Ako sa postupuje po autonehode

08.07.2010 18:00
nehoda, dopravná, pzp, búračka, auto
nehoda, dopravná, pzp, búračka, auto Autor:

Pri autonehode je dôležité vedieť následnú postupnosť ďalších úkonov.

1. Kedy treba volať políciu

  • ak je niekto zranený
    • ak vznikla škoda napríklad na dopravných značkách, cestnej komunikácii či zvodidlách
    • ak je škoda na vozidlách značného rozsahu (nad cca 4 000 eur)
    • ak je škoda aj menšieho rozsahu, ale účastníci sa nevedia dohodnúť
    • ak je páchateľ neznámy – napríklad ste si na parkovisku našli poškriabané auto

2. Ako postupovať, ak…

… ste spôsobili nehodu
Pokiaľ je odhad vzniknutej škody nižší ako cca 4000 eur, nedošlo k zraneniu, nebola spôsobená škoda tretej osobe a ste si vedomí svojej viny, nie je nutné volať políciu. Vymeňte si s poškodeným údaje, vyplňte správu o nehode a škodu nahláste do 15 dní v poisťovni

…ste boli poškodení
Ak sa cítite nevinní, ale vinník svoju vinu neuznal, zavolajte políciu – vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni. Pokiaľ vinník svoje zavinenie nehody uzná a škoda podľa odhadu nepresahuje cca 4000 eur, nedošlo k zraneniu, ani nebola spôsobená škoda inej osobe, políciu volať nemusíte. V takom prípade spíšte správu o nehode, prípadne si s vinníkom vymeňte údaje – číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia, meno, telefónne číslo, adresu vodiča a majiteľa vozidla, značku, typ a evidenčné číslo vozidla. Ak však zistíte, že vinník povinné poistenie uzatvorené nemá, volajte políciu. Škodu vám uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov, od vinníka si ju potom bude vymáhať.

… sa nehoda stala v zahraničí
Postupovať by ste mali rovnako ako na Slovensku – v prípade, že sa niekto zranil, treba poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranku. S privolaním polície je to trochu zložitejšie – v niektorých krajinách je to povinnosť pre všetkých, niekde iba pre zahraničných účastníkov cestnej premávky. Povinnosť privolať políciu v prípade nehody máte napríklad v Chorvátsku, Poľsku či Bulharsku, v Rumunsku musí zasa polícia prešetriť nehody všetkých áut so zahraničným evidenčným číslom. Závisí to od miestneho práva tej-ktorej krajiny. Prekvapení by ste nemali byť v prípade, ak si za príchod policajti dajú zaplatiť (napríklad v Rakúsku).

Ideálne je, ak máte k poisteniu auta asistenčné služby, v takom prípade ich neváhajte využiť. Zavoláte na určené telefónne číslo, kde s vami budú komunikovať v slovenskom, prípadne českom jazyku a asistenčná služba vám pomôže s ďalšími krokmi – napríklad zabezpečí a uhradí opravu vozidla na mieste, prípadne zabezpečí odtiahnutie auta, ak je nepojazdné a podobne.

Ak ste odkázaní len sami na seba, pomôcť by vám malo jednotné európske tlačivo – Správa o nehode – ktoré od júna musí mať v aute každý vodič. V takom prípade poisťovne odporúčajú riadiť sa podľa pokynov, ktoré sa tam uvádzajú.

Po návrate na Slovensko, najneskôr však do 30 dní od dátumu vzniku škody, treba nahlásiť túto škodovú udalosť svojmu poisťovateľovi povinného zmluvného poistenia a postupovať podľa jeho pokynov.

3. Kedy akú poistku použiť

Klient má aj havarijné poistenie aj PZP…

… a je vinníkom nehody
v poisťovni, kde má poistený uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nahlasuje škodovú udalosť
v poisťovni, kde má havarijné poistenie, si uplatní škodu na svojom vozidle
ak má obe poistky v rovnakej poisťovni, môže postupovať spoločne

… a nie je vinníkom nehody
klient si môže vybrať, či si škodu uplatní z PZP, alebo havarijného poistenia
vo väčšine prípadov platí, že výhodnejšie a rýchlejšie je uplatniť si škodu z havarijného poistenia (nemusí to však platiť vždy)

… a vinník nehody nie je známy
škodu si treba uplatniť z havarijného poistenia

Klient má iba povinné zmluvné poistenie…

…a je vinníkom nehody
klient by mal kontaktovať poisťovňu do 15 dní od vzniku udalosti
v prípade že sa škoda stala v zahraničí, má klient na nahlásenie škody 30 dní
udalosť môže do poisťovne nahlásiť telefonicky, písomne či osobne

… a nie je vinníkom nehody
škoda sa bude uplatňovať z povinného poistenia auta vinníka dopravnej nehody
uplatnenie sa podáva telefonicky, písomne alebo osobne v poisťovni

4. Ak je účastníkom nehody chodec

Z pohľadu cestného zákona, t. j. volania alebo nevolania polície nie je podstatné, kto škodu zavinil, ale skutočnosť, či ide o dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť.

V prípade kolízie chodca s vozidlom dochádza spravidla vždy k zraneniu a v takom prípade zákon ukladá povinnosť privolať k dopravnej nehode políciu, ktorá následne rozhodne o vine toho-ktorého účastníka. Ak je vinníkom nehody vozidlo a poškodený je chodec, tento si škodu môže uplatniť z PZP vinníka, t. j. vozidla.

5. Kedy je škoda totálna

V prípade povinného zmluvného poistenia sa za totálnu škodu považuje taká škoda, pri ktorej predpokladané náklady na opravu poškodeného vozidla presiahnu jeho všeobecnú hodnotu.

V prípade havarijného poistenia sa za totálnu škodu považuje taká škoda, pri ktorej sú predpokladané náklady na opravu predmetu poistenia vyššie ako zmluvne dohodnutá percentuálna hranica všeobecnej hodnoty vozidla. Postup klienta pri hlásení škody, obhliadke vozidla je v prípade totálnej škody rovnaký ako pri inom type škody.

6. Ak je auto na lízing

pri kúpe auta na lízing je havarijné poistenie povinné
pri nehode sa postupuje rovnako, akurát treba okrem poisťovne nahlásiť škodu aj v lízingovej spoločnosti, vo väčšine prípadov tak stačí urobiť telefonicky
hoci je majiteľom auta stále lízingová spoločnosť, všetky úkony vykonáva ten, kto lízing spláca
pri takýchto škodách je vždy potrebný pred výplatou poistného plnenia súhlas prenajímateľa vozidla, niektoré poisťovne si ho zabezpečia od lízingovej spoločnosti samy
kým poisťovňa prípad neuzavrie, aj keby šlo očividne o totálnu škodu, klient musí platiť lízingové splátky ďalej

Zdroj: Allianz Slovenská poisťovňa, Generali Slovensko, Pravda, jpa

0 debata debata
Články podľa značiek