V nezávislom servise ušetríte aj tridsať percent

Európska únia klepla vlani po prstoch značkovým servisom. Kým dovtedy mohol výrobca automobilu podmieňovať záruku nových vozidiel starostlivosťou výhradne v sieti jeho autorizovaných opravovní, dnes môžete ísť na pravidelnú kontrolu aj do nezávislých servisov.

05.03.2011 09:06
Servis
Servis
debata

Nezávislé servisy sú, pochopiteľne, podstatne lacnejšie. Všetko má však svoje za aj proti. Európska únia nastavovala totiž pravidlá servisovania vozidiel pre celú úniu jednotne, a to na základe skúseností v krajinách, kde nezávislé servisy znamenajú aj istú garanciu kvality. Taký stav však nie je vo všetkých krajinách, najmä tých postkomunistických vrátane Slovenska. Napríklad školenia pre nezávislé servisy sa v súčasnosti ešte len rozbiehajú, na základe novej potreby dovzdelávať sa v moderných technológiách opráv vozidiel.

Podmienkou zachovania garancií pri absolvovaní povinných garančných prehliadok či opráv je, aby neautorizovaný servis dodržal technologický postup daný výrobcom. Tento postup obsahuje nielen rozsah úkonov, ale aj presnú špecifikáciu povolených náhradných dielov a náplní. „Ak je táto podmienka v nezávislom servise dodržaná, nemôže byť návšteva servisu mimo servisnej siete výrobcu dôvodom k strate garancií,“ hovorí Stanislav Pravda, manažér Cechu predajcov a autoservisov SR. „Importéri automobilov sa tomu síce spočiatku bránili, ale prípady, keď sa dovozcovia snažili hroziť stratou záruky, boli nakoniec vyriešené v prospech zákazníka,“ dodáva Pravda.

Cech sa však stretol pri riešení sťažností aj s opačnými prípadmi. Keďže zákazník nevie, aký je predpísaných technologický postup garančnej prehliadky, môže sa spoliehať jedine na slovo servisu. S tým, samozrejme, súvisí aj riziko, pretože na trhu je okrem solídnych nezávislých autoopravovní aj stále veľa fušerov. „V prípade, že dôjde ku konfliktu a autorizovaný servis zistí pri uplatňovaní si záruky zo strany zákazníka, že došlo k poškodeniu motora či nejakého dielu z dôvodu nedodržania technologických podmienok, môže výrobca od záruky odstúpiť.“ Za spôsobené škody potom neručí výrobca, ale neautorizovaný servis.

Pri predĺžených zárukách si výrobca môže...
Pri predĺžených zárukách si výrobca môže diktovať vlastné podmienky. Pri predĺžených zárukách si výrobca môže diktovať vlastné podmienky.

Celkom iná situácia v uplatňovaní záruk je v prípade, ak si s novým vozidlom kupujete aj nadštandardné služby, napríklad predĺženú záruku nad rámec zákonných garancií. Typickým príkladom je 7-ročná záruka vozidiel Kia. Výrobca vtedy môže určiť podmienky, za akých sa bude predĺžená záruka dodržiavať. Jednou z týchto podmienok môže byť vykonávanie záručných opráv výlučne v autorizovanom servise značky," objasňuje Pravda.

Ísť teda do autorizovaného alebo neautorizovaného servisu? Podľa Stanislava Pravdu by mali ľudia, ktorí si kúpili nové auto, navštevovať do troch – štyroch rokov prevažne autorizované servisy. Tieto majú prístup k informáciám, špecializovanému náradiu, diagnostike či originálnym dielcom. S tým však súvisí aj vyššia cena. V nezávislej opravovni môžete totiž len na cene práce ušetriť až tridsať percent a ďalšie eurá ostanú na vašom účte aj z dôvodu nižšej ceny za neoriginálne náhradné diely. Preto podľa Pravdu ľudia so staršími vozidlami prechádzajú po piatich rokoch z autorizovaných do nezávislých opravovní.

Ak sa však rozhodnete pre túto alternatívu, mali by ste si dôsledne vybrať, ktorý nezávislý servis navštívite. Na rozdiel od značkových opravovní sa totiž kvalita takýchto servisov veľmi líši. Od solídnych cez takzvané nezávislé servisy, ktoré pracujú s rôznymi náhradkami či nezákonne získanými dielmi, až po čierne garážové dielne, kde je riziko najvyššie. Vodidlom solídnosti môže byť napríklad dobrá referencia, ale aj členstvo nezávislého servisu v Cechu predajcov a autoservisov SR, ktoré je podmienené dodržaním všetkých legislatívnych podmienok a dostatočným technologickým vybavením.

Čo je dobré vedieť o neautorizovaných servisoch
– Cena práce je v neautorizovaných servisoch aj o 30 % nižšia ako v značkových autoopravovniach.
– Lacnejšie sú aj náhradné diely a náplne.
– Auto v záruke môžete servisovať v neautorizovanom servise, v prípade, že taký servis dodrží technologický postup výrobcu a použije originálne diely a predpísané náplne. Potom nemôže dôjsť k strate záruky výrobcu.
– Ak dôjde v nezávislom servise k nedodržaniu podmienok výrobcu, výrobca môže od záruky odstúpiť. Za prípadné škody zodpovedá daný servis.
– Kvalita nezávislých servisov sa na rozdiel od autorizovaných zásadne líši. Od solídnych až po čierne dielne. To so sebou prináša riziká.
– Pri výbere nezávislého servisu by ste sa mali dožadovať referencií a zistiť, či servis, pre ktorý ste sa rozhodli, patrí do Cechu predajcov a autoservisov SR, prípadne inej profesijnej organizácie.

Desatoro vo vzťahu so servisom

1. Pri preberaní vozidla do servisu je nevyhnutné spísať prijímací záznam. Je to zmluva medzi spotrebiteľom a servisným strediskom, ktorá vám poslúži pri prípadnej reklamácii opravy alebo nedodržania dohodnutých prác.

2. Zmluva musí obsahovať: druh opravy, termín opravy, cenu opravy, prípadne dovolené zvýšenie ceny opravy v percentách alebo v eurách.

3. Každé ďalšie zvýšenie ceny opravy v prípade zistenia nových skutočností by vám mal servis oznámiť ešte pred začatím opravy.

4. Servisné stredisko s vami musí dohodnúť aj cenovú kalkuláciu za vykonané práce.

5. Pred odovzdaním auta je potrebné spísať aktuálny stav motorového vozidla. Teda stav karosérie, pneumatík, množstvo pohonných hmôt v nádrži, stav tachometra, prípadne vnútorné vybavenie.

6. Ak ide o opravu niektorého konkrétneho dielu, mal by vás prijímací technik upozorniť na skutočnosť, že oprava pokazeného dielu môže byť drahšia ako výmena za nový, napríklad alternátor.

7. Ak sa počas opravy zmenia niektoré podmienky, napríklad cena alebo termín opravy, musí vám servis túto skutočnosť oznámiť. Servisný technik sa s vami dohodne na nových skutočnostiach, ktoré sa zapíšu do záznamu a vy sa rozhodnete, či dáte súhlas, alebo nie.

8. Pri preberaní auta zo servisu si dobre overte, či boli splnené všetky podmienky uvedené v zmluve.
Ak bol menený niektorý diel alebo súčiastka vozidla za novú, servis je vám povinný starú súčiastku vrátiť.

9. Pri reklamácii opravy je dobré vedieť, že ak zistíte, že celková oprava vozidla bola nekvalitná, máte právo na reklamáciu v záručnej lehote troch mesiacov, ale pri výmene konkrétnej chybnej súčiastky za novú platí 2-ročná záručná lehota.

10. V prípade neodstrániteľnej chyby máte právo na nové poskytnutie služby alebo zrušenie zmluvy.

Ako vybrať správny servis

1. Nepodliehajte predstave, že navštevovať musíte výlučne servis dílera, u ktorého ste zakúpili vaše auto. Na servis máte právo v ktoromkoľvek autorizovanom servise.

2. Ak máte auto v záruke, nemusíte navštevovať len autorizované servisy. Ak je na to neautorizovaný servis vhodne vybavený, je možné vykonávať napríklad povinné garančné prehliadky aj v takomto servise. Výnimkou sú situácie, keď máte na auto predĺženú záruku. Napríklad v prípade Kie, ktorá podmieňuje 7-ročnú záruku starostlivosťou výhradne vo svojich autorizovaných servisoch.

3. Ak máte staršie auto po záruke výrobcu, môžete aj pri väčších opravách využívať služby neautorizovaných servisov. Tie majú lacnejšiu sadzbu za normohodinu, lacnejší olej aj náhradné dielce. Dnes disponujú už aj kvalitnou diagnostikou a vybavením.

4. Ak potrebujete v súvislosti s poistnou udalosťou opravu hradenú poisťovňou, dajte prednosť značkovému servisu.

5. Ak platíte opravu alebo prehliadku vy, zistite si cenu za servisnú normohodinu v servisoch vo vašom okolí, pokojne aj v okruhu sto kilometrov. Zistite však aj to, koľko by vás stála prehliadka alebo konkrétna oprava v týchto servisoch. Cena v servise s drahšou normohodinou nemusí byť totiž automaticky vyššia.

6. Pri záručných prehliadkach sa informujte, či je možné doniesť si vlastný olej, prípadne filtre. Olej totiž tvorí významnú časť ceny prehliadky.

7. Ak máte možnosť, získajte referencie o kvalite servisu.

Na čom vás môže okrádať servis
– výmena oleja s neúplným vypustením pôvodnej náplne
– nedoliatie oleja na požadovanú úroveň
– účtovanie výkonov, ktoré neboli vykonané a ktoré nie je možné skontrolovať
– montovanie neoriginálnych dielcov v značkových autoservisoch (nemusia byť nekvalitné, ale servis ich nakúpi neporovnateľne lacnejšie a účtuje ako za originálne)
– vykonávanie zbytočných úkonov
– výmena dielcov, ktoré je možné opraviť, za nové
– predražené sadzby za normohodinu
– predražené ceny olejov, náplní a náhradných dielcov
– nedodržiavanie časovej normy opravy danej výrobcom

.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Články podľa značiek