Vodiči budú platiť vyššie pokuty

Nový sadzobník pokút za dopravné priestupky mení aj systém peňažných trestov pre vodičov. Ich konečná výška nezávisí od úsudku či vôle policajta, ale presne ju určuje tabuľka.

07.01.2011 11:21
polícia, doprava, dopravný policajt Foto:
polícia, doprava, dopravný policajt
debata (20)

Polícia v minulom roku menila predpisy a od januára prísnejšie kontroluje ich dodržiavanie. Po vlaňajšej novelizácii cestného zákona a zmene cestnej vyhlášky prišla s novým sadzobníkom pokút. Vodiči tak pri viacerých priestupkoch zaplatia viac.

Nový sadzobník prináša aj zmenu celkového systému pokutovania vodičov za priestupky. Podľa nového nariadenia už konečná výška pokuty nezávisí od úsudku či vôle policajta, ale presne ju určuje tabuľka. Vyjednávaniu o výške sankcie by tak podľa ministerstva vnútra mal byť koniec.

„Aby to nebolo vecou niekedy svojvoľného rozhodnutia policajta,“ vysvetľuje zmenu minister vnútra Daniel Lipšic. Od fixných sankcií za jednotlivé priestupky si sľubuje zamedzenie korupcie či rodinkárstva. Nový prístup k pokutovaniu je aj predzvesťou viacerých zmien, ktoré rezort ešte len chystá. Pripravovaná novela zákona o Policajnom zbore má napríklad povoliť používanie stacionárnych radarov.

Podrobný sadzobník sa najviac dotkne vodičov, ktorí prekročia rýchlosť. Po starom mohol policajt pri prekročení rýchlosti v obci napríklad o 16 až 20 kilometrov za hodinu dať pokutu v rozmedzí od 30 do 50 eur. Po novom dostane automaticky pokutu 50 eur.

Pri väčšom prekročení maximálnej povolenej sú rozdiely ešte väčšie. Vlani napríklad mohol vodič za prekročenie rýchlosti v obci o 36 kilometrov za hodinu zaplatiť len 100 eur, dnes by dostal pokutu tabuľkových 200 eur. V niektorých prípadoch sa pokuta aj zníži. Horný strop rozmedzia pri 91– až 95-kilometrovej rýchlosti v obci z doterajších 300 eur klesne 250.

Podrobnejší a citlivejší sadzobník stupňuje pokuty po päť kilometrov za hodinu, nie desať, ako to bolo doteraz. „Je tam rezerva do piatich kilometrov na hodinu, ktorá je nevyhnutná na odchýlku radarov a systému GPS,“ vysvetľuje dopravný analytik Jozef Drahovský. Dopravné hliadky tak môžu vodiča pokutovať najskôr vtedy, keď radar ukazuje prekročenie rýchlosti minimálne o šesť kilometrov za hodinu. V prípade jazdy mimo obce je dolná hranica možného pokutovania posunutá na prekročenie rýchlosti o 11 kilometrov za hodinu.

Tabuľky zároveň zohľadňujú miesto prekročenia rýchlosti. Pri rozlišovaní jazdy v obci i mimo nej čakajú prísnejšie tresty vodičov, ktorí to s rýchlosťou preženú v obci. „Je totiž rozdiel, či je vodič na komunikácii sám, alebo sa pohybuje v zastavanej zóne, kde ohrozuje aj chodcov,“ zdôvodňuje Drahovský.

Obe tabuľky zároveň zachovávajú maximálnu výšku pokuty, a to vo výške 650 eur pri prekročení rýchlosti o viac ako 71 kilometrov za hodinu. V takomto prípade môže dôjsť aj k odobratiu vodičského oprávnenia. Najtvrdšie tresty polícia sľubuje najmä pre chronických pirátov ciest. Minimálna výška pokuty za prekročenie rýchlosti bude 10 eur.

Všetky zmeny sa týkajú uloženia blokovej pokuty ako skráteného konania. K nemu dochádza, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. V opačnom prípade možno priestupok riešiť v rozkaznom konaní. Pri ňom je však konečná výška zaplatených peňazí rádovo vyššia.

Mení sa výška pokút za viaceré priestupky

S platnosťou nového sadzobníka došlo k viacerým zmenám aj vo výške blokových pokút za jednotlivé priestupky. Polícia sankcionovanie jednotlivých porušení pravidiel zväčša sprísnila, sadzobník je striktnejší predovšetkým pri bezpečnostných požiadavkách.

Zmení sa napríklad pokutovanie jazdy, pri ktorej vodič nedá smerovku pri odbočovaní, pri ktorom ohrozí iných účastníkov premávky. Zatiaľ čo v minulosti by po takejto jazde nasledovala kontrola dokladov, dohovorenie vodičovi či individuálna pokuta, v tomto roku to už znamená nekompromisných 60 eur. Zavedenie presných pokút namiesto predloženia dokladov sa týka aj nezastavenia na železničnom priecestí, na ktorom je stopka, či nerešpektovania pokynov osoby, ktorá zabezpečuje bezpečnú prevádzku železničného priecestia.

Podobne sa nevyplatí ani neposlúchnutie policajta riadiaceho premávku, nedanie prednosti autobusu či vozidlám idúcim z hlavnej cesty. Tieto porušenia znamenajú podľa nového sadzobníka pokutu vyššiu o 10 až 90 eur.

Najvyššie pokuty okrem prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti sa po novom pohybujú na úrovni 150 eur. Takáto sankcia hrozí za prejazd križovatky na červenú, používanie tzv. antiradaru či ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rezort vnútra však hovorí aj o znižovaní pokút, a to predovšetkým tých, ktoré sa netýkajú priamo bezpečnosti premávky a neohrozujú ostatných vodičov. „Pokuty sa znížili za neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy s rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti zo súčasných 60 na 20 eur,“ vraví hovorca rezortu Gábor Grendel. Menej po novom stojí aj jazda bez dokladov, opomenutie smerovky pri predbiehaní či státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím. V poslednom prípade vodič dostane pokutu už len vo výške 60 eur namiesto terajších výške 300 eur.

Nariadenie vo viacerých bodoch nerozlišuje medzi obmedzením a ohrozením ostatných účastníkov premávky. Rozdielne pokuty za tieto priestupky rieši sadzobník prevažne sankciou vo výške 60 eur. Rovnaký postih ako doteraz bude za porušovanie povinností vodičov a spolujazdcov či nesprávne otáčanie a cúvanie.

Zmeny budú aj v tomto roku

Polícia avizuje aj ďalšie zmeny. Napríklad by mala začať platiť tzv. objektívna zodpovednosť. To znamená, že pokiaľ polícia nebude môcť zistiť, kto šoféroval vozidlo v čase nehody, automaticky bude zodpovedný majiteľ auta. To, či polícii pomôže pri zisťovaní, kto pri havárii riadil auto, bude závisieť len od neho.

Objektívna zodpovednosť spolu s novým sadzobníkom pokút majú byť podľa vedenia rezortu vnútra čiastkovými krokmi na ceste k automatizácii dopravného systému. Tá je potrebná k fungovaniu Národného systému dopravných informácií, ktorého sprevádzkovanie má vláda vo svojom programovom vyhlásení. „Umožní nám to inštalovanie stacionárnych radarov, ktoré budú napríklad merať rýchlosť. V prípade prekročenia povolenej rýchlosti to systém automaticky vyhodnotí a pošle pokutu za priestupok majiteľovi vozidla, čiže tam nie je možnosť absolútne žiadneho ovplyvňovania cez nikoho a ničím,“ povedal minister. Majiteľ dostane na základe evidenčných čísel auta poštou fotografie vozidla, ktoré nedodržalo rýchlosť, aj s priloženým šekom na uhradenie sankcie.

Zavedenie automatizovaných prostriedkov merania rýchlosti na cestách odporučila Európska komisia členským štátom ešte v roku 2003. Podobný systém dnes platí aj vo Francúzsku či v Rakúsku. „U našich západných susedov je zavedená objektívna zodpovednosť tiež, je však ešte prepracovanejšia. Radary majú nastavené tak, že vozidlo fotia spredu aj s vodičom. V prípade zavádzania v informovaní o tom, kto šoféroval, nasleduje veľmi tvrdý postih,“ hovorí dopravný psychológ Zoltán Bojar zo Slovenského autoturist klubu.

Napriek automatizácii systému dopravní policajti z ciest nevymiznú. „Budú tam, toto je len doplnkový systém, ktorý umožní efektívnejšie a objektívnejšie postihovanie dopravných priestupkov,“ dodáva.

Ktoré pokuty sadzobník zvyšuje a ktoré, naopak, znižuje

zvyšuje sa:
priestupok po novom po starom
Neuposlúchnutie pokynov, výzvy alebo príkazu policajta súvisiacich s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pokynov iných oprávnených osôb 100 € 60 €
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 60 € 50 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 € 50 €
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 60 € 50€ (obmedzenie), 100€ (ohrozenie)
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a došlo k ich ohrozeniu 150 € 150 € (60 € obmedzeniu)
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 € 100 € (ohrozenie), 50 € (obmedzenie)
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60 €
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia 60 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 50 € 60 €
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za zníženej viditeľnosti 20 € 60 €
znižuje sa:
priestupok po novom po starom
Zákazová dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom nemotorového vozidla 20 € 60 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 50 € 60 €
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 30 € (60 € v prípade nehody) 60 €
Znečisťovanie cesty 30 € 60 €
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 € 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 60 € 300 €
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

.

20 debata chyba
Články podľa značiek