Prevetrajte svoje auto na okruhu! Vyhrajte voľné jazdy

Súťaž určená pre ozajstných motoristov.

Chceli by ste vyskúšať svoje auto na naozajstnom pretekárskom okruhu a zistiť čo dokáže? Alebo poznáte niekoho, kto miluje rýchlu jazdu? Napíšte nám, ktorý test na auto.pravda.sk sa vám najviac páčil a máte šancu vyhrať jeden z 10 poukazov na jazdu s vlastným motorovým vozidlom na okruhu Slovakia Ring na 30 minút v hodnote 60 € pre seba alebo vašich blízkych!

Aj vy máte možnosť vyskúšať si jazdu na okruhu...
Aj vy máte možnosť vyskúšať si jazdu na okruhu Slovakia Ring. Autor: SHUTTERSTOCK, Slovakia Ring

24. septembra vyžrebujeme až 10 z vás. Poukážku môžete využiť vy alebo ktokoľvek iný – pre zistenie časovej dostupnosti jázd si prosím naštudujte podmienky a rozvrhy na stránke slovakiaring.sk

*Poukazy platia do 31.10.2020, preto ich využite kým sú na jazdu vhodné podmienky.

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Články podľa značiek