezabezpečení technických kontrol podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vyhlášky a metodických pokynov.

„Technici STK pri hodnotení technického stavu vozidiel nepostupovali podľa príslušných metodických pokynov a opakovane sa dopúšťali porušení,“ vyplýva z informácie Ministerstva dopravy a výstavby SR o plnení opatrení Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 za minulý rok.

STK Čítajte viac STK čakajú zmeny. Budú sa týkať intervalov aj spôsobu výkonu kontrol

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva dopravy na základe výsledkov štátnych odborných dozorov poslal príslušným okresným úradom podnety na uloženie 109 pokút STK a technikom technických kontrol v celkovej výške 20 720 eur. Z nich právoplatne bolo uložených 82 pokút v súhrne za 15 300 eur, konania o zvyšných pokutách ešte prebiehali.

Štátne odborné dozory nad STK boli zamerané najmä na vyhodnocovanie videozáznamu zo schváleného monitorovacieho záznamového zariadenia so zameraním na plnenie povinnosti technika technickej kontroly aj oprávnenej osoby vyplývajúcich zo zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Zamerali sa aj na vykonanie anonymných kontrol použitím vozidla s chybami v sprievode osoby kontrolóra ministerstva dopravy v úlohe fiktívneho zákazníka, tzv. mystery shopping. Kontrolovali, či technik technickej kontroly zistil všetky pripravené chyby na vozidle, čím zároveň preverovali správnosť postupu a kvalitu výkonu technickej kontroly.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo dopravy #STK #stanice technickej kontroly #kontrola STK
Články podľa značiek