Biopalivá sú ekologicky sporné. Politici však odborníkov nepočúvajú

Merania pri benzíne E10 ukázali, že pri ňom dochádza len k minimálnemu zníženiu emisií CO2, no zato rastú emisie NOx.

11.10.2022 16:00
Benzín E10 - Nemecko Foto:
Benzín E10 rozhodne nie je takou "ekologickou spásou" ako by mnohí chceli uveriť.
debata

Pridávanie biozložky do palív je vyhlasované za účinný spôsob, ako znížiť škodlivé emisie, ktoré vďaka nim vznikajú. V skutočnosti vďaka biozložke prichádza k minimálnemu zníženiu emisií – a to aj bez toho, aby sme sa snažili kvantifikovať emisie, vznikajúce pri výrobe bioetanolu.

Emisie, vznikajúce pri používaní biopalív, respektíve pri prechode z benzínu E5 na E10 v roku 2020 detailne testovala spoločnosť Emission Analytics a svoje zistenia zhrnula do niekoľkých bodov. Prvý zistením po testovaní rôznych druhov biopalív bolo, že v priemere vedú k minimálnym zmenám produkovaných emisií, vychádzajúcich z automobilových výfukov. Dôležité je slovo „zmenám“, pretože nejde len o pokles, niektoré emisie pri benzíne E10 dokonca stúpli.

Emisie Čítajte viac Priemerné emisie nových áut: Slovensko je takmer najhoršie v Európe

Druhým zistením bolo, že produkované emisie sa relatívne výrazne líšili podľa toho, v akom aute a v akom agregáte boli testované. Analytici preto vyhlásili, že hovoriť o výhodách biopalív všeobecným spôsobom nemožno a ak sa aj o nich hovorí a boli namerané, sú minimálne.

Ako príklad spoločnosť Emissions Analytics uvádza populárny benzín E10. Prechod z benzínu E5 na benzín E10 s vyšším obsahom etanolu sa v Európe považoval za rýchly spôsob, ako dosiahnuť veľké celkové zníženie CO2, pretože ho možno distribuovať bez problému prostredníctvom existujúcej infraštruktúry a dá sa použiť v osobných aj nákladných autách.

Anlytici preto testovali benzín E10 na 17 odlišných autách s benzínovými agregátmi, vyrobenými rôznymi výrobcami. Pri použití benzínu E10 klesli emisie CO2 priemerne o 0,5 percenta. Výsledky sa ale veľmi rôznili podľa toho na akom aute ich práve testovali. Pri najlepšom modeli zaznamenali zníženie emisií CO2 o 6,3 percenta, pri najhoršom dokonca o 7,1 percenta stúpli. Všetky autá, na ktorých sa meranie emisií uskutočnilo, boli pritom relatívne nové vozidlá, vyhovujúce emisným normám Euro 5 alebo Euro 6, testované boli v štandardnom cykle zloženom z mestských a vidieckych ciest a tiež diaľnic.

Volvo XC40 Recharge - 2020 Čítajte viac Pri výrobe elektromobilu vznikne o 70 % viac emisií CO2! Nie je to fáma

Ďalším zistením bolo, že v dôsledku nižšej energetickej účinnosti prišlo pri benzíne E10 k miernemu nárastu spotreby, v priemere o 1,2 percenta. Opäť však s veľmi širokým rozpätím medzi konkrétnymi testovanými autami.

Čo ale prekvapilo, bol fakt, že pri benzíne E10 pomerne výrazne vzrástli emisie oxidov dusíka (NOx) – v priemere až o 16,6 percenta. Emisie oxidu uhoľnatého (CO) klesli v priemere o 4,5 percenta. Záverom je, že zníženie emisií CO2 je pri benzíne E10 takmer zanedbateľné. Muselo by byť oveľa vyššie na to, by vyvážilo nárast emisií NOx, ktoré sa najvýraznejšie podieľajú na zníženej kvalite ovzdušia vo veľkých mestách, ktorá je vo všeobecnosti spôsobená nadmernými koncentráciami oxidu dusičitého (NO2).

Navyše v tomto výpočte nie sú vôbec zahrnuté emisie, vznikajúce pri výrobe bioetanolu, ktoré sú považované za všeobecne vyššie, než emisie, produkované ropnými rafinériami. A ďalším problémom v súvislosti s rastúcou výrobou energeticky výdatných plodín je zväčšovanie plochy, na ktorej sú pestované na úkor iných plodín, čo vedie k zvyšovaniu ich cien a tým aj k nárastu cien potravín. Tieto dôsledky je však veľmi obtiažne nejakým hodnoverným spôsobom kvantifikovať.

debata chyba
Viac na túto tému: #biopalivá #biozložka #benzín E10 #Emissions Analytics #benzín E5 #bioetanol
Články podľa značiek