Je to definitívne! Od augusta sa pripravte na vyššie pokuty za rýchlosť a telefonovanie

Pozrite si prehľad piatich dôležitých zmien, ktoré obsahuje prijatá novela zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpi do platnosti od 1. augusta.

20.06.2022 06:00
Rakúsko koronavírus hranica polícia kontroly Foto: ,
Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac.
debata

Poslanci koncom minulého týždňa definitívne schválili novelu zákona č. 8/2009 o cestnej premávke , ktorá sprísňuje tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy.

Novela zároveň rieši zníženie správnych poplatkov za vydanie novej tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípadoch, kedy po výmene dodávateľa nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek. Ukončuje sa tiež predlžovanie platnosti niektorých dokladov v súvislosti s pandémiou covid-19. Prinášame stručný zoznam piatich základných zmien, s ktorými musia vodiči rátať.

Sprísnené tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti

Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, spresňuje ministerstvo vnútra na svojom webe.

Ford Mustang Shelby GT500 - 2019 Čítajte viac Pozor! Rakúšania ‘zatočia‘ s pozérmi. Pokuta môže byť až 10 000 eur!

Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).

Telefonovanie počas jazdy bude závažným porušením pravidiel

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky" (hands-free) počas vedenia vozidla.

Z toho vyplýva, že sa zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 ma 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Zníži sa minimálny vek na vedenie nákladných vozidiel a autobusov

V súlade s európskou smernicou sa umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Pri skupinách C a CE sa zníži minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov.

myto Čítajte viac Pokutám za neuhradené mýto a e-známky v zahraničí sa už nevyhnete

Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá jazdí na maximálnu vzdialenosť 50 km.

Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá.

Správne poplatky za tabuľky s evidenčným číslom vozidla a za zápis vozidla

Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Išlo o „zelené“ tabuľky za elektromobil či tabuľky s voliteľným číslom. Do zákona sa dopĺňa zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté. Osoba, ktorej nebolo možné vydať číslo/tabuľku podľa jej požiadaviek, si môže požiadať (osobne alebo elektronickou službou) o nové evidenčné číslo a už uhradený správny poplatok sa jej zaráta do poplatku za vydanie novej tabuľky.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať reálne polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel. Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne 100 eur. Po novom sa toto obmedzenie vypustí.

Platnosť niektorých dokladov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19

Novelou sa ukončí predlžovanie platnosti niektorých dokladov vydávaných podľa zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ukončí sa možnosť neplniť niektoré zákonné povinnosti. Prechodné ustanovenia boli zavedené v súvislosti s ochorením Covid-19. Týka sa to napríklad platnosti dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu. Doklady, ktoré boli alebo budú predĺžené do konca augusta tohto roka, ostávajú v platnosti do 30. júna 2023.

Rakúsko koronavírus hranica polícia kontroly Čítajte viac Policajti s novými právomocami: 5 zmien v novele zákona o Policajnom zbore

Od 31. augusta 2022 aj možnosť neabsolvovať lekársku prehliadku pri dovŕšení veku 65 rokov a neabsolvovať pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov, a. Nevykonané prehliadky budú musieť byť urobené do 30. júna 2023. Od rovnakého dátumu sa tiež ukončuje aj možnosť neodovzdať doklady vozidla pri jeho dočasnom vyradení.

Nebude sa už viac predlžovať ani platnosť technickej a emisnej kontroly. Predĺženú platnosť o tri mesiace budú mať už len kontroly, ktorých platnosť uplynie do konca augusta tohto roka. Ukrajinské vozidlá budú môcť na základe úpravy zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke absolvovať technickú kontrolu a emisnú kontrolu aj na území Slovenska.

Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zákon o cestnej premávke #novela zákona o cestnej premávke #vyššie pokuty #Zákon č. 8/2009
Články podľa značiek