Únia chce do roku 2050 bezemisnú námornú dopravu. To bude veľký problém

Lode budú musieť prejsť na ekologické palivá, vodík alebo syntetické palivá. To však námornú dopravu radikálne predraží.

10.07.2023 12:00
lod Foto:
Velký trajekt na skvapalnený zemný plyn vyvíja napríklad Incat Tasmania.
debata (42)

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) zrevidovala stratégiu znižovania emisií skleníkových plynov z lodí z roku 2018. Dôvodom je, aby aj lodná doprava spravodlivo prispievalo k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody úmerne k jej 3-percentnému podielu na globálnych emisiách.

V revidovanej stratégii z roku 2023 sa stanovuje cieľ nulovej bilancie emisií z lodí do roku 2050 alebo „približne do roku 2050“. Ide o radikálny posun v porovnaní s pôvodným cieľom, ktorý v rovnakom časovom horizonte hovoril o 50-percentnom znížení emisií.

Podľa novoschváleného harmonogramu by lodná námorná doprava mala do roku 2030 dosiahnuť 30-percentné zníženie emisií skleníkových plynov a do roku 2040 80-percentné. V stratégii sa takisto stanovuje dôležitý cieľ dosiahnuť do roku 2030 minimálne 5-percentné (ideálne 10-percentné ) využívanie technológií, palív a zdrojov energie s nulovými alebo „takmer nulovými“ emisiami skleníkových plynov.

Prácu dôstojníčky na luxusných zaoceánskych lodiach vymenila za manažovanie tankerov v prístavoch
Video

Ďalším dôležitým míľnikom je vypracovať do roku 2025 normy regulujúce deklarované postupné znižovanie intenzity emisií skleníkových plynov z lodných palív a mechanizmus stanovovania cien emisií skleníkových plynov z námornej dopravy.

Tieto ciele sú pre lodnú dopravu podstatne náročnejšie a ťažšie splniteľné, než pri automobilovej doprave. Znamená to totiž postupný prechod na podstatne drahšie biopalivá, napríklad kvapalný vodík vyrobeného elektrolýzou z elektriny z obnoviteľných zdrojov, skvapalnený metán vyrobený z biomasy až po syntetické palivá alebo amoniak. Akékoľvek z nich však bude znamenať výrazné zvýšenie cien námornej dopravy, ktoré sa určite premietne aj do cien prepravovaných produktov.

© Autorské práva vyhradené

42 debata chyba
Viac na túto tému: #námorná doprava #lodné emisie #emisie z lodí #bezemisné lode
Články podľa značiek