Brusel chystá veľké zmeny ‘vodičákov‘. Pred pokutou už neutečiete

Čakajú nás nielen digitálne vodičáky a jednoduchšie cezhraničné vymáhanie pokút, ale aj tvrdšie podmienky pre začiatočníkov a sprísnenie zákazu vedenia motorového vozidla.

06.12.2023 06:00
vodič, policajt, pokuta Foto:
Európska komisia chce jednoduchšie cezhraničné vymáhanie pokút a aj univerzálnejší trest zákazu viesť motorové vozidlo.
debata (1)

S cieľom zaistiť vyššiu bezpečnosť cestnej premávky v celej Európe začiatkom týždňa Rada EÚ prijala spoločné pozície k dvom návrhom Európskej komisie (EK), ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka o bezpečnosti cestnej premávky. „Prijatie spoločnej pozície“ znamená, že konečne môžu začať rokovania s Európskym parlamentom o dvoch zásadných legislatívnych iniciatívach. A ktoré to sú?

Výrazné zmeny sa budú týkať dvoch oblastí – vodičských preukazov a cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Po našom – zjednodušiť by sa malo cezhraničné vyberanie pokút.

Novinky pri vodičských oprávneniach

V prípade vodičských oprávnení v súčasnosti platí ešte smernica, prijatá v roku 2006. Túto smernicu treba podľa Rady EÚ úplne prepracovať, pretože je zastaralá a vo všetkých členských štátoch Európske únie (EÚ) platí najneskôr od roku 2013, čiže už celú dekádu. Návrhom sa v súvislosti s vodičskými oprávneniami zavádzajú štyri hlavné nové prvky:

 1. Európsky systém pre začínajúcich vodičov, ktorý umožní viesť motorové vozidlo so sprievodom po získaní vodičského preukazu vo veku 17 rokov
 2. Prísnejšie podmienky pre začínajúcich vodičov počas prvých dvoch rokov vedenia vozidla (alebo dlhšie v závislosti od pravidiel členského štátu)
 3. Mobilný vodičský preukaz ako súčasť európskej peňaženky s digitálnou identitou
 4. Používanie sebahodnotenia ako filtra v kontexte lekárskych prehliadok spôsobilosti vodiča.
Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie?
Video
Odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.

Všeobecná podstata návrhu Komisie sa v spoločnej pozícii Rady zachovala. Rada však do návrhu Komisie zaviedla niekoľko zmien, ktoré možno zhrnúť takto:

 • zachová sa dobrovoľné skrátenie doby platnosti vodičských preukazov starších osôb
 • bude existovať jasnejší prehľad kontroly fyzickej a duševnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo pred vydaním a obnovením vodičských preukazov na základe rôznych systémov vyvinutých v členských štátoch
 • zosúladia sa technické prvky mobilných vodičských preukazov s revíziou nariadenia o digitálnej identite (eIDAS)
 • budú ustanovené podrobnejšie usmernenia pre hodnotenie rámca bezpečnosti cestnej premávky tretích krajín Komisiou
 • spresnenia sa požiadavky vzťahujúce sa na sprevádzajúcu osobu v systéme vedenia vozidla so sprievodom, ktoré budú povinné len pre preukaz skupiny B
 • preformulujú sa podmienky skúšobnej lehoty vzhľadom na právomoci členských štátov a zavedenú prax
 • zavedie sa možnosť, aby občan za určitých podmienok mohol absolvovať teoretickú skúšku v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, ak je iný ako členský štát bydliska, ale žiadna takáto možnosť nebude zavedená v prípade praktickej skúšky.

Novinky pri cezhraničnom vymáhaní pokút

Tou najzásadnejšou zmenou je rozšírenie deliktov, pri ktorých bude možné pokuty oficiálne vymáhať aj cezhranične. Už rozhodne nepôjde len o dodržiavanej povolenej rýchlosti a zlé parkovanie. Ide napríklad o nedodržanie pravidiel, súvisiacich s prejazdom cez železničné priecestia, ale tiež aj o útek z miesta nehody.

vodicak Čítajte viac Ešte 170-tisíc ľudí má ‘ružové vodičáky‘. Ak nechcete pokutu, vymeňte ich v decembri

Zavedie sa pojem „dotknutá osoba“. Jeho presnú definíciu ešte nepoznáme, no zrejme v tomto prípade pôjde o jednoduchšie identifikovanie majiteľa auta, respektíve šoféra, pretože súčasťou zmien je aj „ďalšie objasnenie rôznych postupov týkajúcich sa prístupu k údajom o evidencii vozidiel a rôznych možností príslušných orgánov požiadať o vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby bola dotknutá osoba identifikovaná, aby bolo oznámenie o dopravných deliktoch doručené na správne miesto a aby bolo možné lepšie vymáhať pokuty.“

Dôležité je aj to, že zákaz vedenia motorového vozidla vydaný v inej krajine EÚ automaticky nadobudne platnosť aj na Slovensku. Oba vyššie popísané návrhy sú totiž súčasťou balíka opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorý EK prijala 1. marca 2023 a ktorý obsahuje aj nový návrh o zákazoch vedenia vozidla. Podľa neho zákaz vydaný v ktoromkoľvek členskom štáte vedie k následným opatreniam členského štátu, ktorý vodičský preukaz vydal.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bezpečnosť cestnej premávky #cezhraničné vymáhanie pokút #digitálne vodičské oprávnenie #zákaz vedenia motorového vozidla
Články podľa značiek