Chcete prihlásiť auto dovezené zo zahraničia? Ako treba postupovať

Pred samotným prihlásením treba absolvovať kontrolu originality a technickú a emisnú kontrolu.

07.02.2024 06:00
jazdené autá Foto:
Proces individuálneho dovozu auta nie je extra komplikovaný, no treba rátať s tým, že vybavenie všetkých náležitostí bude trvať plus - mínus štyri týždne.
debata

Pri individuálnom prihlasovaní áut dovezených zo zahraničia treba každé dovezené vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, prihlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla.

AAA Auto - autobazár Čítajte viac Takto extrémne na Slovensku zdraželi mladé ‘jazdenky‘. Päťročné stoja ako keď boli nové

Treba tak spraviť tak do 30 dní po jeho nadobudnutí. Nový majiteľ pritom musí uviesť kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. Ďalej žiadateľ uvedie, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) chce. Má pritom štyri možnosti:

  1. môže požiadať o pridelenie tabuliek s evidenčným číslom náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
  2. môže taktiež požiadať o pridelenie evidenčného čísla na želanie,
  3. treťou možnosťou je požiadať o pridelenie konkrétnej tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
  4. môže požiadať o zaevidovanie tabuliek s evidenčným číslom, ktoré si ponechané u seba z predošlého vozidla (takto si možno pôvodné evidenčné číslo nechať bez jeho registrácie maximálne rok)

Ďalej sa treba rozhodnúť, či chcete značky a osvedčenie (časť I) v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 30,– €). Tu treba zdôrazniť, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého procesu zaevidovania dovezeného vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Čo k individuálnej žiadosti potrebujete:

  • platný doklad totožnosti,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • doklad vystavený okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
  • osvedčenie o evidencii časť II vystavené okresným úradom (ak došlo ku strate alebo krádeži osvedčenia o evidencii časť II, je potrebné vyžiadať od okresného úradu jeho duplikát),

Samozrejme, procesu prihlásenia predchádza kontrola originality. Tam potrebujete pôvodný technický preukaz z krajiny vývozu vozidla + úradný preklad (podľa toho odkiaľ ho dovážate), doklad o nadobudnutí vozidla a jeho úradný preklad (kúpnopredajná zmluva alebo faktúra), preukaz totožnosti, Certifikát konformity COC (pri nových vozidlách a pri jazdených, pokiaľ bol predajcom odovzdaný). Následne treba podstúpiť technickú a emisnú kontrolu, kontrola originality jej musí predchádzať.

debata chyba
Viac na túto tému: #kontrola originality #individuálne prihlásenie auta #dovoz auta zo zahraničia
Články podľa značiek