Prihlasujete nové auto? Pozrite sa, aké 'papiere' na to budete potrebovať

Nové vozidlo treba prihlásiť do 30 dní od jeho nadobudnutia, nezabudnite naň uzatvoriť PZP.

, 11.08.2022 06:00
kľúč od auta Foto:
Pred prihlásením auta si nezabudnite vybaviť aj PZP.
debata

Prihlasovanie nových áut patrí k procesom, ktoré sa za posledných pár rokov naozaj zjednodušili. Trochu iný postup platí ak si prihlasujete nové auto, alebo jazdené, prípadne kúpené v zahraničí. V zásade sa však riadi Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 106/2018 a dôležitejšie je, že sa bude aj naďalej zjednodušovať.

Napríklad zavedením prenositeľnosti EČV alebo v prípade registrácie jazdených áut zrušením tzv. dvojkrokového oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu, čo v praxi znamená, že celá zmena držby vozidla na kupujúceho aj s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a pôvodný majiteľ nemusí auto „doma“ odhlasovať a nový v mieste svojho trvalého bydliska opäť prihlasovať.

AAA Auto - autobazár Čítajte viac Predávate alebo kupujete 'jazdenku'? Poradíme ako s prepisom

My sa ale teraz pozrime na to, čo potrebujete (a čo už nie) pri prihlasovaní nového auta. Takže predovšetkým každé nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne, ak je podnikateľ.

Majiteľ nového vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí. Ak ide o nové firemné auto, teda také, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru tam, kde sídli. Už pár rokov platí, že pri prihlásení nového vozidla ho nie je potrebné pristaviť ku kontrole, fyzická obhliadka vozidla sa už nevykonáva.

A čo teda pre prihlásenie potrebujete? Podľa informácií, ktoré polícia zverejnila na sociálnej sieti, ide o nasledujúce dokumenty a povinnosti:

  • osvedčenie o evidencii časť II, vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla,
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
  • uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené cez leasing,
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služ­by

správny poplatok.

Nezabudnite, že za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta a dátumu prvej evidencie. Pri nových autách sa pohybuje od 33 eur za auto s výkonom maximálne 80 kW až do 3 900 za supersilné autá s výkonom nad 254 kW. Taktiež je možné o urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #prihlásenie auta #registračné poplatky #registrácia auta
Flowers
Články podľa značiek