Viete aké sú právomoci policajtov pri dopravnej kontrole a čo je už za ‘čiarou‘?

Zastaviť vás môže nielen policajt, ale v určitých prípadoch aj vojak. "Fúkať" vám však môže dať len príslušník policajného zboru. Niektorí právnici navyše tvrdia, že náhodné, respektívne "námatkové" kontroly sú nezákonné a odporujú ústave.

19.09.2023 05:00
dopravná polícia, kontrola, rýchlosť, meranie, Foto:
Podľa niektorých právnikov vás policajti nesmú zastaviť bezdôvodne a náhodné kontroly sú nezákonné.
debata (4)

To, čo policajti oficiálne môžu a čo nie, je stanovené v § 69 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Za policajta sa pritom nepovažuje len príslušník policajného zboru, ale aj vojak vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a vojenský policajt. V prípade dopravnej kontroly však ani zďaleka nemajú rovnaké oprávnenia.

Vojak v podstate smie auto pri dopravnej kontrole len zastaviť, prípadne mu prikázať zmeniť smer jazdy a od vodiča si môže vyžiadať vodičské oprávnenie a doklady, súvisiace s prevádzkou vozidla. Čokoľvek iné, napríklad vykonať dychovú skúšku na alkohol, sme len policajt. Aj preto sú dopravné hliadky s asistenciou vojakov vždy zmiešané a je v nich aj príslušník policajného zboru. Vojenský policajt má širšie právomoci, ale len v prípade, ak ide o vodiča, alebo vozidlo, spadajúce do kompetencií vojenskej polície.

Video
O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - premiéra 29. 1. 2021.

Pokiaľ vás policajt zastavuje z idúceho vozidla, smie vám dávať znamenia ak ide za vami a aj pred vami. Robí tak zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Takto z vozidla vás smie zastavovať len policajt v rovnošate.

Rakúsko koronavírus hranica polícia kontroly Čítajte viac Policajti s novými právomocami: 5 zmien v novele zákona o Policajnom zbore

Policajti by vás však nemali zastavovať v neprehľadných a nebezpečných úsekoch. „Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky,“ vysvetľuje polícia.

A čo teda policajt po zastavení vozidla pri dopravnej kontrole oficiálne môže?

  • zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
  • zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje minimálnu povolenú rýchlosť ; o zákaze vydá policajt potvrdenie,
  • požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi,
  • vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
  • kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole,
  • merať rozmery a hmotnosti vozidla,
  • kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona (č. 8/2009 Z. z., pozn. redakcie),
  • použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 citovaného zákona alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2 citovaného zákona.

Policajti pri bežnej dopravnej kontrole nemôžu prehľadávať vaše osobné veci, vašu batožinu, nahliadať do odkladacej skrinky a podobne. To je možné iba pri podozrení z trestného činu. Napríklad nedanie prednosti v jazde nie je trestný čin, ale priestupok. Ak vás policajná hliadka zastavila zaň, prehliadať auto, osobné veci a batožinu vám nemôže.

Mnohí právnici tvrdia, že policajti nesmú pri kontrolách zastavovať auto bezdôvodne, teda niečo ako „preventívna kontrola“ (napríklad na alkohol) je de facto nezákonné. Na to sa názory rôznia a existujú rôzne právne výklady. V čom je teda problém?

Pre Pravdu to vysvetlil JUDr. Ján Azud z advokátskej kancelárie Ružička and partners: „Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR v demokratickej spoločnosti policajti nemôžu bez legitímneho dôvodu, svojvoľne zastavovať dopravné prostriedky, resp. peších občanov. Ak sa vodič motorového vozidla nedopustil žiadneho priestupku ani trestného činu a policajti nemali akúkoľvek informáciu o protiprávnej činnosti posádky motorového vozidla, tak policajná hliadka takéto auto nemôže len tak zastaviť."

mestska policia1 Čítajte viac Budú mestskí policajti merať rýchlosť a alkohol? Starostovia to chcú

Účelom vyššie spomínaného Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke totiž nie je náhodné zastavovanie vozidiel. Policajt síce dohliada na bezpečnosť a plynulosť premávky, no to podľa niektorých právnikov neznamená, že môže bezdôvodne zastavovať a kontrolovať posádku a vozidlá, ktorých jazda je v poriadku. Predstavovalo by to podľa nich zásah do práv a slobôd jednotlivca garantovaných ústavou.

Policajti by vás podľa tohto výkladu mali mať právo zastaviť iba ak ste porušili predpisy o plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ak ste spáchali alebo páchate trestný čin, spravili ste dopravný priestupok, alebo sa tak deje v rámci riadne vyhlásenej dopravnej preventívnej akcie.

policajt, chodník, parkovanie, auto Čítajte viac Kedy vám môže policajt kontrolovať doklady alebo dať fúkať?

Je to tvrdenie, ktoré sa, svojim spôsobom, pohybuje v šedej zóne. Chýba totiž jednoznačné taxatívne vymedzenie toho, čo je legitímny dôvod. Ako sme už napísali vyššie, podľa mnohých právnikov sú preventívne náhodné kontroly (vrátane kontrol na alkohol) nezákonné, avšak s jednou výnimkou: ak bola nariadená preventívna kontrola motorových vozidiel v rámci verejne vyhlásenej akcie na to zameranej.

To už zakladá opodstatnený dôvod pre zastavovanie vozidiel, ktoré nespáchali žiadny priestupok. Ak teda predstaviteľ polície oficiálne vyhlási, že napríklad v mesiaci december bude prebiehať policajná akcia s názvom XYZ, zameraná na alkohol za volantom, tak v uvedenom období sú preventívne kontroly z hľadiska práva úplne v poriadku.

koniec, ružový vodičský preukaz, vodičák Čítajte viac Polícia opäť upozorňuje, vymeňte si ružové vodičáky. Termín sa kráti, môžu ich byť ešte státisíce

Policajti tvrdia, že vykonávať preventívne kontroly môžu nielen v prípade vyhlásenej akcie, ale kedykoľvek. Existuje totiž nariadene Prezídia PZ č. 55/2018, v ktorom sa píše, že policajti smú kontrolovať prevažne tie vozidlá, pri ktorých je podozrenie že ich vodiči, prevádzkovatelia alebo iné osoby nachádzajúce sa vo vozidle porušili pravidlá cestnej premávky…"

Ak by tam nebolo slovo „prevažne“, náhodné kontroly by boli naozaj nezákonné, takto však majú oporu v citovanom pravidle. Právnici, zastupujúci niektorých vodičov tvrdia, že takéto nariadenie je v zjavnom rozpore so zákonmi, ktoré sú nadriadené a teda sa nemožno podľa neho orientovať.

mestska policia1 Čítajte viac Budú mestskí policajti merať rýchlosť a alkohol? Starostovia to chcú

Je to do určitej miery hra so slovami a ich výkladom. Pri policajnej kontrole by sme sa ale asi s nimi nehrali. Vždy sa dá naraziť na arogantného policajta alebo arogantného šoféra, ale aj z našej osobnej skúsenosti môžeme povedať, že vo väčšine prípadov sa dá s obyčajnou ľudskou slušnosťou zájsť najďalej. A to platí pre policajtov rovnako ako pre šoférov. Navyše príliš sa pri kontrole navzájom „naťahovať“ môže byť kontraproduktívne, pretože kvôli tomu môžete niečo dôležité zmeškať.

A pokiaľ sa to stane – a ide napríklad o let lietadla alebo niečo iné, čo vám spôsobí finančnú stratu – tak za kratší koniec ťaháte vždy vy, nie policajti. Kompenzácie sa nedomôžete, je to jednoznačne napísané v zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (§ 69, odstavec 3): „Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta…“

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #policajná akcia #policajná kontrola #dychová skúška #právomoci policajtov
Články podľa značiek