Mestským policajtom sa rozšíria kompetencie. Budú môcť merať rýchlosť aj alkohol

Ak nový zákon o obecnej polícii schváli parlament, zmeny začnú platiť od budúceho roku.

18.04.2023 06:00
mestska policia Foto:
Zákon o obecnej polícii musí prerokovať parlament, zmeny by mali platiť od 1. januára 2024.
debata (51)

Obecnej polícii sa v blízkej budúcnosti rozšíria kompetencie. Umožní to návrh nového zákona o obecnej polícii, ktorý nahradí v súčasnosti účinný zákon č. 5641991 Zb. Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon. Návrh zákona už schválila vláda a putuje do parlamentu. „Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícií adekvátne nástroje na plnenie ich úloh,“ tvrdí ministerstvo vnútra, predkladateľ zákona.

Nový zákon rozširuje a spresňuje právomoci mestskej (obecnej) polície v niekoľkých oblastiach. Týkajú sa napríklad použitia donucovacích prostriedkov, oprávnenia požadovať preukázanie totožnosti alebo vstupu a zdržiavanie sa v podnikateľských prevádzkových priestoroch z dôvodu plnenia vymedzených úloh obecnej polície. Zásadne sa menia aj kompetencie mestských policajtov voči vodičom.

K najdôležitejším zmenám patrí možnosť kontrolovať požitie alkoholu, inak povedané – pri podozrení naň vám budú môcť dať mestskí policajti „fúkať“ alebo nariadiť odber krvi. Na túto novo vymedzenú pôsobnosť obecnej polície nadväzuje tiež nový dôvod na zastavenie vozidla – a to ak je dôvodné podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, Súvisí s ňou aj nové oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu a oprávnenie požiadať vodiča vozidla o predloženie dokladov.

Druhou zásadnou zmenou je rozšírenie právomocí mestských (obecných) policajtov o kontrolu rýchlosti. Obciam sa totiž navrhuje možnosť prejednávať formou objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi (konštrukčne pevne spojenými so zemou). Kvôli zamedzeniu duplicít a kvôli efektívnosti merania bude miesta merania potrebné prerokovať s orgánom Policajného zboru.

V blokovom konaní budú môcť policajti riešiť priestupky na úseku tzv. statickej premávky či priestupky proti miestnym (lokálnym) pravidlám ako odbočenie, vjazd a pod.

dopravný policajt, pokuty, krádež Čítajte viac Pripravuje sa bodový systém pre vodičov. Takto by mali vyzerať jeho kontúry

Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa navrhuje pre obecnú políciu tiež možnosť prejednať v blokovom konaní aj priestupky spáchané neuposlúchnutím výzvy príslušníka obecnej polície pri objasňovaní priestupku alebo nepredložením dokladov na vedenie vozidla.

Ak návrh zákona schváli parlament, nové pravidlá začnú platiť od začiatku roku 2024.

© Autorské práva vyhradené

51 debata chyba
Viac na túto tému: #mestská polícia #zákon o obecnej polícii #kompetencie mestských policajtov
Články podľa značiek