Nenechajte sa popliesť! Poznáte význam nových dopravných značiek?

Všimli ste si? V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí. Mení sa ich tvar, čiastočne aj význam či použité symboly.

31.05.2021 06:00
parkovania Foto:
Malé šípky na značkách rozhodne netreba ignorovať.
debata (23)

Na našich cestách postupne pribúdajú značky, schválené pred niečo viac ako rokom. Dôvodom zmien dopravného značenia je harmonizácia v súlade s Viedenským dohovorom o dopravných značkách a signáloch. Cieľom je ich zjednotiť v celej Európskej Únii tak, aby sa motoristom uľahčila orientácia a tým zvýšila bezpečnosť na cestách. Niektoré zmeny sú výrazné, pri iných ide len o úpravu grafiky, prípadne použitých symbolov. Niektoré celkom nové dopravné značky vás však môžu zaskočiť.

Zákazy po novom

Ide najmä o značky, upravujúce statickú dopravu. Napríklad zákaz zastavenia alebo státia, prípadne značky upravujúce parkovanie. Pri nich sa možno stretnúť s malou bielou šípkou. Treba jej však venovať pozornosť, pretože zásadným spôsobom značku upresňuje. A ako?

Na značke pre statickú dopravu umiestnenej priečne na os vozovky možno začiatok jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke , priebeh jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke a bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky a koniec jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky. Presne ako na tomto obrázku:

Takto vyzerajú značky, vymedzujúce platnosť...
Nové značky pre statickú dopravu Takto vyzerajú značky, vymedzujúce platnosť zákazu zastavenia.

Rovnako môžu byť označené aj značky „Parkovisko“, ktoré označujú miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť aj v spodnej časti značky . Ak je však takáto značka použitá spolu s dodatkovou tabuľkou s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel.

Takto vyzerajú značky, vymedzujúce možnosť...
Značky pre statickú dopravu Takto vyzerajú značky, vymedzujúce možnosť parkovať.

Namiesto pary elektrina, namiesto otca matka

Ďalšou novinkou, ktorá vás môže zaskočiť, je značka umožňujúca jazdu po krajnici. Ide o značku na modrom podklade s tromi bielymi šípkami, pričom krajná vpravo je oddelená plnou, neprerušovanou čiarou. Ďalšou malou, avšak podstatnou zmenou je, že popri značke, označujúcej začiatok obchádzky už máme aj ďalšiu, informujúcu o jej konci.

Parný rušeň odchádza do dôchodku. Foto: PSR
Dopravné značky - 2020 Parný rušeň odchádza do dôchodku.

Na značkách sú aj nové symboly. Niektoré súvisia s elektrifikáciou, takže by vás nemal prekvapiť symbol auta, bicykla alebo kolobežky, doplnený elektrickou šnúrou. Ide prirodzene o piktogramy pre elektromobily, elektrobicykle a malé (bližšie nešpecifikované) elektrické vozidlá, predovšetkým elektrické kolobežky, ale napríklad aj rôzne samovyvažovacie dopravné prostriedky.

Sprevádzať dieťa bude už len matka. Foto: PSR
Dopravné značky - 2020 Sprevádzať dieťa bude už len matka.
A keďže pokrok sa nedá zastaviť, na výstražnej značke, upozorňujúcej na železničné priecestie, nahradil parnú lokomotívu elektrický rušeň (značka č. 151). Na označení pešej zóny (značka č. 317) už dieťa nevedie otec, ale matka. To sú však len niektoré úsmevné príklady. Na nové značky si môžeme ešte niekoľko mesiacov zvykať, platí totiž dvojročné prechodné obdobie. Väčšina z nich je jasná a zrozumiteľná, mnohé sa len vzhľadom prispôsobujú tým, ktoré poznáme z ciest v iných európskych krajinách, takže chaosu sa báť netreba.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #značenie #dopravné značky #dopravné značenie
Články podľa značiek