Pravidlá pre vytvorenie núdzového pruhu

Núdzový pruh pre plynulý prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy utváraný už pri náznaku zápchy, môže skrátiť čas potenciálneho zásahu o 4 minúty, čo vám dáva až 40 % vyššiu šancu na prežitie.

20.03.2012 07:54
Pruhy Foto:
Vytváranie núdzových pruhov má svoje pravidlá, ktorými sa treba riadiť.
debata

Každý štát má na vytvorenie voľného pruhu pre vozidlá záchrannej služby, hasičov, polície a iných záchranných zložiek pri mimoriadnej udalosti svoje vlastné pravidlá . Na Slovensku toto pravidlo zákon zatiaľ presne nešpecifikuje, ale vodiči by sa ho mali naučiť automaticky. Každému z nich by to mohlo niekedy zachrániť život. Toto pravidlo platí aj v Nemecku, Slovinsku, Českej republike a vo Švajčiarsku.

Vozidlo s právom prednostnej jazdy je:

  • Vozidlo so zapnutým zvláštnym výstražným svetlom modrej farby, prípadne doplnené o zvláštne zvukové výstražné znamenie
  • Vozidlo so zapnutým zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby

Vodič tohto vozidla smie toto svetlo používať len vtedy, ak by jeho jazdou alebo pracovnou činnosťou mohla byť ohrozená bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Vodiči ostatných vozidiel musia takémuto vozidlu umožniť jazdu alebo pracovnú činnosť a podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy, prípadne aj zastaviť vozidlo.

Slovenská republika

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo.

Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.

Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky. Nedanie prednosti vás bude stáť 100 – 150 eur.

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

Rakúsko

Od 1. januára 2012 platí pre vodičov na rakúskych cestách, ktoré majú dva alebo viac jazdných pruhov, zákonná povinnosť vytvoriť pri dopravnej zápche, alebo pri náznaku jej tvorenia, núdzový pruh pre zásahové vozidlá polície, hasičov, záchranky a cestnú asistenčnú službu.

V Rakúsku hrozí za porušenie pravidiel pri... Foto: ASFINAG
Pruhy V Rakúsku hrozí za porušenie pravidiel pri vytváraní núdzového pruhu pokuta až do výšky 2180 eur.

Na dopravných komunikáciách s dvomi jazdnými pruhmi sú vodiči v ľavom pruhu povinní jazdiť, respektíve zastať čo najviac vľavo, vodiči v pravom pruhu čo najviac vpravo, využijúc aj odstavný pruh. Pri viac ako dvoch jazdných pruhoch sú vodiči v ľavom pruhu povinní jazdiť, respektíve zastať čo najviac vľavo, vodiči v ostatných pruhoch vpravo s využitím odstavného pruhu.

Povinnosť sa týka vodičov motorových vozidiel všetkých kategórií. Nerešpektovanie tejto povinnosti, či neoprávnená jazda v núdzovom pruhu, môžu byť sankcionované pokutou až do výšky 2180 eur.

Nemecko

Na nemeckých cestách platí pre vytvorenie núdzového pruhu rovnaké pravidlo ako v Rakúsku. Ale na niektorých exponovaných častiach diaľnic môžete naraziť na zaujímavosť. Na dvojprúdových diaľniciach sa značkou povoľuje jazda aj po krajnici, čím sa vytvorí tretí pruh. Má sa tým urýchliť plynulosť premávky v okolí veľkých miest. Pozor, za jazdu po krajnici na neoznačenom mieste, alebo mimo určeného času, môžete dostať pokutu 50 eur.

Po krajnici môžete jazdiť len na miestach... Foto: feuerwehr-alfhausen
Pruhy Po krajnici môžete jazdiť len na miestach označených špeciálnou dopravnou značkou.

Česká republika

Vodiči ostatných vozidiel musia vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám nimi sprevádzanými umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a pokiaľ je to nutné, i zastaviť vozidlá na takom mieste, aby im neprekážali. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a sprievodnými vozidlami sa vodiči ostatných vozidiel nesmú zaraďovať.

Núdzový pruh sa inak vytvára na dvojprúdovej a... Foto: ÚAMK
Pruhy Núdzový pruh sa inak vytvára na dvojprúdovej a inak na trojprúdovej ceste.

Na dvojprúdovej ceste vytvárajú vodiči núdzový pruh široký najmenej 3 m v strede medzi sebou. Ak je v jednom smere jazdy tri a viac jazdných pruhov, núdzový pruh sa vytvorí medzi úplne pravým a ostatnými jazdnými pruhmi. Vodičom ostatných vozidiel je vjazd do pruhu pre prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy a jazda v tomto pruhu zakázaná. Toto neplatí pre vozidlá vlastníka pozemnej komunikácie a vozidlá technickej pomoci.

Nedanie prednosti v jazde v prípadoch, v ktorých je vodič povinný dať prednosť v jazde, sa pokutuje na mieste blokovou pokutou vo výške 2500–5000 Kč a odobratím štyroch bodov. Ak vodič priestupok urobí 2× a viac v priebehu 1 roku, dostane zákaz činnosti na 1 až 6 mesiacov.

Na Slovensku novela neprešla

Z porovnania je zrejmé, že každá krajina má na vytvorenie núdzového pruhu vlastné pravidlá. Nejednoznačné pravidlá na Slovensku spôsobujú, že vodiči mnohokrát zastavia bez toho, aby medzi sebou vytvorili ďalší pruh. Do návrhu zákona o cestnej premávke bol predložený návrh na riešenie ako v Čechách, návrh však na Slovensku neschválili. Pri ďalšej chystanej novele zákona sa preto Slovensko pravdepodobne prikloní k rakúskemu modelu.

debata chyba
Flowers
Články podľa značiek