STK prešla zmenami

Od januára tohto roka začali platiť zmeny aj v prípade staníc technickej kontroly (STK). Presnejší je aj termín všeobecného pojmu "použitie vozidla na podnikanie“. Podľa novely zákona je postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly.

29.01.2020 06:00
debata (1)
Podľa novely zákona je zároveň postačujúce, ak... Foto: Ivan Majerský, Pravda
emisné kontrola, auto, STK Podľa novely zákona je zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol.

Postupy pri typovom schválení sa upravujú podľa nariadení Európskej únie. Novela spresňuje aj povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacích motorov necestných strojov na trh. Nejde pritom o zavádzanie nových povinností.

Zmeny sa dotýkajú aj oblasti vnútroštátneho schvaľovania jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia bude mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Okruh vozidiel, ktorým bude možné schválenie udeliť, pritom určí vykonávací právny predpis. „Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené,“ konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, by malo byť podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

V prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku bude mať schvaľovací orgán možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Ustanovujú sa tiež ďalšie prípady, keď sa nemusí schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.

Návrhom zákona sa tiež spresňuje všeobecný... Foto: SHUTTERSTOCK
STK, kontrola, auto, podvozok, servis, automechanik, práca Návrhom zákona sa tiež spresňuje všeobecný pojem „použitie vozidla na podnikanie

Podľa novely zákona je zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol. Ustanoví sa súčasne, že v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, sa nemôže nachádzať zariadenie, ktoré by mohlo ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.

Návrhom zákona sa tiež spresňuje všeobecný pojem „použitie vozidla na podnikanie". „Použitie auta na podnikanie tak nie je viazané nevyhnutne až na ‚skutočné‘ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred ‚skutočným použitím‘,“ ozrejmil rezort dopravy. Odstrániť by sa tak mala disproporcia pri posúdení predmetu dane z hľadiska určenia vzniku daňovej povinnosti a dnes už zavedeným posúdením možného zániku daňovej povinnosti.

Výnimka, podľa ktorej iba zamestnávateľ nemal povinnosť vyznačovať vznik a zánik daňovej povinnosti v daňovom priznaní, sa ruší. Dopĺňa sa možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr aj pre daňovníka, ktorý prerušil podnikanie. Zavádza sa aj inak určené zdaňovacie obdobie, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny #EK #STK
Články podľa značiek