V autoškolách sa zlepšia podmienky kurzov

Cieľom novely zákona o autoškolách je zlepšiť podnikateľské prostredie pri vykonávaní vodičských kurzov, zvýšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov. Zároveň má zabezpečiť kontrolu vodičských kurzov. Pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly budú platiť nové podmienky.

29.01.2020 06:00
debata
Cieľom novely zákona o autoškolách je zlepšiť... Foto: SHUTTERSTOCK
autoškola, auto, šofér, inštruktor Cieľom novely zákona o autoškolách je zlepšiť podnikateľské prostredie a zvýšiť kvalitu odbornej prípravy.

Novela s navrhovanou účinnosťou 23. mája tohto roku sa bude týkať prevádzkovateľov autoškôl, inštruktorov a zamestnancov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl. Zmeny sa dotknú aj žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a účastníkov doškoľovacích kurzov autoškôl. Častá zmena legislatívy v oblasti cestnej dopravy, ako i nové trendy v oblasti výcviku vodičov si vyžadujú, aby inštruktori autoškôl boli preškoľovaní v priebehu ich aktívnej práce nielen jedenkrát za päť rokov.

„Návrh novely zákona o autoškolách umožňuje inštruktorovi autoškoly vykonávať výcvik vo viacerých autoškolách, ktoré prevádzkuje jedna a tá istá osoba. Na rozdiel od doterajšej úpravy inštruktor bude môcť vykonávať výcvik v autoškole na základe pracovných možností, aké dáva Zákonník práce a nemusí to byť len pracovný pomer,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Prevádzkovateľ autoškoly bude môcť zriadiť jej prevádzku na inom mieste, ako má sídlo materská autoškola, v rámci príslušného okresného úradu v sídle kraja. Žiadosť o vydanie inštruktorského oprávnenia bude môcť žiadateľ podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja. V súčasnosti je to možné len na okresnom úrade v sídle kraja podľa miesta bydliska žiadateľa.

„Zjednocujú sa pojmy autocvičisko a náhradná výcviková plocha, čím sa zjednodušuje jedna z podmienok pre zriadenie autoškoly. Inštruktorské oprávnenie už nebude viazané na 25 rokov veku inštruktora autoškoly, čím sa uľahčí prístup na pracovný trh pre mladších zamestnancov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky,“ priblížila Ducká.

Povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenie na vykonávanie vodičských kurzov zostáva zachovaná. „Novelou sa zjednoduší získanie vodičského oprávnenia pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré budú môcť absolvovať výcvik na vlastnom prispôsobenom aute. Autoškoly disponujú v súčasnej dobe prispôsobenými autami len minimálne, čo nepostačuje na uspokojenie požiadaviek osôb s hendikepom,“ dodala Ducká.

debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny #autoškola
Články podľa značiek