Súťažte o lístky pre celú partiu na Keskomobile Autoshow na okruhu Slovakia Ring

Kesko Auto Show

Už po deviatykrát v rade otvorí V mesiaci november otvorí svoje brány jediný slovenský pretekársky okruh SLOVAKIA RING disciplíne rely. Podujatie KESKOMOBILE AUTO SHOW 2018, rovnako aj v tomto roku ukončí slovenskú oficiálnu sezónu automobilových športov. Na umelo vytvorených tratiach, ktoré pokrývajú viac menej celý areál SLOVAKIA RINGU sa divákom predstavia súťažiaci z disciplín rely pretekov automobilov do vrchu, relykrosu, autokrosu, pretekov automobilov na okruhu, cross country rely, motokáristi, ale aj autoslalomári. Diváci, ktorí zavítajú v dňoch 2. – 3.11.2018 na podujatie KESKOMOBILE AUTO SHOW 2018, budú mať možnosť sledovať svojich pretekárskych „hrdinov“ nielen z pohodlia krytej tribúny, ale budú mať možnosť sa s nimi v pretekárskom depe pozhovárať, či urobiť si s nimi svoje „osobné“ fotky. Navyše bude pre divákov v počas podujatia prichystaných aj niekoľko prekvapení.

KESKOMOBIL AUTO SHOW SLOVAKIA RING 2016

Aby automobiloví pretekári mohli predvádzať svoje jazdecké umenie, potrebujú k tomu uzavretú trať. A práve tá je na KESKOMOBILE AUTO SHOW 2018 jedinečná, pričom využíva všetky možnosti jediného slovenského profesionálneho pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING. Na trati sa postupne striedajú technické úseky s veľmi rýchlymi, ale nechýbajú ani prejazdy tunajšími tunelmi, či pomedzi zvodidlá. Navyše všetci súťažiaci, rovnako ako vlani, predvedú v poslednej súťažnej jazde svoje jazdecké umenie „pre oko diváka“, čiže nebudú chýbať ani povestné „kolečká“, či poriadne dlhé šmyky, pri ktorých pretekárske vozidlá doslova „letia dverami dopredu“.

Až šťastných 7 z vás vyhrá lístky pre celú partiu/rodinu (výherca obdrží 5 lístkov)! Stačí, ak odpoviete na jednoduchú otázku. Vstupenky sú určené na sobotu 3.11.2018. Správnu odpoveď nájdete v doplňujúcich informáciách na stránke Slovakia Ring.

Výhercov žrebujeme 28.10.2018.

Výhercovia

M.Píš; M. Hengeričova; D. Husárová; D. Bátorová; I. Čamajová; R. Zvala; O. Mičo

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Články podľa značiek