Prišla vám pokuta za neplatnú STK? Urobte TOTO a ušetríte si stovky eur

Povinnosť, na ktorú mnohí z nás pravidelne zabúdajú. Ak máte auto, tak okrem platenia zákonnej poistky, na vás striehne aj nevyhnutnosť emisnej a technickej kontroly (EK a TK). Ak termín STK prešvihnete, máte problém, ktorý vám z vrecka vytiahne pár stoviek eur. Čo teda robiť, ak vám STK prepadla?

01.12.2022 00:00
tuv, nepouzivat

„Ak máte osobné vozidlo staršie ako 4 roky a je prihlásené na Slovensku, povinnosti emisnej a technickej kontroly sa nevyhnete. STK je neplatná, ak uvedené kontroly nevykonáte do stanoveného termínu, a tým je buď dátum 4 rokov od 1. prihlásenia vozidla do evidencie (nájdete ho v osvedčení o evidencii vozidla) alebo dátum platnosti kontroly uvedený v protokoloch a osvedčeniach o technickej a emisnej kontrole,“ upozorňuje manažér prevádzky TÜV STK Banská Bystrica – Vlkanová Dávid Šuhajda.

Akokoľvek sa nám to nemusí páčiť, je fakt, že ľahostajný prístup šoférov k tejto povinnosti predstavuje veľké riziko, lebo v takomto prípade sa po cestách premávajú vozidlá, ktoré nemusia byť v zodpovedajúcom technickom stave a môžu ľahko spôsobiť nehodu. Samotní majitelia takýchto áut riskujú teda pokuty nielen od polície (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla v cestnej premávke), ale aj od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresné úrady si totiž vedia v informačnom systéme skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu. A keď na vás prídu, už vám aj letí mastná pokuta.

tuv, nepouzivat

Aj tu platia výnimky

Pozreli ste práve do dokladov a zistili, že máte problém? Pri prepadnutí dátumu, do ktorého ste mali tieto kontroly vášho vozidla vykonať, vám automaticky hrozí pokuta, ktorú vám vie okresný úrad dopravy doručiť až do 5 rokov od nesplnenia si povinnosti! Štandardná pokuta je v tomto prípade 330 eur. Nepanikárte, poradíme vám, čo robiť.

Aj v tomto prípade totiž platia výnimky. Ak dostanete pokutu, máte možnosť uhradiť 110 eur za prepadnutú TK+ EK do 15 dní. Plus samozrejme musíte absolvovať technickú a emisnú kontrolu. V tomto prípade nemusíte doplácať zvyšných 220 eur a pokuta sa považuje za plne uhradenú. V prípade, že technickú a emisnú kontrolu nevykonáte v stanovenom čase a nezaplatíte 55 eur za TK a 55 eur za EK, budete platiť plnú sumu 330 eur. Odporúčame vám teda dostaviť sa na kontrolu čo najskôr, pretože je veľký rozdiel zaplatiť 330 eur a zaplatiť len 1/3 z pokuty.

Nejazdím, tak prečo platiť?!

Máte pocit, že keď vaše vozidlo nejazdí, nie je nutné absolvovať technickú a emisnú kontrolu a nemáte prečo znášať sankcie? To je zásadný omyl! Vozidlo sa totiž neposudzuje, podľa toho či jazdí alebo stojí, ale podľa toho, či je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané tabuľky s evidenčným číslom.

Pokiaľ a autom dlhšiu dobu nejazdíte, alebo ide o sezónne vozidlá (ktoré sa napr. v zime nepoužívajú), alebo ide o nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy či po dopravnej nehode, odporúčame požiadať na príslušnom orgáne policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Problém hravo vyriešite

Štát vedie databázu vozidiel a pokuty tak udeľuje automaticky. V prípade, že ste si kontrolu urobili a aj tak vám príde poštou pokuta za prepadnutú STK, môžete sa odvolať. Doklady si ale radšej poriadne skontrolujte, pretože ak bude pokuta v správnom konaní uložená, môžu vám ju ešte navýšiť.

Do budúcna sa problémom môžete veľmi ľahko vyhnúť. Moderné STK dnes ponúkajú možnosť Pripomienky, kde si zadáte kedy vám vyprší STK a následne vám v predstihu príde e-mail alebo SMS s upozornením, že sa blíži termín vašej kontroly.

chyba
Články podľa značiek