LPG nie je bomba v aute

04.07.2011 13:21

Správa o dopravnej nehode - stiahnite si vo...
LPG nie je tak nebezpečné, ako si dnes ešte stále mnohí myslia. Autor:

S LPG sa spája množstvo predsudkov. Niektorí o tlakovej nádrži hovoria doslova ako o bombe na štyroch kolesách.

Ak však porovnáme nádrž na propán-bután s tou plastovou na benzín, rýchlo zistíme, že plyn je vo vozidle chránený v prípade havárie podstatne lepšie ako benzín. Nádrž je stavaná na 100-násobne vyšší tlak. Bezpečnostné ventily sa starajú buď o udržanie plynu v nádrži v prípade poškodenia plynového zariadenia alebo, naopak, o uvoľnenie plynu v prípade zvýšenia tlaku, napríklad vplyvom požiaru.

Pri týchto extrémoch nádrž nikdy nevybuchne, len postupne vypúšťa plyn, ktorý vyhorí. To, že LPG nie je strašiakom, dokazuje jeho využívanie v prostriedkoch hromadnej dopravy v európskych metropolách či výroba nových vozidiel na plyn priamo od výrobcov. Napríklad spoločnosti Renault či Fiat, ktoré vyrábajú verzie na spaľovanie LPG priamo na linke s ostatnými modelmi. To, čím plynofikácia obmedzuje, je nemožnosť parkovať v podzemných garážach. Propán-bután je totiž ťažší ako vzduch, a tak by sa v prípade úniku mohol hromadiť a pri zemi vytvoriť v nevetraných priestoroch so vzduchom výbušnú zmes. Zmenšenie batožinového priestoru už nemusí byť vďaka toroidným nádržiam umiestneným v priestore pre rezervné koleso také dramatické. Nevýhodou je len jej menší objem, asi 45 litrov. To vás bude nútiť tankovať častejšie.

Zvyknúť si musíte aj na pravidelné kontroly plynového zariadenia, minimálne raz ročne. Preto je dobré namontovať zariadenie v montážnej dielni, ktorá nie je od vás príliš vzdialená.

Po prepnutí na plynový pohon iste zaregistrujete aj jemné zníženie výkonu a mierny nárast spotreby, čo je dané menšou mernou energetickou hodnotou propán-butánu oproti benzínom. To všetko vám však kompenzuje radikálne nižšia cena paliva, tichší chod motora, predĺžená životnosť olejových náplní, ako aj menej emisií, ktoré unikajú z vášho výfuku. Pri hľadaní vhodného plynového zariadenia a montážnej dielne sa stretnete s pomerne veľkým rozptylom cien. Na podozrivo lacné ponuky si však treba dať pozor.

Amatérska montáž môže totiž viesť k vzniku problémov. Napríklad k enormne vysokej spotrebe, pretože zariadenie je veľmi citlivé na nastavenie. Profesionálna montáž vás zbaví aj nepríjemného pachu propán-butánu v interiéri. Moderné zariadenia od firiem ako BRC či Lovato sú plne uzavreté, a tak sa pach môže objaviť len pri poruche alebo po nesprávnej montáži.

Čo je dobré vedieť o LPG

Čo je LPG

LPG je skvapalnený ropný plyn, ktorý sa môže skladať z uhľovodíkov typu propán, propén, propylén, bután, isobután, isobutylén a butén. V našich podmienkach je to zmes propánu (C3H8) s butánom (C4H10). Propán je bezfarebný horľavý plyn získaný krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel. Bután je ľahko skvapalniteľný plyn, so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

Prečo je lacnejší

Propán-bután tvorí na celkovom predaji pohonných látok približne len štyri percentá. Preto nie je pre štát z hľadiska daní taký podstatný ako benzín či nafta. Kým v súčasnosti predstavuje spotrebná daň na liter benzínu 0,515 eura a na naftu 0,391 eura, daň na LPG ako palivo bola zrušená. Výsledkom je podstatne nižšia cena. Pôvodne bola spotrebná daň na tonu LPG 7 800 korún (258 eur).

Kam sa hodí, kam nie

Moderné benzínové motory nemajú so spaľovaním LPG žiadne problémy (s výnimkou motorov s priamym vstrekovaním a so stop-štart systémom). Horenie je homogénne, keďže propán-bután je v atmosférickom tlaku v plynnom skupenstve. To je oproti benzínu a nafte veľká výhoda. Propán-bután určený na pohon vozidiel však neobsahuje olovo ani jeho náhradu Anabex, čo môže spôsobovať prevádzkové problémy starším typom motorov bez tvrdených sediel ventilov. Tieto sú vystavené nadmerne veľkému namáhaniu a opotrebeniu. Týka sa to všetkých áut, ktoré potrebujú olovnatý benzín alebo benzín UNI.

LPG nie je miesto benzínu

Prestavbou auta na plyn sa v žiadnom prípade nevzdávate možnosti používať aj pôvodné palivo. Auto je po takomto zásahu vlastne len dovybavené druhým palivovým okruhom. Samotné spaľovanie LPG v motore sa prakticky nelíši od spaľovania zmesi vzduchu a benzínu. Výhodou dvoch palivových okruhov je teda aj väčší akčný rádius. Okrem 50 litrov benzínu v nádrži môžete mať k dispozícii ďalších 45 až 60 litrov propán-butánu v tlakovej fľaši. Dojazd sa tak zväčší na 1000 km.

Zriedka aj pre naftové motory

Propán-bután sa v prevažnej miere využíva pri prestavbe benzínových motorov, no aj naftové motory môžu byť upravené na spaľovanie tohto plynu. Ide však o veľmi komplikovaný zásah, keďže činnosť naftového motora je založená na celkom inom princípe. Preto musia byť takéto motory najprv prestavané na zážihový cyklus s elektrickou sviečkou. Tým však prichádzajú o možnosť spaľovať naftu. Preto sa tieto prestavby využívajú výlučne v prostriedkoch hromadnej dopravy, kde vysokú cenu prevýšia ekologické vlastnosti plynu.

Čo získate a čo stratíte používaním propán-butánu (LPG)

Výhody

 • zníženie nákladov na pohonné hmoty o polovicu
 • tichší chod motora
 • vyššie oktánové číslo LPG znamená zníženie rizika klepania motora
 • menej škodlivých emisií
 • predĺženie výmeny olejových náplní o 5 000 až 6 000 km (pri autách v záruke je nevyhnutné dodržať výmenu požadovanú výrobcom)
 • predĺženie dojazdu vozidla približne o 500 km
 • pokojnejší chod nezahriateho motora pri nízkych teplotách
 • možnosť opätovnej montáže zariadenia alebo jeho častí do nového vozidla
 • nízke ceny LPG aj v zahraničí

Nevýhody

 • zmenšenie objemu pre batožiny (v prípade, ak nepoužívate toroidnú nádrž na mieste rezervného kolesa)
 • zákaz parkovania v podzemných garážach
 • povinné ročné kontroly plynového zariadenia
 • zvýšenie spotreby o max. 10 %
 • zníženie výkonu o max. 10 %
 • zníženie životnosti sviečok
 • namáhanie motorov starých áut s netvrdenými sedlami ventilov, keďže LPG neobsahuje náhradu olova Anabex
 • povinné označenie vozidla nálepkou LPG
 • znížená užitočná hmotnosť vozidla o hmotnosť zariadenia
 • riziko straty garancií zo strany predajcov vozidiel pri montáži do áut v záruke
 • zložitý a nákladný proces schvaľovania pri individuálnom schvaľovaní
 • obmedzená ponuka modelov s hromadne schválenou prestavbou a retrofitným systémom
 • nevhodné pre motory s priamym vstrekovaním a motory so stop-štart systémami
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Články podľa značiek
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR