Predávate alebo kupujete 'jazdenku'? Poradíme ako s prepisom

Vysoké ceny nových áut zvyšujú záujem o kúpu tých jazdených. Viete ale ako správne „jazdenku“ odhlásiť a prihlásiť? A čo všetko k tomu potrebujete? Poradíme vám.

22.07.2022 06:00
debata
Záujem o kúpu jazdených áut v časoch nedostatku... Foto: AAA Auto
AAA Auto - autobazár Záujem o kúpu jazdených áut v časoch nedostatku tých nových rastie.

Nedostatok nových áut na trhu, ktorý je výsledkom čipovej krízy tlačí na ich ceny a predlžuje dodacie lehoty. Mnohí ľudia tak dávajú prednosť „jazdenkám“. Tie síce tiež zdraželi, ale aj tak sú neporovnateľne lacnejšia ako nové vozidlá. Navyše, ak nájdete to správne auto, môžete ho mať prakticky hneď. Chce to však zopár administratívnych úkonov. Auto, ktoré už ktosi vlastnil, treba najprv odhlásiť a potom prihlásiť. Situáciu môže skomplikovať ak sa prepis neuskutoční v tom istom okrese. Naopak, mnohé zľahčuje alektronická forma prepisu.

Ako na prepis auta v rámci okresu

Pri priamom prevode držby – teda prepisu vozidla v okrese sú zvyčajne prítomní obaja účastníci evidenčného úkonu – teda pôvodný aj nový držiteľ (predávajúci aj kupec) aj s dokladmi totožnosti. V prípade, ak pôvodný držiteľ/predávajúci urobí iba odhlášku na nového držiteľa (kupujúceho), tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby v evidencii prihlásiť vozidlo na seba.

Od decembra 2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu. Takisto sa od augusta 2019 nepredkladajú papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prevode držby vozidla v okrese je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).
  • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný pri prepise, tak je pôvodný držiteľ (predávajúci) pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpna, darovacia zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Možné je požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

Zmenu vlastníctva, napr. po ukončení lízingu, robí dopravný inšpektorát, kde je vozidlo evidované.

Video
Ide o právo: Registrácia, prihlásenie, odhlásenie, prepis motorového vozidla. S Janou Alušíkovou (advokátska kancelária MPH) - Premiéra 20. 5. 2022.

Na čo si dať pozor:

Pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva neplatným. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #jazdené autá #prepis auta
Články podľa značiek