Zmena rýchlosti na diaľniciach a STK po novom! Chystá sa veľká novela

Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke obsahuje zmeny pri obmedzení rýchlosti na diaľnici v obci, zrušenie certifikácie opravovní a rieši aj fungovanie STK.

06.04.2021 21:47
rychlost 130 km/h Foto:
Zruší sa obmedzenia rýchlosti na diaľniciach v meste?
debata (15)

Úpravy pri staniciach technickej kontroly (STK), ale aj v prípade certifikácie opravovní zahŕňa novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Obsahuje tiež zmeny pri obmedzení rýchlosti na diaľnici v obci. Návrh zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré by sa malo skončiť 20. apríla.

Zrušenie certifikácie opravovní a STK po novom

Rezort dopravy navrhuje zrušenie certifikácie opravovní. V súvislosti s tým by sa mali vypustiť ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy. V súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia. Po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby má byť potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém.

Ďalšie zmeny súvisia so zriaďovaním staníc technickej kontroly (STK) nad rámec existujúcej siete. MDV navrhuje zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a často iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti. Upraviť by sa mali aj niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním STK nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.

Z právnej úpravy by sa súčasne malo vypustiť obmedzenie, že na diaľnici v obci je rýchlostné obmedzenie na 90 km/h. „Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici či prechádza, alebo neprechádza obcou. Ak je potrebné rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, vykoná sa tak prostredníctvom príslušných dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť,“ argumentuje MDV v dôvodovej správe.

Obmedzenie rýchlosti na diaľnici v obci

K tejto zmene by malo podľa rezortu dopravy dôjsť aj preto, že podľa európskeho nariadenia budú všetky novoschválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Ten je definovaný ako systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu poskytuje osobitnú a primeranú spätnú väzbu.

V súvislosti s novými povinnosťami pre technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality a technickú službu montáže plynových zariadení navrhuje rezort dopravy aj nové sankcie.

Upraviť by sa mali tiež podmienky konkurencieschop­nosti pre vznik novej stacionárnej STK nad rámec existujúcej siete. Pre krajské mestá by sa mal zvýšiť počet staníc na šesť, pre Košice na desať a pre Bratislavu na 25. Krajské mestá podľa MDV vykazujú aj naďalej nedostatočnú kapacitu, keďže ide o spádovú oblasť viacerých regiónov.

Navrhuje sa tiež vypustiť obmedzenie, že register prevádzkových vozidiel sa týka iba vozidiel prihlásených v evidencii vozidiel v SR. Dôvodom je, že v tomto registri sa evidujú aj údaje vozidiel, ktoré sú jednotlivo dovážané na Slovensko, pričom v čase zápisu do registra (pri predaji) tieto vozidlá ešte nie sú prihlásené v evidencii vozidiel.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo dopravy #cestný zákon #STK #obmedzená rýchlosť
Články podľa značiek