Vodiči pozor! Toto je 7 nových pravidiel. Hrozia vyššie pokuty

Tomáš Andrejčák | 12.02.2019 06:00
Novela zákona o cestnej premávke sa zameriava na mladých vodičov aj chronický neduh – telefonovanie za volantom. Policajtom dá opäť väčšie právomoci aj možnosť sankcionovať priestupky vyššími pokutami.

Zatiaľ je všetko po starom. Ešte pred letom sa však dostane na rokovanie vlády novela vyhlášky o cestnej premávke z dielne rezortu vnútra. Nové ustanovenia by mali platiť najskôr od septembra a niektoré od začiatku budúceho roka. Cieľom je znížiť počet nehôd a obetí na cestách. A to prostredníctvom nových zákazov, vyšších sankcií a zvýšenia právomocí policajtov. Tak si ich preberme.

VIDEO: Čo sú najčastejšie príčiny nehôd a aké kroky prijme polícia si môžete pozrieť aj vo videu TV Pravda.

1. Telefonovanie za volantom bude „drahšie“

Telefonovanie počas jazdy s telefónom v ruke je jedným z najčastejších priestupkov vodičov. Zakázané je samozrejme už dnes, novela však počíta s legislatívnym zákazom aj ďalších telekomunikačných a audiovizuálnych prostriedkov. Teda napríklad aj tabletov či kamier. Porušenie zákazu sa bude trestať dvojnásobnou pokutou. Súčasná tarifa 50 sa tak zvýši na 100 eur a v správnom konaní až na 200 eur. A keďže tento druh porušovania pravidiel cestnej premávky sa ťažko dokazuje, polícia ráta s nákupom novej techniky. Konkrétne fotoďalekohľadov, ktoré budú schopné odhaliť vodičov s telefónom do vzdialenosti jedného kilometra.

2. Dvakrát a dosť pre začínajúcich vodičov

Štatistiky nehodovosti sú veľavravné. Každú piatu smrteľnú nehodu zaviní začínajúci vodič s praxou kratšou ako dva roky. Hoci skupina vodičov s vekom od 17 do 24 rokov tvorí len osem percent zo všetkých držiteľov vodičských oprávnení, za posledných päť rokov má na svedomí až 19 % usmrtených na cestách. Navyše, až 21 % dopravných nehôd, kde bola zistená prítomnosť alkoholu, spôsobí tá istá skupina. Novela preto sprísni skúšobnú dvojročnú lehotu. Ak sa začínajúci vodič počas nej dopustí dvakrát závažného porušenia predpisov, napríklad aj prekročenia povolenej rýchlosti, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie pravidiel a tiež návštevu dopravného psychológa.

3. Záchranná ulička na diaľnici bude povinná

V prípade dopravnej nehody na diaľnici, už množstvo vodičov vie, čo robiť vo vzniknutej kolóne. Ak počujú sirénu záchranárskych vozidiel, vytvoria pre ne prístupový koridor tým, že sa posunú na kraj cesty. Teraz však pôjde o povinnosť. Podobný predpis už platí napríklad v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, ale aj vo viacerých krajinách Európy. V prípade nedodržania tohto pravidla bude hroziť pokuta 99 eur a ak sa vodič nebodaj „zavesí“ za vozidlo s výstražnými znameniami, bude mu uložená sankcia vo výške 300 eur.

4. Železničné priecestia bez rýchlostných limitov

Hoci sa v poslednom čase upúšťa od bieleho prerušovaného svetla na železničných priecestiach, vo vyhláške sa stále nachádza ustanovenie, že "50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h“. Preto novela navrhuje zrušiť pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia. Takto nastavené rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo napríklad v Rakúsku.

5. „Papuča“ pri neuhradenej pokute

Novela navrhuje priniesť vyššiu vymožiteľnosť práva v rámci objektívnej zodpovednosti. Zavádza preto nové blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Spočíva v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, napríklad prekročeniu rýchlosti, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu, dostane polícia novú právomoc. Ak policajt príde do kontaktu s týmto vozidlom pri kontrole, môže vodičovi uložiť rovnakú pokutu. A navyše, pokiaľ vodič nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený zadržať doklady od vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom. A to až do zaplatenia pokuty. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť napríklad papuču.

6. Nulová tolerancia alkoholu pre cyklistov

V súčasnosti platí pre cyklistov tolerancia alkoholu 0,5 promile. A to tak v obci, ako aj mimo nej na cestičke pre cyklistov. Keďže táto formulácia nebola dostatočne jasná a priestupok vymožiteľný, podľa nových pravidiel si bude môcť cyklista dovoliť alkohol v danom limite len v obci. Mimo obce, teda mimo tabúľ označujúcich hranicu obce, sa zavedie nulová tolerancia alkoholu pre cyklistov, bez ohľadu, či ide o cestu alebo cestičku pre cyklistov.

7. Koniec parkovania na chodníkoch mimo ciest

Parkovanie na chodníku nemusí byť vždy zakázané. Vodiči si to však často vysvetľujú po svojom. Parkujú aj na takých chodníkoch, ku ktorým sa musia dostať jazdou priamo po chodníku. Napríklad sú to chodníky vedúce od parkoviska k vchodom panelových domov na sídliskách. Tomu by mal byť koniec. Novela plánuje zaviesť pravidlo, podľa ktorého bude jednoznačne povolené parkovať len na chodníkoch, ktoré priamo susedia s cestou. Ostatné chodníky nebudú môcť motoristi využiť na parkovanie.

Od septembra na nás čakajú novinky v zákone o...
Od septembra na nás čakajú novinky v zákone o cestnej premávke. Zatiaľ sú v štádiu návrhu novely. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Novela plánuje aj ďalšie zmeny, napríklad zaradiť osobu na kolobežke s pomocným motorčekom medzi vodičov nemotorových vozidiel, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov. To však podľa rezortu vnútra nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku ani s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú. Ale tiež v zákone o priestupkoch rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. Namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov, by v druhom prípade hrozila vodičom o čosi nižšia sankcia – 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ