Konečne. Štát ‘vrazí‘ do výstavby nabíjačiek viac ako 10 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo novú „Výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Celkovo by malo vďaka Plánu obnovy vzniknúť 1 960 nabíjacích bodov.

03.05.2023 12:00
debata (4)
V mestách a obciach by mohlo pribudnúť až 1 800... Foto: ZSE
nabíjačka ZSE V mestách a obciach by mohlo pribudnúť až 1 800 AC a 160 DC nabíjačiek.

Zámerom v poradí tretej výzvy rezortu hospodárstva je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu je 10 236 000 eur bez DPH s intenzitou pomoci pre oprávnených žiadateľov až do výšky 100 % oprávnených výdavkov projektu. Cieľom výzvy je vybudovať 1 800 AC (striedavý prúd) a 160 DC (jednosmerný prúd) verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie, okresné mestá a nimi zriadené organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

1. budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;

2. budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;

3. budovania nabíjacích bodov v kombinácii AC a DC, budovanie nabíjacieho parku verejných staníc.

V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04–26-V01 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti.

Termíny posudzovania žiadostí

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti

1. kolo – 30.06.2023

2. kolo – 30.09.2023

3. kolo – 31.12.2023

4. kolo – 31.03.2024

Miesto a spôsob podania žiadosti

Žiadateľ vypracuje Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy, ktorý je registrovaným žiadateľom dostupný na webovom odkaze pre výzvy. Presný postup a všetky informácie o dotáciách na nabíjacie stanice pre mestá a obce nájdete na stránke Plánu obnovy.

Približný postup

1. Registrácia žiadateľa v systéme ISPO.

2. Po zaregistrovaní žiadateľa v ISPO je možné pristúpiť k vyplneniu formulára žiadosti a nahratiu všetkých povinných príloh ku konkrétnej zverejnenej výzve.

3. Žiadateľ predloží vykonávateľovi vyplnený formulár žiadosti a všetky povinné prílohy žiadosti prostredníctvom ISPO. Tak, že zaeviduje, potvrdí „odkliknutím“ vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých príloh v ISPO.

4. Žiadateľ doručí formulár žiadosti vygenerovaný v ISPO bez príloh vykonávateľovi podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v elektronickej forme do piatich pracovných dní.

SEVA - postup pri financovaní výstavby...
SEVA - postup pri financovaní výstavby...
+1SEVA - postup pri financovaní výstavby...

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo hospodárstva #elektromobily #výzva #nabíjacie stanice #nabíjanie elektromobilov
Články podľa značiek