Poznáme novú emisnú normu Euro 7. Nebude 'zabijakom' spaľovacích motorov

Sprísnené limity normy Euro 7 by mali osobné autá zdražiť o desiatky, maximálne o stoky eur.

11.11.2022 16:00
emisie naftových motorov Foto:
Nová emisná norma Euro 7 je napokon oveľa benevolentnejšia, ako mnohí čakali.
debata (2)

Európska komisia konečne po niekoľkonásobnom odklade predstavila návrh novej emisnej normy Euro 7, ktorá „strašila“ automobilky už vyše dvoch rokov, odkedy sa objavili prvé konkrétnejšie neoficiálne informácie o jej možnej podobe.

Vyhral zdravý rozum

Hrozilo totiž, že vo svojej najprísnejšej podobe zavedie tak extrémne limity na výfukové splodiny, ktoré by fakticky znemožnili predaj áut so spaľovacími motormi. Automobilky by totiž museli využiť úplne nové a veľmi drahé technológie, ktoré by znamenali razantné navýšenie cien áut – a hlavne malých a nižšej strednej triedy. Podľa odhadov niektorých expertov by sa základná cena áut vo veľkosti Fabie vyšplhala až nad 20-tisíc eur, čo by už trh pravdepodobne nebol schopný akceptovať.

Napokon našťastie zvíťazil zdravý rozum a zohľadnenie súčasnej ťažkej ekonomickej situácie, v ktorej sa nachádza Európa. Keďže v roku 2035 má skončiť výroba áut so spaľovacími motormi, automobilky už teraz investujú desiatky miliárd eur do prechodu na elektromobilitu. Chcieť po nich, aby po lockdownoch a s nimi súvisiacimi prerušeniami výroby, čipovej kríze a rozpade ruského trhu investovali ďalšie desiatky miliárd do nízkoemisných technológií pre agregáty, ktoré sa budú vyrábať len jednu dekádu, bol od reality úplne odtrhnutý nezmysel.

Belgium EU Security Čítajte viac Komisár EÚ zvoní na poplach. Chce revíziu zákazu spaľovacích motorov

Zmeny, súvisiace s novou normou Euro 7 by sa mali na cene nových vozidiel podpísať len minimálne. Európska komisia odhaduje, že budú znamenať zvýšenie výrobných nákladov v porovnaní so súčasnosťou na úrovni 90 až 150 eur pri osobných a ľahkých úžitkových autách a približne 2 700 eur pri nákladných autách a autobusoch.

Univerzálna

Neznamená to však, že by nová emisná norma úplne rezignovala na pôvodné zámery. Prináša totiž množstvo noviniek. Pozrime sa na tie najdôležitejšie. Nová emisná norma Euro 7 nahrádza a zjednodušuje predtým samostatné emisné pravidlá pre osobné a ľahké úžitkové autá na jednej strane a pre nákladné autá a autobusy na druhej strane.

Všetky limity budú po novom spadať pod jeden súbor pravidiel. Tie sú palivovo a technologicky neutrálne a stanovujú rovnaké limity bez ohľadu na to, či vozidlo na svoj pohon využíva benzín, naftu, elektrinu alebo alternatívne palivá. A príde aj k zreálneniu testovacích procedúr.

Pokiaľ ide o platnosť novej normy, tak podľa návrhu Európskej komisie začne platiť pre nové osobné a ľahké úžitkové autá od 1. júla 2025 a pre nákladné autá a autobusy od 1. júla 2027. Obmedzené výnimky sa budú vzťahovať na vozidlá vyrobené malosériovými výrobcami kvôli zohľadneniu ich „špecifických technologických obmedzení“.

Osem dôležitých zmien, ktoré prináša nová emisná norma Euro 7

  1. Rozšíria sa jazdné podmienky, pri ktorých sa vykonávajú emisné testy. Testovať sa bude aj pri vysokých teplotách až do 45 °C a zvýši sa počet krátkych jázd typických pre každodenné dochádzanie.
  2. Sprísnia sa emisné limity pre nákladné autá a autobusy, súčasné, platné pre osobné a ľahké úžitkové autá budú platiť aj naďalej, avšak budú rovnaké bez ohľadu na palivo, ktoré vozidlo používa. Nové pravidlá stanovujú aj emisné limity pre predtým neregulované znečisťujúce látky, ako sú napríklad emisie oxidu dusného z ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sme boli konkrétni: Pri osobných a dodávkových automobiloch sa za východiskový bod brali najprísnejšie z existujúcich limitov Euro 6 a aplikovali sa na všetky technológie. Napríklad limit NOx bol 60 mg/km pre benzínové autá a 80 mg/km pre naftu. Podľa štandardných pravidiel Euro 7 bude tento limit 60 mg/km bez ohľadu na technológiu. Pre nákladné autá a autobusy sú emisné limity stanovené nižšie, ako boli v predchádzajúcich normách Euro VI.
  3. Zavádzajú sa limity aj pre emisie z bŕzd a pneumatík. Norma Euro 7 bude prvou celoeurópskou normou, ktorá ide nad rámec regulácie emisií vychádzajúcich z výfukov. Stanovuje dodatočné limity a pravidlá pre emisie mikročastíc z bŕzd a mikroplastov z pneumatík. Tieto limity a pravidlá budú platiť pre všetky vozidlá, vrátane elektrických.
  4. Rozšírenie kontrolovaných splodín: V súčasnosti sú v rámci Euro 6/Euro VI kontrolované limity oxidov dusíka (NOx), oxidu uhlíka (CO), pevných častíc, uhľovodíkov, metánu a čpavku pri nákladných autách a autobusy. Okrem v súčasnosti regulovaných znečisťujúcich látok návrh rozširuje limity amoniaku (znečisťujúca látka s kľúčovou úlohou pri tvorbe mestského smogu) z nákladných áut a autobusov aj na osobné a ľahké úžitkové autá. Návrh upravuje aj limity pre formaldehyd (dráždivý, karcinogénny plyn) a oxid dusný pre nákladné autá a autobusy. Táto znečisťujúca látka je silným skleníkovým plynom, ktorý je po prvýkrát regulovaný normami Euro. Napokon, Euro 7 bude, ako sme už spomenuli vyššie, prvou normou na svete, ktorá bude regulovať najmenšie ultrajemné častice (do 10 nanometrov) a častice z bŕzd.
  5. Platné limity budú musieť autá spĺňať dlhšie. Všetky vozidlá budú musieť vyhovovať platným limitom dlhšie ako doteraz. V prípade osobných a ľahkých úžitkových vozidiel to bude po dosiahnutie nájazdu 200 000 kilometrov a 10 rokov veku. Tým sa zdvojnásobia aktuálne požiadavky (100 000 kilometrov a 5 rokov). Podobné zvýšenie bude platiť aj pre autobusy a nákladné autá.
  6. Zavádzajú sa pravidlá pre batérie elektromobilov. Nové pravidlá budú regulovať životnosť batérií inštalovaných v elektrických autách a dodávkach s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v elektromobily. Zároveň sa obmedzí potreba meniť batérie v relatívne skorom období životného cyklu elektromobilu, čím sa obmedzí množstvo nových kritických surovín potrebných na výrobu batérií.
  7. Objektívnejšie kontroly. Nové pravidlá Euro 7 zabezpečia, aby sa s vozidlami nemanipulovalo nenáležitým spôsobom počas kontrol, úrady budú môcť jednoducho kontrolovať emisie pomocou zberu dát zo snímačov vo vnútri vozidla na meranie ich emisií počas celej životnosti vozidla.
  8. Dôležitý rok 2035: V roku 2035 sa na základe emisnej normy Euro 7 znížia emisie NOx z osobných a ľahkých úžitkových vozidiel o 35 % v porovnaní s Euro 6 a o 56 % v porovnaní s Euro VI platnej pre autobusy a nákladné autá. Množstvo uvoľňovaných pevných častíc z výfukov sa zníži o 13 % v prípade osobných a ľahkých úžitkových vozidiel a o 39 % v prípade autobusov a nákladných áut, množstvo mikročastíc, uvoľňovaných z bŕzd osobných automobilov sa znížia o 27 %.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #emisné limity #emisné normy #emisná norma Euro 7 #emisie z áut
Články podľa značiek