Ojazdené auto je tovar ako každý iný. Platí naň záruka

Tomáš Andrejčák | 26.06.2010 14:50
Autobazár
Autobazár
Rozmýšľate nad kúpou automobilu, ale nemáte dosť peňazí? Nemusíte kupovať nové. Bazáre sú dnes preplnené ojazdenými autami v cenách, o ktorých sa nám pred krízou mohlo iba snívať.

Na rozdiel od mobilného telefónu či televízora je však aj tak auto z druhej ruky ešte stále pomerne drahý tovar. Skladá sa z podstatne väčšieho počtu súčiastok, čo zvyšuje riziko porúch a navyše nie je vždy zrejmé, čo všetko má za sebou a odkiaľ vlastne pochádza. O to opatrnejší by mal byť záujemca pri jeho výbere a kúpe.

Nájsť vysnívaný automobil nie je jednoduché. Ponuka je obrovská. Pomôžu preto internetové prehliadače, kde sa môžete dopátrať k modelu, po ktorom túžite. Tu môžete získať aj obraz o cenových reláciách. Najmä v ponuke autobazárov, ktoré vozidlá vykupujú a uvádzajú reálne ceny ojazdených vozidiel. Nezávislé ponuky sú totiž často skreslené, pričom cena neodráža trhovú realitu.

Ako čo najvýhodnejšie kúpiť jazdené auto?

Limuzíny lacnejšie ako Fabia

Vo všeobecnosti platí, že najvyššie ceny si udržiavajú najžiadanejšie kategórie automobilov. Na Slovensku sú to vozidlá nižšej, nižšej strednej, maximálne strednej triedy. A to najmä nemeckých a japonských značiek spolu so Škodou. Podstatne lacnejšie sú z dôvodu nižšieho imidžu a nižšej spoľahlivosti francúzske a talianske modely. Doslova šokujúco nízke ceny majú staršie luxusné limuzíny značiek Audi, BMW či Mercedes-Benz, ktoré sú z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov, vrátane poistenia, prakticky nepredajné.

Naopak, z pohľadu kategórií si držia cenu terénne automobily a športovo-úžitkové vozidlá SUV. Väčšina obchodov s ojazdenými automobilmi sa však odohráva do limitu 6-tisíc eur. Výbava vozidiel v cene nehrá veľkú úlohu. Dôležitejšia je pohonná jednotka, kde platíte viac za úsporné dieselové verzie.

Výber je samozrejme na vás, ale mali by ste dobre zvážiť aspoň vek automobilu. Čím je starší, tým je pochopiteľne lacnejší, no objavuje sa na ňom vplyvom opotrebenia aj viac porúch. A nezabudnite, že ceny opráv a náhradných súčiastok na staré autá sú rovnaké ako pri nových. Chrániť sa môžete aj kúpou značky a modelu, ktoré preukazujú vyššiu spoľahlivosť. Nie je tajomstvom, že k najmenej poruchovým patria japonské a nemecké autá. Nič sa však nedá zovšeobecniť. Zorientovať sa preto môžete aj na základe štatistík nemeckej inšpekčnej spoločnosti TUV, ktorá vydáva každoročne takzvaný TUV Report, v ktorom sú jednotlivé modely zoradené podľa veku a počtu závažných porúch.

Záruky sú garantované Občianskym zákonníkom

Bazáristi to neradi počúvajú, no z pohľadu legislatívy je ojazdený automobil rovnaký tovar, ako každý iný. Preto sa na jeho predaj a kúpu vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy občianskeho a obchodného zákonníka. Predávajúci teda zodpovedá za chyby, ktoré mala predávaná vec v čase predaja a o ktorých vedel. Zodpovedá tiež za všetky navonok deklarované údaje, napríklad o počte najazdených kilometrov, ak sú uvedené na ponukovom liste.

Nevzťahuje sa však na chyby vzniknuté v dôsledku primeraného opotrebovania automobilu vzhľadom na jeho vek a počet odjazdených kilometrov a na chyby, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve a s ktorými bol kupujúci oboznámený pred zakúpením vozidla. Keďže ide o použitú vec, nemožno tiež reklamovať chyby, ktoré vzniknú dodatočne. Všetko ostatné možno do jedného roka reklamovať. Kameňom úrazu je však skutočnosť, že je veľmi ťažké dokázať, že chyba, ktorú ste objavili dodatočne, bola na vozidle ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy. Preto je veľmi dôležité, aby takáto zmluva obsahovala presné podmienky, za ktorých možno od nej odstúpiť.

Reklamovať zatajené závažné kvalitatívne chyby auta, ktioré už nie je v záruke výrobcu, možno len u predávajúceho, teda väčšinou v autobazári. Bazáristi v bazároch s komisionálnym predajom však majú snahu nasmerovať reklamáciu k majiteľovi vozidla, od ktorého auto prevzali. To je však zavádzajúce, keďže kupujúci je v občiansko-právnom vzťahu výlučne s autobazárom.

Prevenciou je samozrejme technická obhliadka a skúšobná jazda, ale aj možnosť vrátiť automobil bez udania dôvodu do 24 alebo 48 hodín. Tak získate dostatok času na preverenie automobilu a súlad deklarovaných identifikačných čísel v dokladoch so skutočnosťou. Nekupujte auto nikdy tam, kde vám čosi podobné neumožnia.

Zmluvu možno doplniť alebo napadnúť

Kúpne zmluvy v autobazároch sú väčšinou vopred predtlačené a obsahujú podmienky, ktoré sú často výhodné len pre predávajúceho. To však neznamená, že kupujúci nemôže trvať na zmene tejto zmluvy a presadiť si úpravu, vynechanie alebo doplnenie niektorých ustanovení. Napadnúť zmluvu možno aj v prípade, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto jej ustanovenia sú jednoducho neplatné. Zmluva nemôže upravovať kúpnopredajný vzťah pod rámec týchto predpisov.

Ako príklad uveďme, že bazárista vám môže teoreticky ponúknuť dlhšiu záručnú lehotu, nikdy nie však kratšiu ako dvanásť mesiacov. Ak je zmluva veľmi povrchná a neošetruje spomínané záruky, automaticky platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. Aj keď spísanie zmluvy v tomto prípade nie je povinné, pretože nejde o predaj nehnuteľnosti, odporúčame zmluvu s predávajúcim v každom prípade uzatvoriť a popísať v nej aj deklarovaný stav vozidla vrátane vyhlásenia predávajúceho, že vozidlo nebolo havarované, nie je naň vyhlásené pátranie, že nie je zaťažené nesplateným lízingom a kupujúcemu neboli zatajené nijaké závažné kvalitatívne chyby. Ďalej je potrebné upozorniť, že podpísaním zmluvy sa automobil ešte nestáva vaším majetkom. Tak sa stane až po prepise vozidla. Preto v prípade, ak predávajúcemu nedôverujete, vyplaťte dohodnutú sumu priamo pri prepise a keď budete mať v rukách sadu kľúčov.

Za predaj kradnutého automobilu je zodpovedný predávajúci

Na Slovensku je ročne odcudzených približne 4-tisíc automobilov. Znamená to, že čiernemu trhu sa darí pomerne dobre. Biznis s potom odohráva buď prostredníctvom predaja na inzeráty, alebo aj cez sieť autobazárov, najmä v bazároch s komisionálnym predajom. Kúpiť takéto vozidlo nie je ťažké, pretože navonok nevykazuje nijaké podozrivé znaky.

Falošné doklady sú často od originálov nerozpoznateľné a navyše ich údaje sú v súlade s pozmenenými identifikačnými kódmi na motore i karosérii. Zmenu takzvaných identifikátorov spoľahlivo vylúči len kontrola originality. Nenechajte sa „dobehnúť“ tvrdením predávajúceho, že auto má zaručene nezmenené výrobné čísla.

Všeobecne platí, že najnižšie riziko podstupujete, ak kupujete vozidlo, ktoré bolo ako nové predané na našom území, malo jedného majiteľa a ktorého pôvod a priebeh servisnej starostlivosti možno preveriť cez oficiálneho dovozcu značky.

Obeťou čierneho obchodu sa často stávajú nielen kupujúci, ale samotní „autobazáristi“. No aj keď o tejto skutočnosti naozaj nevedia, neznamená to, že nie sú zodpovední za predaj automobilu, po ktorom je vyhlásené pátranie. Platí to aj pre autobazáre, ktoré autá vykupujú, aj pre autobazáre s komisionálnym predajom.

Výhody kúpy ojazdeného auta
+ podstatne nižšia cena v porovnaní s novým autom
+ možnosť získať auto vyššej kategórie, ktoré je pre kupujúceho ako nové nedostupné
+ možnosť získať auto s vyššou výbavou
+ ojazdené auto možno v autobazári získať okamžite
+ pri opravách možno používať lacnejšie neoriginálne náhradné dielce
Nevýhody kúpy ojazdeného auta
– riziko skrytých porúch
– riziko kúpy staršieho vozidla, než je deklarované
– riziko kúpy vozidla s nepravidvým počtom najazdených kilometrov
– potreba investícií do opráv, najmä pri starších autách
– problematické reklamácie
– riziko kúpy kradnutého vozidla
Ako klesali ceny trojročných ojazdených vozidiel
Názov vozidla Cena v r. 2004 (Sk) Cena v r. 2007 (Sk) Cena v roku 2010 (€/ Sk)
Škoda Octavia 1.6i 380 000 270 000 7630/230 000
VW Passat 1.9 TDI 600 000 380 000 11 500 /346 500
Ford Focus TDCi 400 000 300 000 8500/256 000
Poznámka: V tabuľke sú uvedené vozidlá s vekom troch rokov. Cena v roku 2004 je teda stanovená na vozidlo vyrobené v roku 2001, cena v roku 2005 na vozidlo vyrobené v roku 2002...
ZDROJ: DAREX/Autovia/AAAAUTO