Šetriť na oprave sa nevyplatí. Ukázal dvojitý nárazový test Dekry

Dve identické autá opravené rozdielnymi spôsobmi ukázali, ako veľmi záleží na správnom postupe ich opravy po nehode. Šetrenie na nesprávnom mieste vás môže stáť aj život.

16.05.2014 12:00
Škoda Foto:
Nárazové testy odhalili nebezpečenstvá zle opravených áut.
debata (12)

Zaujímavý test uskutočnila pod dohľadom skúšobného inštitútu Dekra spoločnosť Škoda Auto. A hoci môže pôsobiť ako násilná marketingová kampaň na značkové servisy, pred jeho výsledkami nemožno zatvárať oči. Išlo o preverenie a porovnanie dvoch rozdielnych opravárenských postupov. Figurantmi boli v tomto prípade dve identické Škody Octavia, ktoré absolvovali bočné nárazové testy v rýchlosti 30 km/h. Kým však v jednom prípade došlo k jej oprave s použitím originálnych náhradných dielcov a predpísanými technológiami, v druhom prípade rozbitú Octaviu opravovali v laboratóriách nemeckej spoločnosti KTI bez dodržania pokynov výrobcu.

Obidve Octavie vyzerajú na pohľad identicky.... Foto: Škoda
Škoda Obidve Octavie vyzerajú na pohľad identicky. Pod plechmi však ukrývajú rozdiely.

Prečo Octavia?

Test nazvaný Fair Repair sa uskutočnil s dvomi vozidlami modelu ŠKODA Octavia druhej generácie, pretože ide o jedno z najfrekvento­vanejších modelov na našich cestách. Bočný náraz v rýchlosti 30 km/h je zase častou dopravnou nehodou (nedanie prednosti na križovatke, nehody na parkoviskách atď). Štúdia výskumného ústavu DEKRA uvádza, že najviac opravovaných škôd vzniká pri rýchlostiach v rozmedzí 1–44 km/h. Škoda spôsobená nárazom v tejto rýchlosti je na tomto type vozidla pod hranicou ekonomickej totálnej škody, a oplatí sa ju teda opravovať. Nemecké laboratórium KTI bolo poverené opravou červenej Octavie, pretože na základe svojej výskumnej práce v oblasti autoopravárenských metód disponuje nielen potrebnou variabilitou dielenského vybavenia, ale najmä znalosťami opravárenských postupov ako v autorizovaných servisoch, tak na celom trhu.

Rozdiel v prístupe k oprave bol počas testu... Foto: Škoda
Škoda Rozdiel v prístupe k oprave bol počas testu markantný.

Opakovaný náraz všetko odhalil

Rozdiely v oboch opravách spočívali predovšetkým v ich spôsobe a použitých technológiách, obe sa však uskutočnili s využitím originálnych dielcov. Rozdiely v spôsobe opravy jednotlivých vozidiel boli zásadné predovšetkým v technológiách zvárania a vyrovnávania štrukturálnych dielcov z vysokopevnostnej ocele. Autorizovaný servis Škoda (v tomto prípade Servisné centrum Kosmonosy) vykonal výmenu bočného rámu (B-stĺpik, prah, bočnice), strechy a dverí za úplne nové diely. V rámci neautorizovanej opravy (bez dodržania odporúčaných postupov) v KTI boli tieto diely vyrovnané metódou za studena. Bočnica karosérie bola vo svojej spodnej polovici odrezaná a čiastočne vymenená. Práve tento postup môže za stratu tuhosti karosérie.

Oprava v súlade s predpismi výrobcu vozidla Oprava v rozpore s predpismi výrobcu vozidla
B-stĺpik (súčasť rámu) – nový Škoda Originálny diel B-stĺpik – vyrovnaný za tepla
Prah (súčasť rámu) – nový Škoda Originálny diel Prah – vyrovnaný za studena
Bočnica (súčasť rámu) – nový Škoda Originálny diel Bočnica – použitie výrezu spodnej časti
Strecha – nový Škoda Originálny diel Strecha – vyrovnaná za studena
Zváranie – dodržanie výrobcom predpísaných hodnôt pre zváranie – použitie predpísaného dielenského vybavenia Zváranie – nedodržanie výrobcom predpísaných hodnôt pre zváranie – použitie neschváleného dielenského vybavenia

Hoci vyzerali autá po oprave ako dvojičky, opakovaný nárazový test, tentoraz dokonca pri rýchlosti 50 km/h, odhalil rozdiely naplno. Pri tomto náraze (bočný náraz podľa predpisu EHK 95, 50 km/h) došlo predovšetkým v dôsledku použitia výrezového dielu k deformáciám vedúcim k výrazne vyššiemu zaťaženiu posádky. Zatiaľ čo po autorizovanej oprave nedošlo k neplánovanému narušeniu štruktúry a vozidlo vykazovalo parametre nového automobilu, po neautorizovanej oprave sa prejavili neodborné zásahy do štruktúry, a to najmä zlomením B – stĺpika v mieste napojenia novej bočnice. Narovnanie prahu za studena znížilo tuhosť celej platformy aj spodnej časti B-stĺpika.

K ďalšej chybe neautorizovanej opravy prišlo v okamihu spájania novo vsadených častí karosérie. Použili bežné a hojne rozšírené zváracie kliešte, ktoré sú však pre tento materiál karosérie nevhodné, pretože neposkytujú ani dostatočný prítlak, ani potrebný zvárací prúd. Pracovné postupy v Dielenskej príručke preto zahŕňajú aj zoznam predpísaného dielenského náradia a spotrebného materiálu. Veľkú úlohu dokonca hrá napríklad aj typ použitého lepidla, ktorým sa dopĺňajú jednotlivé zvary karosérie.

„Vybavenie moderného karosára je špecifické v tom, že mu niekedy stačí vyrovnávacia kocka a kladivo, ale inokedy musí pre opravu použiť zariadenie za niekoľko tisíc. Hovorím napríklad o vyrovnávacej stolici s prípravkami pre príslušné vozidlo, zváracom agregáte a agregáte pre bodové zváranie. Nevyhnutnou výbavou sú ďalej meradlá, brúsky, aplikátory na nanášanie lepidla a ďalšie drobné náradie. To všetko s stojí veľké peniaze, avšak autorizované servisy siete Škoda týmto vybavením disponujú,“ vysvetľuje Josef Beneš, vedúci servisnej dielne Škoda Kosmonosy.

Niektoré fotografie z opravy by mohli... Foto: Škoda
Škoda Niektoré fotografie z opravy by mohli majiteľovi auta nahnať strach. V skutočnosti sú však takéto zásahy potrebné.

„Zatiaľ čo po autorizovanej oprave nedošlo k narušeniu štruktúry a vozidlo vykazovalo parametre nového automobilu, po neautorizovanej oprave sa prejavili neodborné zásahy do štruktúry, a to najmä zlomením B-stĺpika v mieste napojenia novej bočnice. Narovnanie prahu za studena znížilo tuhosť celej platformy aj spodnej časti B-stĺpika,“ komentuje výsledky Ing. Petr Kraus, vedúci bezpečnosti a testovania vozidiel v Škoda Auto a.s.

Dielenská príručka má opodstatnenie

Pre pochopenie dôležitosti dodržania výrobcom odporúčaných postupov pri opravách karosérie je užitočné pozrieť sa na začiatok životného cyklu každého vozidla, teda na zvarovňu. Karosérie všetkých súčasných modelov ŠKODA sú vyrobené z ocele, ktorá je vďaka novým výrobným technológiám kľúčovým prvkom pri snahe o znižovanie hmotnosti. Avšak bez kompromisov, ktoré by následne viedli k strate pevnosti štruktúry karosérie, a tým teda aj k zníženiu bezpečnosti vozidla.

Kľúčovú úlohu hrá technológia tvárnenia za tepla mangánbórovej ocele. Presne taká oceľ sa používa pre výrobu vysokopevnostných štrukturálnych dielov, napríklad B-stĺpika. Jeho horná časť musí odolať vysokému zaťaženiu až 1 500 megapascalov, aby ochránila cestujúcich vo vnútri vozidla pri prevrátení alebo pri bočnom náraze. Naopak, spodná časť B-stĺpika musí byť mäkšia, aby zvládla riadenú deformáciu a efektívne pohltila energiu bočného nárazu. To je docielené rozdielnou hrúbkou plechu (kontinuálne valcovanie).

Nesprávnym zaobchádzaním pri neautorizovanej oprave, napríklad opätovným zahriatím plameňom z dôvodu lepšej tvarovateľnosti, tieto štrukturálne diely degradujú a strácajú svoje pôvodné vlastnosti. „Aby bola každá nová generácia našich vozidiel ľahšia a pevnejšia, vylepšujú sa výrobné procesy aj materiály. Súčasné autá preto nemožno opravovať desať rokov starými metódami, pretože napríklad to, čo bolo dovolené pri predchádzajúcej generácii, môže byť pri tej novej výslovne zakázané. Všetky potrebné informácie popisuje aktuálna Dielenská príručka, ktorú výrobca vydáva pre každý automobil ešte pred spustením predaja,“ vysvetľuje Petr Nosálek, ktorý má v automobilke Škoda na starosti tvorbu Dielenskej príručky.

Autorizované servisy Škoda majú prístup k dielenským príručkám všetkých súčasných aj minulých modelov Škoda. Nazerať do nich môžu pomocou servisného informačného systému ElsaPro, kde je k dispozícií 3D model celého vozidla. K Dielenskej príručke ŠKODA sa môžu za poplatok (hodinový prístup za 5 eur, ročný prístup za 1 945 eur) dostať aj servisy mimo autorizovanú sieť. Dáta z Dielenskej príručky ich ale automaticky neposúvajú na úroveň autorizovaného servisu. Ruka v ruke s Dielenskou príručkou musí ísť aj zodpovedajúce dielenské vybavenie a samozrejme preškolenie personálu.

Kvalitu opravy obyčajne preverí až ďalšia nehoda. Foto: Škoda
Škoda Kvalitu opravy obyčajne preverí až ďalšia nehoda.

Nie je to len o cene opravy

Okrem pevnosti skeletu sa test venoval aj dopadom na bezpečnosť vodiča. Biomechanická analýza výsledkov testu ukázala, že vodič vozidla opraveného autorizovaným postupom by utrpel iba ľahšie zranenia bez trvalého vplyvu na jeho zdravie. Naopak vodič vozidla neopraveného podľa aktuálnej Dielenskej príručky ŠKODA by pri opakovanom náraze utrpel vážne poranenia hrudníka, pomliaždenie vnútorných orgánov, hemothorax a hemopneumothorax. To by znamenalo intenzívnu a operačnú liečbu s hospitalizáciou v trvaní týždňov až mesiacov vrátane práceneschopnosti.

Vykonané testy tak veľmi názorne porovnali odlišné prístupy k opravám vozidiel po nehodách a zároveň ukázali, akú úroveň bezpečnosti ktorá oprava zabezpečí.

.
Škoda
Škoda
+5Škoda
12 debata chyba
Viac na túto tému: #Škoda
Články podľa značiek