Tabuľka s EČV: Kedy ju smie policajt zadržať?

Ak na výzvu policajta z auta neodstránite tabuľku s EČV, môže tak spraviť on, pričom za prípadnú škodu na aute nezodpovedá. Navyše takto odstavené auto môžete len odtiahnuť, alebo na príkaz policajta odstaviť na najbližšom bezpečnom mieste.

09.06.2021 06:00
policia, policajt, pokuta, kontrola, Foto: ,
Ak vás policajt zastaví a zo zákonných dôvodov požiada o demontáž tabuľky s EČV, ste povinní mu vyhovieť, inak to spraví sám.
debata (2)

Na internete sa nedávno objavilo video, ktoré vzbudilo všeobecné pohoršenie, pretože na ňom policajt odstraňuje násilným spôsobom EČV z motorky. Nájdete ho na tomto odkaze. Z kontextu ale vyplýva, že policajt bol v práve. Ak totiž ani po výzve vodič zo svojho auta EČV neodstráni, môže to spraviť aj policajt. A to aj násilne, pričom za škodu na vozidle nie je zodpovedný.

Video
O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 1. 2021.

V zákone o cestnej premávke sú taxatívne vymedzené dôvody, kedy je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ako aj tabuľku s evidenčným číslom. „V prípade, že policajt vyzve vodiča, aby demontoval tabuľku s evidenčným číslom a on tak neurobí, tak policajt je oprávnený demontovať ju, pričom je potrebné zdôrazniť, že prípadnú škodu, spôsobenú demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša majiteľ motorového vozidla,“ uvádza Polícia SR na sociálnej sieti. Zmyslom tohto opatrenia podľa nej je, aby vodič ďalej neohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dôvody na zadržanie tabuľky s evidenčných číslom sú v podstate identické, ako dôvody na zadržania osvedčenia o evidencii motorového vozidla. Presne sú vymedzené v 4. časti cestného zákona, v paragrafe 72. Patrí sem predovšetkým nespôsobilosť vozidla na cestnú premávku, neplatná STK, nezaplatené PZP, diaľničná známka alebo mýto, prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo rozmerov vozidla.

Netreba zabúdať na to, že nespôsobilosť na cetsnú premávku je tiež definovaná pomerne široko a príčin môže byť mnoho – od prasklinky v skle cez „prehnaný“ tuning, vytekajúci olej až po chýbajúce ad blue. Taxatívne vymedzenie nájdete vo vyhláške MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, konkrétne v paragrafe 17 v Časti 4, pojednávajúcej o technickej nespôsobilosti vozidla.

V prípade, ak je zadržané len osvedčenie o evidencii a nie aj tabuľka s EČV, môže policajt na 15 dní vydať povolenie na ďalšiu premávku vozidla, ale len ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Pokiaľ však stav vozidla neumožňuje ďalšiu prevádzku, musí byť odstavené na bezpečnom mieste a následne musí jeho držiteľ alebo prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady jeho odvoz. Policajt môže jazdu na takéto bezpečné miesto vodičovi prikázať.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #policajti #zákon o cestnej premávke #ečv
Články podľa značiek