Správu o nehode musíte mať v aute vždy. Vypĺňate ju len niekedy

08.07.2010 14:11
nehoda pri Prešove
Na diaľnici v smere z Prešova do Košíc došlo v ranných hodinách na poľadovici ku hromadnej havárii, pri ktorej sa zrazilo 25 áut. Autor:

Tlačivo Správa o nehode by mali mať vodiči pri každej jazde autom povinne od júna. Stanovuje to zákon.

Hoci tlačivo policajti nekontrolujú, poisťovne sú zavalené žiadosťami klientov o formuláre. Tie sa vydávajú pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia, ak ste ho však stratili, možno oň znova požiadať poisťovňu, prípadne si ho možno stiahnuť z internetu. Tlačivo je univerzálne, vo všetkých poisťovniach rovnaké. Môžete ho teda mať od ktorejkoľvek poisťovne, nielen tej, v ktorej máte uzatvorené poistenie. Radšej mať v aute dve-tri tlačivá ako žiadne.

„Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka. Nová právna úprava ukladá účastníkom "škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na účely náhrady škody, t. j. malo by byť v každom vozidle," vysvetľuje Daniela Michaličová z Kooperativa poisťovne.

Škodová udalosť je taká nehoda, pri ktorej nemusíte volať políciu, pretože škodu na vozidle odhadujete na menej ako 4000 eur. „Políciu netreba volať, pokiaľ účastníci dopravnej nehody odhadnú, že škoda na vozidle nepresahuje 4000 eur a pokiaľ pri nehode nikto neprišiel o život, nebol zranený, neexistuje podozrenie z požitia alkoholu, nebol poškodený majetok tretej osoby či verejnoprospešné zariadenie,“ hovorí Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne. Vtedy sa môžete s ďalšími účastníkmi nehody na vine dohodnúť. V takom prípade vypĺňate tlačivo.

Správa alebo záznam o nehode je medzinárodný formulár. Má výhodu v tom, že ho môžete použiť aj v prípade, že sa zrazíte s cudzincom, takisto vám pomôže v zahraničí – formuláre sú totiž rovnaké, len v iných jazykoch, rovnaké sú aj čísla kolónok. Takže si s cudzincom môžete vymeniť kópie. Zároveň sa vám pri starostlivom vypĺňaní nemôže stať, že na niečo zabudnete.

„Tlačivo Správa o nehode slúži na zdokumentovanie dopravnej nehody,“ hovorí Kollár. „Cieľom zavedenia tlačiva je zabezpečiť jednoduchší prístup poškodených účastníkov cestnej premávky k náhrade škody. Účastníci škodovej udalosti majú povinnosť vyplniť tlačivo Správa o nehode, preto je žiaduce mať tlačivo k dispozícii pri sebe alebo vo vozidle,“ doplnila Petra Greksová z Allianz Slovenskej poisťovne.

V tlačive sú všetky informácie, ktoré poisťovňa potrebuje na likvidáciu škody. Každý z účastníkov nehody si potom nechá jednu kópiu a jednu pošle do poisťovne. V tlačive pritom treba jednoznačne označiť vinníka nehody. Ideálne je mať aj fotodokumentáciu aj svedkov nehody. Najčastejšími chybami pri vypĺňaní tlačiva pritom bývajú chýbajúce podpisy či nepresne zakreslená situácia pri dopravnej nehode. „Najčastejšou komplikáciou, ku ktorej dochádza pri riešení dopravných nehôd, je z pohľadu poisťovne práve nedostatočné zabezpečenie dôkazov a údajov medzi účastníkmi v prípade, že nie je k nehode volaná polícia. Vznikajú neskôr problémy s preukazovaním a vysporiadaním nárokov,“ potvrdil Šimon Kollár z Wüstenrotu.

Problémom podľa neho býva aj to, že výšku škody na vozidle je v niektorých prípadoch na prvý pohľad ťažké odhadnúť. „Preto odporúčame našim klientom, aby v prípade pochybností o predpokladanej výške škody, vždy radšej políciu k dopravnej nehode zavolali,“ dodáva Kollár.

Čo však robiť v prípade, že je účastníkov nehody viac? Čo ak sa spolu zrazia tri autá, kto bude tlačivo vypĺňať? „V prípade, že dôjde ku kolízii troch motorových vozidiel, je dôležité, aby sa zúčastnené strany dohodli, kto zavinil nehodu. Keď sa dohodnú všetky strany na vinníkovi nehody, predmetné tlačivo vypĺňa každý poškodený samostatne, spoločne so škodcom. V prípade, že sa nedokážu účastníci nehody dohodnúť medzi sebou, odporúčame volať políciu,“ vysvetlila Zuzana Hliváková z Generali Slovensko.

O drobné ťukance, ale ani vážne dopravné nehody nie je na cestách núdza najmä cez prázdniny. „Vzhľadom na zvýšený počet vozidiel na cestách evidujeme viac nehôd, hlavne v zahraničí. Sú to väčšinou bežné nehody, tak ako počas celého roka,“ vysvetlila Michaličová z Kooperativy. Komplikovanejšie sa podľa nej môžu vyskytnúť v typických dovolenkových destináciách ako Chorvátsko, Taliansko, keď vznikajú dopravné zápchy na diaľniciach a následne z nepozornosti hromadné dopravné nehody. „V takýchto prípadoch sa riešia aj odťahy vozidiel zo zahraničia, prípadne storná dovoleniek,“ dodáva.

Formulár „Správa o nehode“

 • toto tlačivo sa môže v poisťovniach volať rôzne, okrem názvu Správa o nehode poisťovne používajú aj Záznam o dopravnej nehode
  • tlačivo môže mať rôzne farby na označenie vozidla A a B (žltá, zelená, modrá, fialová, ružová a pod.), inak je však tlačivo identické vo všetkých poisťovniach
  • od 1. júna by motoristi mali mať toto tlačivo stále vo vozidle so sebou
  • slúži na dokumentáciu priebehu nehody za účelom rýchlejšieho vybavenia náhrady škody, má informatívny charakter a neslúži ako náhrada za oznámenie, resp. uplatnenie škody z prevádzky motorového vozidla
  • toto tlačivo dostane klient zvyčajne vo forme knižky pri uzatvorení poistnej zmluvy, tí ktorí ho nemajú, môžu si ho vyžiadať v poisťovni alebo stiahnuť z internetu
  • ide o takzvaný Európsky formulár, má výhodu v tom, že ho môžete použiť aj v prípade, že sa zrazíte s cudzincom a neovládate jeho jazyk a on náš, zvyšné strany prepisovacieho formulára sú totiž v hlavných európskych jazykoch. Píšte teda čitateľne a pri písaní trochu pritlačte
  • takisto vám tento formulár pomôže prekonať jazykovú bariéru v zahraničí
  • v prípade, že formulár hlásenia o škode nepostačuje na vyplnenie všetkých údajov, ostatné údaje napíšte na osobitný papier a pripojte k hláseniu o spôsobenej škode
  • po podpise a oddelení listov už nie je možné údaje meniť

Na čo si dať pozor:

 • zistite všetky údaje, ktoré bude možné – zaistite údaje o všetkých účastníkoch dopravnej nehody, ich mená, bydlisko, údaje o poistení a pod.
  • v zázname o nehode treba označiť vinníka nehody, prípadne sa dohodnúť na spoluvine
  • všetci účastníci nehody musia záznam podpísať

Najčastejšie chyby:

 • chýbajúci podpis
  • chýbajúce identifikačné údaje
  • nesprávne zakreslený plánik nehody
0 debata debata
Články podľa značiek