Vyhrajte lístky na Veľkú cenu Slovenska pre celú rodinu

Slovakiaring

Blíži sa jedno z najdôležitejších motoristických podujatí u nás – OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska preteky cestných automobilov na okruhu Slovakia Ring. Tentokrát však s významnou zmenou: odjazdí sa na novom variante okruhu s novou šikanou.

S novou výzvou sa popasujú stovky jazdcov množstva seriálov a pretekárskych divízií. Dominovať im bude samozrejme Stredoeurópska trofej FIA (FIA CEZ) a prestížny ESET V4 Cup, ako súčasť veľkého šampionátu. Bojovať sa bude aj o národné šampionáty Slovenska, Česka a okolitých krajín. Súčasťou ESETu je hneď niekoľko kategórií a podkategórií, z čoho najvýznamnejšie sú práve šprinty a vytrvalostné preteky. SLOVAKIA RING ponúkne najdlhšiu „vytrvalosť“ v roku – dvojhodinové preteky.

Až ôsmi z vás získaju 5× lístok na preteky Veľká cena Slovenska preteky cestných automobilov (tribúna D,E,F + paddock)v hodnote 25 €. Môžete sa teda vybrať plné auto a vyraziť. Stačí, ak označíte v ktorý deň vám to viac vyhovuje. Štyria výhercovia získaju vstupenky na sobotu a ďalší štyria na nedeľu

Výhercovia

J. Oravec; M. Kovaľ; P. Karla; J. Kaliaš; M. Madarová; S. Trenčanský; B. Tóthová; K. Martinec

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Články podľa značiek